Kategorie

Lipanthyl Supra (Fenofibratum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lipanthyl Supra?

Lek Lipanthyl Supra zawiera substancję czynną fenofibrat i jest stosowany w celu obniżenia stężenia tłuszczów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaLipanthyl Supra
Nazwa międzynarodowaFenofibratum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 160 mg 
 • 215 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fenofibrat

Skład - substancje pomocnicze

Lipanthyl Supra 160

Rdzeń tabletki:

 • laurylosiarczan sodu
 • laktoza jednowodna
 • powidon K25
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon
 • stearylofumaran sodu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • lecytyna sojowa
 • guma ksantanowa

Lipanthyl Supra 215

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • laurylosiarczan sodu
 • powidon K25
 • krospowidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearylofumaran sodu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • lecytyna sojowa
 • guma ksantanowa
 • żółcień pomarańczowa lak
 • czerwień Allura AC lak
 • indygokarmina lak
Dostępne opakowania

30 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Obniża stężenie tłuszczów we krwi.

Zastosowanie
 • ciężka hipertrójglicerydemia
 • mieszana hiperlipidemia, w przypadkach gdy statyny są przeciwwskazane lub nietolerowane
 • mieszana hiperlipidemia u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia schorzeń sercowo - naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami (Lipanthyl Supra 160)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fenofibrat lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznych lub uszkodzenia skóry w wyniku działania światła słonecznego lub promieni UV podczas stosowania leków (np. innych fibratów lub ketoprofenu)
 • ciężkie schorzenia wątroby lub pęcherzyka żółciowego
 • ciężkie choroby nerek
 • zapalenie trzustki
 • uczulenie na orzeszki ziemne, olej arachidowy lub lecytynę sojową 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia wątroby lub nerek
 • występujące objawy zapalenia wątroby takie jak żółtaczka, bóle brzucha, świąd, wzrost poziomu enzymów wątrobowych
 • niedoczynność tarczycy
 • podczas stosowania leku może dojść do uszkodzenia mięśni, objawiające się: niespodziewanymi skurczami, bólem mięśni, nadwrażliwością na dotyk, osłabieniem mięśni
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi
Nie łączyć z
 • lekami rozrzedzającymi krew np. warfaryną
 • lekami stosowanymi w celu utrzymania prawidłowego stężenia tłuszczów we krwi np. statynami, innymi fibratami
 • niektórymi lekami stosowanymi w cukrzycy np. rozyglitazonem, pioglitazonem
 • lekami immunosupresyjnymi np. cyklosporyną
Ciąża

Stosowanie leku podczas ciąży jest możliwe wyłączenie po dokładnej ocenie przez lekarza korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten nie jest istotny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lipanthyl Supra?

Lek Lipanthyl Supra zawiera substancję czynną fenofibrat, należącą do grupy zwanej fibratami. Mechanizm działania leku polega na aktywacji receptorów PPAR typu alfa, czego efektem jest zmniejszenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu w surowicy krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lipanthyl Supra?

Lek Lipanthyl Supra stosowany jest w leczeniu:

 • ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez
 • mieszanej hiperlipidemii, gdy statyny są przeciwwskazane lub nie są tolerowane
 • mieszanej hiperlipidemii jako dodatkowy lek do statyn u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo - naczyniowych, jeżeli stężenie trójglicerydów i cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są wystarczająco kontrolowane (Lipanthyl Supra 160)

Lek stosowany jest w połączeniu z dietą niskotłuszczową oraz niemedycznymi sposobami leczenia jak na przykład ćwiczeniami fizycznymi lub utratą masy ciała.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lipanthyl?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowane dawki leku Lipanthyl Supra to:

 • jedna tabletka powlekana (po 160 mg) leku Lipanthyl Supra 160 raz na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do jednej tabletki powlekanej (po 215 mg) leku Lipanthyl Supra 215 raz na dobę

Stosowanie u pacjentów z chorobami nerek

Jeżeli u pacjenta występują choroby nerek, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego zażycia przez inną osobę należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zażyć ją z następnym posiłkiem, a następną zwykłą dawkę przyjąć o wyznaczonej porze. Nie stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku o ile nie zdecyduje o tym lekarz lub lek powoduje złe samopoczucie. Obniżenie stężenia tłuszczów we krwi wymaga długotrwałego leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lipanthyl Supra?

Leku Lipanthyl Supra nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na fenofibrat lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • wystąpienia w przeszłości uczulenia na światło słoneczne, UV lub reakcje fototoksyczne po stosowaniu fibratów lub ketoprofenu
 • chorób pęcherzyka żółciowego
 • niewydolności wątroby
 • ciężkich chorób nerek
 • przewlekłego lub ostrego zapalenia trzustki, z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężka hipertrójglicerydemią
 • uczulenia na orzeszki ziemne, olej arachidowy lub lecytynę sojową 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lipanthyl Supra może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lipanthyl Supra i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt częste (u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • skurcze mięśni, bóle mięśniowe, osłabienie mięśni, ich nadwrażliwość na dotyk lub osłabienie - mogą sugerować zapalenie mięśni lub ich rozpad, które mogą prowadzić do uszkodzenia nerek, a nawet śmierci
 • bóle brzucha - mogą sugerować zapalenie trzustki
 • bóle w klatce piersiowej i duszność - mogą świadczyć o zatorowości płucnej
 • zaczerwienienie, obrzęk i ból nóg - mogą wskazywać na zakrzepicę żył głębokich

Rzadkie (u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła mogący prowadzić do trudności w oddychaniu (następstwo reakcji alergicznej)
 • żółtaczka (zażółcenie białek oka i skóry) lub zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych - mogą być objawem zapalenia wątroby

Częstość nieznana:

 • ciężka postać wysypki na skórze z zaczerwienieniem, złuszczaniem i obrzękiem skóry
 • przewlekła choroba płuc

Inne działania niepożądane leku Lipanthyl Supra:

Częste (u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększone stężenie homocysteiny we krwi - wiąże się to ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, udaru i chorób naczyń obwodowych

Niezbyt częste (u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • kamica żółciowa
 • obniżenie libido
 • zmiany skórne: wysypka, świąd lub pokrzywka
 • wzrost stężenie kreatyniny wydalanej przez nerki

Rzadkie (u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

 • wypadanie włosów
 • wzrost stężenia mocznika wydalanego z moczem
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne lub lampy UV
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi
 • zmniejszenie liczby białych komórek krwi

Częstość nieznana:

 • rozpad mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • komplikacje związane z kamicą żółciową

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lipanthyl Supra w przypadku:

 • schorzeń wątroby np. występowania objawów charakterystycznych dla zapalenia wątroby, czyli: zażółcenie skóry i białkówek oczu, świąd, bóle brzucha, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
 • chorób nerek
 • niedoczynności tarczycy

Lek Lipanthyl Supra może działać toksycznie na mięśnie, które może prowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. Objawami wskazującymi na uszkodzenie mięśni są: niespodziewane skurcze, bóle mięśniowe, nadwrażliwość mięśni na dotyk. Szczególnie narażeni na wystąpienie uszkodzenia mięśni są pacjenci:

 • powyżej 70 lat
 • z chorobami nerek lub tarczycy
 • u których w rodzinie stwierdzono dziedziczne choroby mięśni
 • nadużywający alkohol
 • przyjmujący statyny np. symwastatynę, atorwastatynę, rosuwastatynę
 • u których występowały choroby mięśni podczas stosowania statyn lub fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lipanthyl Supra a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Potencjalne ryzyko stosowania leku Lipanthyl Supra u ludzi nie jest znany, w związku z tym lek może być stosowany w ciąży wyłączenie po dokładnej ocenie przez lekarza korzyści i ryzyka.

Lipanthyl Supra a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Lipanthyl Supra nie należy stosować u kobiet karmiących piersią ze względu na brak danych dotyczących przenikania substancji czynnej do mleka matki i nieznany wpływ na karmione dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność podając lek Lipanthyl Supra u pacjentów stosujących:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe np. warfarynę - fenofibrat nasila działanie tych leków i należy zmniejszyć ich dawkę o około jedną trzecią
 • cyklosporynę - istnieje ryzyko niewydolności nerek
 • inhibitory reduktazy HMG-CoA i inne fibraty - wzrasta ryzyko wystąpienia miopatii (uszkodzenia mięśni)
 • leki przeciwcukrzycowe z grupy glitazonów np. rozyglitazon, pioglitazon - może dojść do paradoksalnego zmniejszenia frakcji HDL cholesterolu

Lipanthyl Supra z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłku, gdyż wchłanianie leku podanego na czczo jest gorsze. Tabletkę należy popić szklanką wody.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lipanthyl Supra a alkohol

Nadmierne spożywanie alkoholu i przyjmowanie leku Lipanthyl Supra może przyczynić się do uszkodzenia przez lek mięśni.

Lipanthyl Supra a prowadzenie pojazdów

Lek Lipanthyl Supra nie ma wpływu lub wpływ ten nie jest istotny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lipanthyl Supra?

 • Lek Lipanthyl Supra należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego