Kategorie

Linefor (Pregabalinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Linefor?

Linefor jest lekiem przeciwpadaczkowym, którego substancją czynną jest pregabalina.

Podstawowe informacje

NazwaLinefor
Nazwa międzynarodowaPregabalinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 225 mg
 • 300 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Pregabalina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • szelak 45% w etanolu
 • tlenek żelaza czarny
 • glikol propylenowy
 • wodorotlenek amonowy
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg)
 • tlenek żelaza żółty (dawka 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg)
Dostępne opakowania
 • 14 kapsułek twardych
 • 21 kapsułek twardych
 • 28 kapsułek twardych (tylko dawka 75 mg i 150 mg)
 • 56 kapsułek twardych
 • 60 kapsułek twardych
 • 84 kapsułek twardych
Działanie / właściwości
 • przeciwpadaczkowe
 • przeciwbólowe
 • przeciwlękowe
Zastosowanie

Leczenie padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Przeciwwskazania

Uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja alergiczna
 • występowanie zawrotów głowy i senności
 • niewyraźne widzenie, utrata wzroku lub inne zaburzenia widzenia
 • przybieranie na wadze u pacjentów z cukrzycą - może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • częstsze występowanie senności u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego przyjmujących także inne leki
 • niewydolność serca
 • niewydolność nerek
 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe przy stosowaniu z innymi lekami, np. przeciwbólowymi
 • uzależnienie, nadużywanie alkoholu lub leków
 • drgawki podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu leczenia
 • pogorszenie czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów z innymi chorobami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszenie zainteresowań seksualnych
 • drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi
 • niezdarność
 • zaburzenia pamięci
 • utrata pamięci
 • drżenia
 • trudności w mówieniu
 • uczucie mrowienia
 • drętwienie
 • uspokojenie
 • letarg
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia
 • dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie
 • podwójne widzenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • upadek
 • suchość w ustach
 • zaparcie
 • wymioty
 • wzdęcia
 • biegunka
 • nudności
 • uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego
 • nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni
 • bóle stawów
 • bóle pleców
 • bóle kończyn
 • ból gardła
Nie łączyć z
 • oksykodonem
 • lorazepamem
 • alkoholem
Ciąża

Lek Linefor nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Lek Linefor nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności pregabaliny u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego lek Linefor nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Linefor może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Linefor?

Lek Linefor wykazuje działanie przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe i przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Linefor?

Linefor należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Linefor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:

 • dawka mieści się w zakresie od 150 mg do 600 mg na dobę i jest wybierana na podstawie stanu pacjenta
 • lek przyjmuje się 2 razy na dobę (rano i wieczorem) lub 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem)

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

 • lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku

Lekarz ustali czas trwania terapii oraz dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta. Linefor jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. Kapsułkę należy połknąć w całości i popić wodą. Kapsułki Linefor można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Leczenie można przerwać tylko na polecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Linefor:
Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Linefor pacjent może odczuwać:

 • senność
 • splątanie
 • pobudzenie
 • niepokój
 • napady drgawkowe

Pominięcie zastosowania leku Linefor:
Ważne jest, aby przyjmować Linefor regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Linefor:
Nie należy przerywać przyjmowania leku Linefor, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia. Pacjent powinien wiedzieć, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego przyjmowania leku Linefor mogą wystąpić pewne działania niepożądane, które obejmują:

 • zaburzenia snu
 • ból głowy
 • nudności
 • uczucie lęku
 • biegunkę
 • objawy grypopodobne
 • drgawki
 • nerwowość
 • depresję
 • bóle
 • nadmierne pocenie się
 • zawroty głowy

Objawy te mogą być częstsze lub bardziej dotkliwe, jeżeli pacjent zażywał Linefor przez dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Linefor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Linefor?

Leku Linefor nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Linefor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie obrzęku twarzy lub języka lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami, lub złuszczaniem podczas stosowania leku Linefor należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszenie zainteresowań seksualnych
 • drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi
 • niezdarność
 • zaburzenia pamięci
 • utrata pamięci
 • drżenia
 • trudności w mówieniu
 • uczucie mrowienia
 • drętwienie
 • uspokojenie
 • letarg
 • bezsenność
 • uczucie zmęczenia
 • dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie
 • podwójne widzenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • upadek
 • suchość w ustach
 • zaparcie
 • wymioty
 • wzdęcia
 • biegunka
 • nudności
 • uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego
 • nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni
 • bóle stawów
 • bóle pleców
 • bóle kończyn
 • ból gardła

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • zmniejszenie masy ciała
 • małe stężenie cukru we krwi
 • duże stężenie cukru we krwi
 • zmiany w odbiorze własnej osoby
 • niepokój ruchowy
 • depresja
 • pobudzenie
 • zmiany nastroju
 • trudności ze znalezieniem właściwych słów
 • omamy
 • niezwykłe sny
 • napady paniki
 • apatia
 • agresja
 • podwyższony nastrój
 • zaburzenia psychiczne
 • trudności w myśleniu
 • zwiększenie zainteresowań seksualnych
 • zaburzenia seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu
 • opóźnienie ejakulacji
 • zmiany widzenia
 • nietypowe ruchy gałek ocznych
 • zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe
 • wrażenie błysków
 • ruchy szarpane
 • osłabienie odruchów
 • zwiększona aktywność
 • zawroty głowy w pozycji stojącej
 • nadwrażliwość skóry
 • utrata smaku
 • uczucie palenia
 • drżenie przy wykonywaniu ruchów
 • zaburzenia świadomości
 • utrata przytomności
 • omdlenie
 • zwiększona wrażliwość na hałas
 • złe samopoczucie
 • suchość oczu
 • obrzęk oka
 • ból oka
 • osłabienie ruchów gałek ocznych
 • łzawienie
 • podrażnienie oczu
 • zaburzenia rytmu serca
 • przyspieszenie czynności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze
 • zmiany rytmu pracy serca
 • niewydolność serca
 • nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
 • nagłe uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu
 • uczucie suchości w nosie
 • uczucie zatkanego nosa
 • zwiększone wydzielanie śliny
 • zgaga
 • uczucie drętwienia wokół ust
 • pocenie się
 • wysypka
 • dreszcze
 • gorączka
 • drżenia mięśniowe
 • obrzęk stawów
 • sztywność mięśni
 • bóle, w tym bóle mięśni
 • ból szyi
 • ból piersi
 • trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz
 • nietrzymanie moczu
 • osłabienie
 • pragnienie
 • ucisk w klatce piersiowej
 • zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi)
 • nadwrażliwość
 • obrzęk twarzy
 • swędzenie
 • pokrzywka
 • katar
 • krwawienie z nosa
 • kaszel
 • chrapanie
 • bolesne miesiączkowanie
 • marznięcie rąk i stóp

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmieniony węch
 • wrażenie kołysania obrazu
 • zmienione poczucie głębi
 • jaskrawe widzenie
 • utrata wzroku
 • rozszerzone źrenice
 • zez
 • zimne poty
 • ucisk w gardle
 • obrzęk języka
 • zapalenie trzustki
 • trudności z połykaniem
 • spowolnione lub ograniczone ruchy
 • trudności z czynnością pisania
 • wodobrzusze
 • płyn w płucach
 • drgawki
 • zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
 • uszkodzenie mięśni
 • wyciek z brodawki sutkowej
 • przerost piersi
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • brak miesiączkowania
 • niewydolność nerek
 • zmniejszenie objętości wydalanego moczu
 • zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • niewłaściwe zachowanie
 • reakcje alergiczne (których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Linefor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • u niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę występowały objawy wskazujące na reakcję alergiczną - objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę skórną - jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • stosowanie pregabaliny było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności, co mogło spowodować częstsze przypadkowe urazy (upadki) u osób w podeszłym wieku - należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku
 • stosowanie pregabaliny może powodować niewyraźne widzenie, utratę wzroku lub inne zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa - jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza
 • u pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować także inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie
 • opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę - byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo - naczyniowego, dlatego przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości
 • opisywano przypadki niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę - jeśli podczas stosowania leku Linefor pacjent zauważy zmniejszenie częstości oddawania moczu - należy poinformować o tym lekarza, ponieważ przerwanie przyjmowania leku może spowodować ustąpienie tego objawu
 • niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe takie jak Linefor, miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie - jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • jeśli pregabalina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit) - należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaparcia, zwłaszcza gdy ma się do nich skłonność
 • jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony, nadużywał alkoholu lub leków, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku - nie należy zażywać większej dawki leku niż zalecił lekarz
 • zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu leczenia - jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • zgłaszano przypadki pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów w innych stanach chorobowych, którzy przyjmowali pregabalinę - należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych poważnych chorobach, w tym chorobach wątroby lub nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Linefor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Linefor nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Linefor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Linefor nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Linefor przyjmowany jednocześnie z innymi lekami może nasilić działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania tych leków, w tym niewydolność oddechową i śpiączkę. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może narastać, jeśli przyjmuje się Linefor razem z lekami zawierającymi:

 • oksykodon (lek przeciwbólowy)
 • lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych)
 • alkohol

Linefor może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Linefor a alkohol

Podczas stosowania leku Linefor nie należy pić alkoholu.

Linefor a prowadzenie pojazdów

Lek Linefor może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać złożonych maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Linefor?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego