Kategorie

Lercaprel (Enalaprili maleas + Lercanidipini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lercaprel?

Lercaprel zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego enalapryl (inhibitor konwertazy angiotensyny) oraz lerkanidypinę (antagonistę wapnia).

Podstawowe informacje

NazwaLercaprel
Nazwa międzynarodowaEnalaprili maleas + Lercanidipini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg + 10 mg
 • 20 mg + 10 mg
 • 20 mg + 20 mg
Skład - substancja czynna

Enalaprylu maleinian + Lerkanidypiny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • powidon K-30
 • wodorowęglan sodu
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 5cP
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Leczenie wysokiego cisnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na enalaprylu maleinian lub lerkanidypiny chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • reakcja alergiczna po podaniu leków podobnych do substancji zawartych w leku Lercaprel
 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), spowodowany leczeniem inhibitorem ACE lub jeśli taki obrzęk pojawił się z nieznanych przyczyn, lub jest dziedziczny
 • przyjmowanie obecnie lub w przeszłości leku sakubitryl z walsartanem
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jednoczesne przyjmowanie leku obniżającego ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren
 • po 3. miesiącu ciąży
 • choroby serca (zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie zastawki aorty, nieleczona niewydolność serca, niestabilna dławica piersiowa)
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub jest poddawany dializoterapii
 • leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych (leki przeciwgrzybicze, antybiotyki mekrolidowe, leki przeciwwirusowe)
 • jednoczesne przyjmowanie cyklosporyny
 • jednoczesne picie soku grejfrutowego lub owoców grejfrutów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nasilone wymioty lub wystąpiła niedawno biegunka
 • dieta z małą ilością soli
 • zaburzenia serca
 • zaburzenia dotyczące naczyń krwionośnych w mózgu
 • zaburzenia czynności nerek (również stan po przeszczepieniu nerki), może prowadzić do znacznego wzrostu stężenia potasu we krwi
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych (leukopenia, agranulocytoza), mała liczba płytek krwi (małopłytkowość) lub zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • kolagenoza (np. toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów lub twardzina układowa), leczenie hamujące aktywność układu odpornościowego, przyjmowanie leków zawierających allopurynol lub prokainamid albo jakiekolwiek skojarzenie tych leków
 • u pacjentów rasy czarnej może dojść do wystąpienia reakcji uczuleniowych z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła powodującym trudności w połykaniu lub oddychaniu podczas przyjmowania inhibitorów ACE
 • cukrzyca, konieczna jest kontrola stężenia cukru we krwi
 • przyjmowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierające potas
 • pacjenci w wieku powyżej 70 lat
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • planowany jest zabieg medyczny (zabieg chirurgiczny, podanie znieczulenia, usunięcie cholesterolu z krwi, leczenie odczulające)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • kaszel
 • zawroty głowy
 • ból głowy
Nie łączyć z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • suplementami zawierającymi potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • litem
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • niektórymi lekami przeciwbólowymi lub stosowanymi w leczeniu zapalenia stawów, w tym sole złota
 • sympatykomimetykami
 • lekami przeciwcukrzycowymi (w tym doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina)
 • astemizolem i terfenadyną
 • amiodaronem, chinidyną, sotalolem
 • fenytoiną, fenobarbitalem i karbamazepiną
 • ryfampicyną
 • digoksyną
 • midazolamem
 • cymetydyną
 • beta-adrenolitykami
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak ustalonego bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli u pacjenta po przyjęciu leku pojawią się zawroty głowy, osłabienie, senność, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lercaprel?

Lek Lercaprel obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lercaprel?

Lek Lercaprel stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lercaprel?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 tabletka raz na dobę
 • lek nalezy przyjmowac codziennie o tej samej porze
 • lek najlepiej zażywac rano, 15 minut przed śniadaniem
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą

Zaburzenia czynności nerek oraz pacjenci w podeszłym wieku

 • lekarz dostosuje odpowiednią dawkę indywidualnie do pacjenta

Przyjmowanie leku Lercaprel z jedzeniem, piciem

 • duża zawartość tłuszczu w posiłku znacząco zwiększa stężenie leku we krwi
 • leku nie wolno zażywać łącznie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, ponieważ mogą one nasilać działanie leku

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lercaprel

Może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego lub nieregularnej przyspieszonej czynności serca. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Lercaprel

Należy pominąć nieprzyjętą tabletkę i przyjąć dawkę kolejnego dnia o standardowej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lercaprel

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lercaprel?

Nie należy stosować leku gdy:

 • wystąpi uczulenie (nadwrażliwość) na enalaprylu maleinian lub lerkanidypiny chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wystąpi reakcja alergiczna po podaniu leków podobnych do substancji zawartych w leku Lercaprel
 • wystąpi obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), spowodowany leczeniem inhibitorem ACE lub jeśli taki obrzęk pojawił się z nieznanych przyczyn, lub jest dziedziczny
 • przyjmoway był obecnie lub w przeszłości lek sakubitryl z walsartanem
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jednoczesne przyjmowanie leku obniżającego ciśnienie tętnicze, zawierający aliskirem
 • wystąpią choroby serca (zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie zastawki aorty, nieleczona niewydolność serca, niestabilna dławica piersiowa), (ból w klatce piersiowej w spoczynku lub stopniowo nasilający się, zawał mieśnia sercowego w ostatnim miesiącu)
 • wystąpią ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • wystąpią ciężkie zaburzenia czynności nerek lub jest poddawany dializoterapii
 • przyjmowane są leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych (leki przeciwgrzybicze, antybiotyki mekrolidowe, leki przeciwwirusowe)
 • jednoczesnie przyjmowane są cyklosporyny
 • jednoczesnie pije się sok grejfrutowy lub jedzenie owoców grejfrutów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lercaprel może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lercaprel i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Ciężkie działania niepożądane

 • reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

Jeśli po rozpoczęciu przyjmowania leku pojawią się omdlenia, zawroty głowy, zamazane widzenie, należy położyć się do czasu ustępienia objawów. Spowodowane są one nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Inne działania niepożądane:

 Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • kaszel
 • zawroty głowy
 • ból głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100):

 • zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby płytek krwi
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi
 • zdenerwowanie (niepokój)
 • zawroty głowy podczas wstawania, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • przyspieszona czynność serca, przyspieszona lub nierówna czynność serca (kołatanie serca)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej (uderzenia gorąca), niskie ciśnienie tętnicze
 • ból brzucha, zaparcie, nudności
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zaczerwienienie skóry
 • ból stawów
 • zwiększenie częstości oddawania moczu
 • uczucie osłabienia, zmęczenie, uczucie gorąca, obrzęk okolicy kostek

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

 • niedokrwistość
 • reakcje alergiczne
 • dzwonienie w uszach (szum uszny)
 • omdlenie
 • suchość błony śluzowej gardła, ból gardła
 • niestrawność, uczucie słonego smaku na języku, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk dziąseł
 • reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka skórna, pokrzywka
 • oddawanie moczu w nocy, zwiększenie objętości moczu
 • impotencja

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Lercaprel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nasilone wymioty lub wystąpiła niedawno biegunka
 • dietę z małą ilością soli
 • zaburzenia serca
 • zaburzenia dotyczące naczyń krwionośnych w mózgu
 • zaburzenia czynności nerek (również stan po przeszczepieniu nerki), może prowadzić do znacznego wzrostu stężenia potasu we krwi
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych (leukopenia, agranulocytoza), mała liczba płytek krwi (małopłytkowość) lub zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • kolagenoza (np. toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów lub twardzina układowa), leczeniue hamujące aktywność układu odpornościowego przyjmowanie leków zawierających allopurynol lub prokainamid albo jakiekolwiek skojarzenie tych leków
 • u pacjentów rasy czarnej może dojśc do wystąpienia reakcji uczuleniowych z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła powodującym trudności w połykaniu lub oddychaniu podczas przyjmowania inhibitorów ACE
 • cukrzyca, konieczna jest kontrola stężenia cukru we krwi
 • przyjmowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierające potas
 • pacjenci w wieku powyżej 70 lat
 • nietolerancja niektórych cukrów np laktozy
 • planowany jest zabieg medyczny (zabieg chirurgiczny, podanie znieczulenia, usunięcie cholesterolu z krwi, leczenie odczulające)

Przyjmowanie poniższych leków może zwiększyć ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego:

 • racekadotryl
 • temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus, leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu
 • wildagliptyna

Przyjmowanie poniższych leków może skutkować koniecznością kontroli czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi:

 • antagonista receptora angiotensyny II
 • alskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lercaprel a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży. Lekarz zaleci odstawienie leku lub zmianę leku na inny. Stosowanie leku Lercaprel po 3 miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Lercaprel a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki które mogą wzajemnie oddziaływać z lekiem Lercaprel:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze
 • suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas 
 • leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom
 • lit (leczenie depresji)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki zmniejszające stan zapalny oraz łagodzące ból)
 • niektóre leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, w tym sole złota
 • sympatykomimetyki (leki stosowane w przypadku kaszlu i przeziębienia oraz w celu zmniejszenia masy ciała)
 • leki przeciwcukrzycowe (w tym doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina)
 • astemizol i terfenadyna (leki przeciwalergiczne)
 • amiodaron, chinidyna, sotalol (leczenie przyszpieszonego rytmu serca)
 • fenytoina, fenobarbital i karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe)
 • ryfampicyna (leczenie gruźlicy)
 • digoksyna (leczenie zaburzen rytmu serca)
 • midazolam (leczenie zaburzeń snu)
 • cymetydyna (w dawce dobowej większej niż 800 mg, lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi)
 • beta-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca)

Nie należy przyjmować leku Lercaprel jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, może wystąpić obrzęk naczynioruchowy. Dodatkowo przyjmowanie poniższych leków zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego:

 • racekadotryl
 • temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus, leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu
 • wildagliptyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lercaprel a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Lercaprel. Alkohol może nasilić działanie leku.

Lercaprel a prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta po przyjęciu leku pojawią się zawroty głowy, osłabienie, senność, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lercaprel?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego