Kategorie

Lokren (Betaxololi hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lokren?

Lek Lokren zawiera chlorowodorek betaksololu, zaliczany do leków blokujących receptory beta - adrenergiczne w sercu. Podawany raz na dobę zapewnia długotrwałe działanie przeciwnadciśnieniowe. Stosowany jest w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca.

Podstawowe informacje

NazwaLokren
Nazwa międzynarodowaBetaxololi hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek betaksololu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Skład otoczki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek betaksololu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka astma oskrzelowa i ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • niewydolność serca, która nie jest kontrolowana leczeniem
 • wstrząs kardiogenny
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia
 • monoterapia dławicy Prinzmetala w czystej postaci
 • zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego
 • spowolniona czynność serca
 • ciężka postać choroby Raynauda i ciężkie zaburzenia tętnic obwodowych
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • niedociśnienie tętnicze
 • reakcje anafilaktyczne występujące w przeszłości
 • kwasica metaboliczna
 • leczenie floktafeniną lub sultoprydem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego
 • wyrównana niewydolność serca
 • częstość pracy serca mniejsza niż 55 skurczów na minutę
 • blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
 • łagodniejszy przebieg dławicy Prinzmetala i mieszana postać dławicy
 • zaburzenia tętnic obwodowych
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • zaburzenia czynności nerek
 • cukrzyca
 • łuszczyca
 • skłonność do alergii
 • zabieg operacyjny ze znieczuleniem
 • jaskra
 • choroby tarczycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie
 • bezsenność
 • ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności i wymioty
 • bradykardia
 • ziębnięcie kończyn
 • impotencja
Nie łączyć z
 • floktafeniną, sultoprydem
 • amiodaronem
 • glikozydami naparstnicy
 • fingolimodem
 • dilitiazemem
 • halogenowymi wziewnymi lekami znieczulającymi
 • antagonistami wapnia
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • baklofenem
 • insuliną i sulfonamidami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi
 • lidokainą
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • antagonistami wapnia
 • lekami o działaniu przeciwdepresyjnym
 • neuroleptykami
 • kortykosteroidami, tetrakozaktydem
 • meflochiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • klonidyną
Ciąża

Stosowanie leku podczas ciąży jest niewskazane, chyba że korzyści terapeutyczne dla matki są większe niż możliwe ryzyko dla noworodka.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią stosowanie leku Lokren nie jest wskazane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli podczas przyjmowania leku występują zawroty głowy oraz uczucie zmęczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lokren?

Lek Lokren wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe, ponieważ blokuje receptory beta - adrenergiczne w sercu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lokren?

Lek Lokren wykorzystywany jest w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Lokren?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 tabletka dziennie
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków

Pacjenci w wieku podeszłym

Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej skutecznej dawki. Konieczna jest regularna kontrola lekarska pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek

 • dawka powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta w zależności od czynności nerek
 • gdy klirensu kreatyniny jest większy niż 20 ml/ minutę dostosowanie dawki nie jest konieczne
 • przy ciężkiej niewydolności nerek zalecana dawka to 10 mg

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego oddziału ratunkowego.

Najczęstsze objawy przedawkowania:

 • wolna czynność serca lub przerwa w pracy serca
 • uczucie zmęczenia, oszołomienia
 • trudności w oddychaniu
 • niedociśnienie
 • blok serca (zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu)
 • niewydolności serca
 • skurcz oskrzeli
 • hipoglikemia

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Następną dawkę należy zażyć w zwykłym czasie.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy nigdy nagle przerywać stosowania leku, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową. O tym, czy lek należy odstawić i o sposobie zakończenia terapii decyduje lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lokren?

Leku Lokren nie należy stosować u pacjentów, u których występuje:

 • uczulenie na chlorowodorek  betaksololu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka astma oskrzelowa i ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • niewydolność serca, która nie jest kontrolowana leczeniem
 • wstrząs kardiogenny
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem)
 • monoterapia dławicy Prinzmetala w czystej postaci
 • zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • spowolniona czynność serca (ilość skurczów serca poniżej 45-50 na minutę)
 • ciężka postać choroby Raynauda i ciężkie zaburzenia tętnic obwodowych
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • niedociśnienie tętnicze
 • reakcje anafilaktyczne występujące w przeszłości
 • kwasica metaboliczna
 • leczenie floktafeniną lub sultoprydem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lokren może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie
 • bezsenność
 • ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności i wymioty
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • ziębnięcie kończyn
 • impotencja

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zmiany skórne, w tym wykwity łuszczycopodobne lub zaostrzenie łuszczycy
 • zaburzenia depresyjne
 • niewydolność serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zwolnienie przewodzenia przedsionkowokomorowego
 • nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego
 • zespół Raynauda (ziębnięcie kończyn spowodowane zaburzeniami krążenia krwi w naczyniach obwodowych)
 • nasilenie istniejącego chromania przestankowego
 • skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • parestezja (uczucie mrowienia lub drętwienia)
 • zaburzenia widzenia, omamy, splątanie
 • koszmary senne
 • hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) lub hiperglikemia (zwiększenie stężenia glukozy we krwi)

Częstość nieznana:

 • pokrzywka, świąd
 • nadmierne pocenie się
 • letarg
 • spowolnienie lub przerwanie pracy serca
 • zawroty głowy
 • uczucie znacznego zmęczenia
 • trudności w oddychaniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Lokren należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • astma oskrzelowa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego
 • wyrównana niewydolność serca - pacjenci powinni znajdować się pod stałą obserwacją lekarza
 • częstość pracy serca mniejsza niż 55 skurczów na minutę
 • blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
 • łagodniejszy przebieg dławicy Prinzmetala i mieszana postać dławicy – lek może być stosowany pod warunkiem, że jednocześnie stosuje się lek rozszerzający naczynia krwionośne
 • zaburzenia tętnic obwodowych (zespół lub choroba Raynauda, zapalenie tętnic lub przewlekła niedrożność tętnic kończyn dolnych)
 • guz chromochłonny nadnerczy - należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • cukrzyca - konieczność częstszego kontrolowania stężenia glukozy we krwi na początku leczenia
 • łuszczyca - możliwość zaostrzenia objawów podczas leczenia lekami b-adrenolitycznymi
 • skłonność do alergii
 • jaskra
 • choroby tarczycy

Lek może wpływać na wynik testu antydopingowego (wynik dodatni).

W przypadku planowanego, jak również ze wskazań nagłych zabiegu operacyjnego, przed znieczuleniem należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku Lokren.

Nie należy nigdy nagle przerywać stosowania leku, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową (chorobą niedokrwienną serca) - może to spowodować ciężkie zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego lub nagły zgon (lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki, np. przez okres 1 do 2 tygodni oraz włączenie leku zastępczego).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lokren a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku podczas ciąży jest niewskazane, chyba że korzyści terapeutyczne dla matki są większe niż możliwe ryzyko dla noworodka.

Lokren a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Chlorowodorek betaksololu przenika do mleka matki. Ze względu na środki ostrożności karmienie piersią stosowania leku Lokren nie jest wskazane w całym okresie leczenia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leku Lokren z:

 • floktafeniną (niesteroidowy lek przeciwzapalny)
 • sultoprydem (lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych)
 • amiodaronem (lek przeciwarytmiczny)
 • glikozydami naparstnicy (lek stosowany w niewydolności serca)
 • fingolimodem (lek stosowany w stwardnieniu rozsianym)

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania leku Lokren z:

 • dilitiazemem - może wystąpić zwiększone ryzyko pojawienia się depresji
 • halogenowymi wziewnymi lekami znieczulającymi
 • antagonistami wapnia (beprydyl, diltiazem, werapamil)
 • lekami przeciwarytmicznymi (propafenon, chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)
 • baklofenem (lek zmniejszający napięcie mięśni)
 • insuliną i sulfonamidami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi
 • lidokainą
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny, np. nifedypina)
 • lekami o działaniu przeciwdepresyjnym (pochodne imipraminy)
 • neuroleptykami (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych)
 • kortykosteroidami, tetrakozaktydem
 • meflochiną (lek stosowany w malarii)
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • klonidyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lokren a alkohol

Brak danych.

Lokren a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli podczas przyjmowania leku występują zawroty głowy oraz uczucie zmęczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lokren?

Lek należy przechowywać:

 • w suchym miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego