Kategorie

Loreblok (Losartanum kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Loreblok?

Loreblok zawiera w swoim składzie losartan należący do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, na skutek czego zmniejsza się ciśnienie tętnicze. Spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Podstawowe informacje

NazwaLoreblok
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza bezwodna
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

 • hypromeloza (6 cPs)
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • zmniejsza ciśnienie tętnicze
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II
 • leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • pacjenci z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek leczeni aliskirenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i/ lub soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawny przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistniejącymi ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • przyjmowanie inhibitorów ACE i alskirenu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zbyt niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować zawroty głowy podczas wstawania
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • za małe stężenie cukru we krwi
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi, u pacjentów z niewydolnością serca
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek
Nie łączyć z
 • inhibitorami ACE
 • alskirenem
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • litem
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat oraz u dzieci z zaburzeniami czynności nerek oraz wątroby.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub senność należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Loreblok?

Losartan, substancja czynna leku Loreblok, należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II to substancja wytwarzana w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych powoduje ich zwężenie, czego skutkiem jest zwiększenie ciśnienia tętniczego. Lek Loreblok zapobiega temu wiązaniu, przez co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadzące do zmniejsza ciśnienia tętniczego. Lek ten spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Loreblok?

Lek Loreblok jest stosowany w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • ochronie nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II, z laboratoryjnie potwierdzonym zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem ≥ 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nadmierną ilość białka)
 • leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli leczenie lekami nazywanymi inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie
 • zmniejszeniu ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Loreblok?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady podawana leku:

 • tabletki należy popijać szklanką wody
 • tabletki należy przyjmować raz dziennie o tej samej porze
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku

Wysokie ciśnienie tętnicze:

Dorośli

 • dawka początkowa i podtrzymująca to zazwyczaj 50 mg raz na dobę
 • maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno nastąpić w przeciągu 3-6 tygodni
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę
 • lek można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Dzieci w wieku od 6 lat

 • dla pacjentów o masie ciała >20 do <50 kg zalecana dawka wynosi 25 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę
 • u pacjentów o masie ciała >50 kg zwykle stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę

Wysokie ciśnienie tętnicze i cukrzyca typu II:

 • dawka początkowa 50 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg w zależności od zmian ciśnienia krwi u pacjenta
 • lek można stosować w skojarzaniu z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie, insuliną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy

Niewydolność serca:

 • dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu 25 mg na dobę, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu
 • w niewydolności serca Loreblok stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i/ lub glikozydami naparstnicy i/lub beta-adrenolitykami

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG:

 • zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę
 • w zależności od zmian ciśnienia tętniczego można dodatkowo zastosować hydrochlorotiazyd w małej dawce i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę

Pacjenci ze zmniejszoną objętością krwi krążącej

Należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej wynoszącej 25 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci poddawani hemodializoterapii

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Nie wolno stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg. Dostosowanie dalszego dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest zazwyczaj konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Loreblok

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania leku:

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • przyspieszona czynność serca
 • ewentualnie zwolniona czynność serca

Pominięcie zastosowania leku Loreblok

W przypadku pominięcia dawki dobowej, należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Loreblok?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • jednoczesnego stosowania z lekami zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Loreblok może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Loreblok i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów ciężkiej reakcji alergicznej: 

 • wysypka
 • świąd
 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

Inne działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zbyt niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować zawroty głowy podczas wstawania
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 100):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie nasilonej czynności serca (kołatanie serca)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • duszność
 • kaszel
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • miejscowy obrzęk
 • pokrzywka (wypukłe bladoczerwone guzki na skórze)
 • świąd skóry
 • wysypka

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 1 000):

 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina-Henocha)
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)
 • nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej we krwi, zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia
 • nadwrażliwość
 • omdlenie (utrata przytomności)
 • obrzęk naczynioruchowy
 • alergia (reakcje anafilaktyczne)

Częstość nieznana:

 • dzwonienie, brzęczenie, szum lub klikanie w uszach (szumy uszne)
 • zapalenie trzustki
 • ogólne złe samopoczucie
 • zakażenie dróg moczowych
 • wysypka
 • nadwrażliwość na światło
 • zaburzenia erekcji, impotencja
 • depresja
 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • migrena
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ból mięśni lub stawów
 • poważne uszkodzenie mięśni, któremu towarzyszy ból oraz ciemno zabarwiony mocz, mogące prowadzić do niewydolności nerek (rabdomioliza)
 • objawy grypopodobne
 • zmniejszenie stężenia sodu w surowicy (hiponatremia)
 • ból pleców
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Loreblok należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, warg, gardła i języka)
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli - prowadzi to do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawno wykonany przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • występowanie niewydolności serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistnieją ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca)
 • zaburzenia naczyniowo-mózgowe (spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu)
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, na skutek nieprawidłowości w obrębie nadnerczy)
 • przyjmowanie któregokolwiek z leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: alskirenu lub inhibitorów ACE (enalapryl, lizynopryl, ramipryl) - zwłaszcza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

Lekarz prowadzący może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Loreblok a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Loreblok przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Loreblok.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w początkowym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu, ponieważ może on zaszkodzić dziecku.

Loreblok a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może zalecić zmianę dawki lub inne środki ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leku Loreblok z:

 • inhibitorami ACE
 • alskirenem

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania leku Loreblok z:

 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi, w tym trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, baklofenem, amifostyną - mogą dodatkowo obniżyć ciśnienie krwi
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi (suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne lub heparyna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inhibitory COX-2) - mogą osłabiać działanie losartanu zmniejszające ciśnienie tętnicze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Loreblok a alkohol

Brak danych.

Loreblok a prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta stosującego lek wystąpią zawroty głowy lub senność należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Loreblok?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego