Kategorie

Losartan Krka (Losartanum kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Losartan Krka?

Losartan Krka jest to lek, którego substancją czynną jest losartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angitensyny II. Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, na skutek czego zmniejsza się ciśnienie tętnicze. Spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Podstawowe informacje

NazwaLosartan Krka
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze
 • celaktoza (laktoza jednowodna, celuloza, proszek)
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • koloidalna krzemionka bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • talk
 • glikol propylenowy
 • żółcień chinolinowa (E104) - tylko tabletki Losartan Krka 25 mg
 • tytanu dwutlenek (E 171)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 15 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi
Zastosowanie
 • leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem
 • leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętnicznym i pogrubioną ścianą lewej komory serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • II i III trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • pacjenci z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek leczeni aliskirenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i/ lub soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawny przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistniejącymi ciężkimi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • przyjmowanie inhibitorów ACE i alskirenu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • za małe stężenie glukozy we krwi
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
 • zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszona liczba krwinek czerwonych
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi, kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca
Nie łączyć z
 • inhibitorami ACE
 • alskirenem
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • litem
Ciąża

Leku Losartan Krka nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Losartan Krka nie należy stosować w czasie karmienia.

Dzieci

Leku Losartan Krka nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawi się uczucie zmęczenia lub zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Losartan Krka?

Losartan Krka jest lekiem, którego mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II. Angiotensyna II to substancja wytwarzana w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych powoduje ich zwężenie, czego skutkiem jest zwiększenie ciśnienia tętniczego. Lek Losartan Krka zapobiega temu wiązaniu, przez co powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadzące do zmniejsza ciśnienia tętniczego. Lek ten spowalnia również pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Losartan Krka?

Lek Losartan Krka stosuję się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • ochronie nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem
 • leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli leczenie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie
 • zmniejszeniu ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Losartan Krka?

Lek ten należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady podawana leku:

 • tabletki należy popijać szklanką wody
 • tabletki należy przyjmować raz dziennie o tej samej porze
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku
 • Losartan Krka o mocy 25 mg można dzielić na dwie równe dawki

Wysokie ciśnienie tętnicze:

Dorośli

 • dawka początkowa i podtrzymująca to zazwyczaj 50 mg raz na dobę
 • maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno nastąpić w przeciągu 3-6 tygodni
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę
 • lek można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi

Dzieci w wieku od 6 lat

 • dla pacjentów o masie ciała od 20 do 50 kg zalecana dawka wynosi 25 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę
 • u pacjentów o masie ciała powyżej 50 kg zwykle stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę; dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę

Wysokie ciśnienie tętnicze i cukrzyca typu II:

 • dawka początkowa 50 mg raz na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg w zależności od zmian ciśnienia krwi u pacjenta
 • lek można stosować w skojarzaniu z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie, insuliną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy

Niewydolność serca:

 • dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu 25 mg na dobę, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu
 • w niewydolności serca Losartan Krka stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i/ lub glikozydami naparstnicy i/lub beta-adrenolitykami

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG:

 • zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę
 • w zależności od zmian ciśnienia tętniczego można dodatkowo zastosować hydrochlorotiazyd w małej dawce i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę

Pacjenci ze zmniejszoną objętością krwi krążącej

Należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej wynoszącej 25 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci poddawani dializoterapii

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Nie wolno stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg. Dostosowanie dalszego dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest zazwyczaj konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania leku:

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • przyspieszona czynność serca
 • ewentualnie zwolniona czynność serca

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki dobowej, należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Losartna Krka?

Lek Losartan Krka jest przeciwskazany w następujących sytuacjach:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losartan Krka z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Losartan Krka może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Losartan Krka i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów ciężkiej reakcji alergicznej:

 • wysypka
 • świąd
 • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie krwi (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),
 • objawy ortostatyczne zależne od dawki, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • za małe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia)
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi, kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • duszność
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • świąd
 • wysypka
 • miejscowe obrzęki
 • kaszel

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina-Henocha)
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)
 • omdlenie
 • bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia

Częstość nieznana:

 • zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość)
 • migrena
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ból stawów i mięśni
 • objawy grypopodobne
 • ból pleców oraz zakażenie dróg moczowych
 • zwiększona wrażliwość na światło słoneczne
 • niewyjaśniony ból mięśni oraz ciemne zabarwienie (w kolorze herbaty) moczu (rabdomioliza)
 • impotencja
 • zapalenie trzustki
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • depresja
 • ogólne złe samopoczucie
 • dzwonienie, brzęczenie, buczenie lub stukanie w uszach (szumy uszne)
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Losartan Krka należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy, warg, gardła i języka)
 • nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • stosowanie leków moczopędnych lub diety z ograniczeniem soli - prowadzi to do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek
 • niedawno wykonany przeszczep nerki
 • zaburzenie czynności wątroby
 • występowanie niewydolności serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistnieją ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca)
 • zaburzenia naczyniowo-mózgowe (spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu)
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, na skutek nieprawidłowości w obrębie nadnerczy)
 • przyjmowanie któregokolwiek z leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: alskirenu lub inhibitorów ACE (enalapryl, lizynopryl, ramipryl) - zwłaszcza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

Lekarz prowadzący może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losartan Krka a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Losartan Krka przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan Krka.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w początkowym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu, ponieważ może on zaszkodzić dziecku.

Losartan Krka a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może zalecić zmianę dawki lub inne środki ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu leku Losartan Krka z:

 • inhibitorami ACE
 • alskirenem

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania leku Losartan Krka z:

 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi, w tym trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, baklofenem, amifostyną - mogą dodatkowo obniżyć ciśnienie krwi
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi (suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne lub heparyna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inhibitory COX-2) - mogą osłabiać działanie losartanu zmniejszające ciśnienie tętnicze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losartan Krka a alkohol

Brak danych.

Losartan Krka a prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta stosującego lek wystąpią zawroty głowy lub senność należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Losartan Krka?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego