Kategorie

Losec (Omeprazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Losec?

Lek Losec zawiera substancję czynną omeprazol o działaniu zmniejszającym ilość wydzielanego kwasu żołądkowego.

Podstawowe informacje

NazwaLosec
Nazwa międzynarodowaOmeprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćKapsułki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Omeprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • dwusodowy fosforan dwuwodny
 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza
 • laktoza bezwodna
 • stearynian magnezu
 • mannitol
 • kwas metakrylowy - akrylanu etylu kopolimer (1:1) dyspersja 30 %
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogol
 • laurylosiarczan sodu
 • tlenek żelaza
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • tusz drukarski zawierajacy: szelak, wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, tlenek żelaza czarny)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • parafina ciekła
Dostępne opakowania
 • 7 kapsułek dojelitowych
 • 14 kapsułek dojelitowych
 • 28 kapsułek dojelitowych
Działanie / właściwości

Zmniejszanie ilości kwasu żołądkowego

Zastosowanie

U dorosłych

 • choroba refluksowa przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka
 • choroba wrzodowa dwunastnicy
 • zakażenia bakterią Helicobacter pylori
 • choroba wrzodowa wywołana stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zapobieganie chorobie wrzodowej podczas stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zespół Zollingera - Ellisona

U dzieci:

 • choroba refluksowa przełyku (dzieci powyżej 1 roku życie lub o masie ciała powyżej 10 kg)
 • zakażenia bakterią Helicobacter pylori (dzieci powyżej 4 roku życia)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na inne leki zawierajace inhibitory pompy protonowej, takie jak pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol
 • przyjmowanie leku zawierającego nelfinawir
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieuzasadniona utrata masy ciała
 • utrudnione połykanie
 • ból żołądka
 • niestrawność
 • wymioty treścią pokarmową lub krwią
 • oddawanie czarnych stolców
 • ciężka lub uporczywa biegunka
 • ciężkie zaburzenia wątroby
 • wystąpienie w przeszłości reakcji skórnej po stosowaniu innych leków zmniejszajacych wydzielanie kwasu żołądkowego
 • zaplanowane badanie stężenia chromograniny A we krwi
 • osteoporoza
 • przyjmowanie kortykosteroidów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • wzdęcia i gazy
 • nudności lub wymioty
 • łagodne polipy żołądka
Nie łączyć z
 • ketokonazolem
 • itrakonazolem
 • pozakonazolem
 • worykonazolem
 • digoksyną
 • diazepamem
 • fenytoiną
 • lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną lub antagonistami witaminy K
 • ryfampicyną
 • atazanawirem
 • takrolimusem
 • dziurawcem
 • cylostazolem
 • sakwinawirem
 • klopidogrelem
 • erlotynibem
 • metotreksatem
Ciąża

Przed zastosowaniem leku Losec w czasie ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Losec w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Lek Losec nie jest zalecany dla dzieci poniżej 1 roku życia lub o macie ciała poniżej 10 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Losec zazwyczaj nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Losec?

Lek Losec zawiera substancję czynną omeprazol, która należy do inhibitorów pompy protonowej powodujących zmniejszenie wydzielania kwasu w żołądku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Losec?

Lek Losec stosuje się u dorosłych:

 • w leczeniu choroby refluksowej przełyku
 • w leczeniu choroby wrzodowej żołądka
 • w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
 • w zakażeniach bakterią Helicobacter pylori, zazwyczaj w terapii skojarzonej z antybiotykami
 • w leczeniu choroby wrzodowej wywołanej stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • w zapobieganiu powstania choroby wrzodowej podczas stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • w leczeniu zespołu Zollingera - Ellisona

Lek Losec stosuje się u dzieci powyżej 1 roku życie lub masie ciała powyżej 10 kg:

 • w leczeniu choroby refluksowej przełyku

Lek Losec stosuje się u dzieci powyżej 4 roku życia:

 • w zakażeniach bakterią Helicobacter pylori

Dawkowanie

Jak stosować lek Losec?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci ze zgagą i zarzucaniem kwaśnej treści żołądkowej

 • w przypadku niewielkiego uszkodzenia przełyku zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni
 • jeśli przełyk nie uległ wygojeniu lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę przez kolejne 8 tygodni
 • zalecana dawka po wygojeniu przełyku lub gdy przełyk nie jest uszkodzony to 10 mg raz na dobę

Pacjenci z wrzodami dwunastnicy

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 2 - 4 tygodnie
 • jeśli wrzód nie ulegnie wygojeniu lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę przez kolejne 4 tygodni

Pacjenci z wrzodami żołądka

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni
 • jeśli wrzód nie ulegnie wygojeniu lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę przez kolejne 8 tygodni

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka

 • zalecana dawka to 10 - 20 mg raz na dobę do maksymalnie 40 mg raz na dobę

Pacjenci z wrzodami dwunastnicy i żołądka wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 - 8 tygodni

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę

Leczenie oraz zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka wywołanych zakażeniem bakterią Helicobacter pylori

 • zalecana dawka to 20 mg raz na dobę przez tydzień
 • zalecane jest jednoczesne stosowanie dwóch antybiotyków

Pacjenci z zespołem Zollingera - Ellisona

 • zwykle zalecana dawka to 60 mg na dobę
 • dawkę i czas stosowania lekarz indywidualnie dobiera dla pacjenta

Dzieci powyżej 1 roku życia i masie ciała powyzej 10 kg ze zgagą i zarzucaniem kwaśnej treści żołądkowej

 • lekarz indywidualnie dobiera dawkę do masy ciała dziecka

Dzieci powyżej 4 roku życia z owrzodzeniami dwunastnicy i żołądka wywołanymi zakażeniem bakterią Helicobacter pylori

 • lekarz indywidualnie dobiera dawkę do masy ciała dziecka
 • zalecane jest jednoczesne stosowanie dwóch antybiotyków

Lek Losec należy przyjmować rano łącznie z posiłkiem lub na czczo. Kapsułki należy połykać w całości.

W przypadku osób mających trudność z połknięciem kapsułki, zwłaszcza u dzieci, można wysypać zawartość kapsułki i przyjąć ją bezpośrednio lub zmieszać z wodą niegazowaną, kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) lub z musem jabłkowym. Należy pamiętać aby nie gryźć ani kruszyć zawartości kapsułki.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Losec

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki leku Losec

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjać ją jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Losec

Nie należy przerywać stosowanie leku Losec bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Losec należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Losec?

Leku Losec nie należy stosować jeśli:

 • występuje uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występuje uczulenie na inne leki zawierajace inhibitory pompy protonowej, takie jak pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol
 • są przyjmowane leki zawierające nelfinawir stosowany w zakażeniu wirusem HIV

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Losec może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Należy zaprzestać stosowania leku Losec i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ciężka reakcja alergina objawiajaca sią: nagłymi świstami, obrzmieniem warg, języka i gardła lub ciała, wysypką, omdleniem lub utrudnieniem przełykania
 • zaczerwienienie skóry z wystąpieniem pęcherzy lub złuszczaniem
 • zaburzenia czynności wątroby objawiajace się zażółceniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu oraz zmęczeniem

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • wzdęcia i gazy
 • nudności lub wymioty
 • łagodne polipy żołądka

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • obrzmienie stóp i kostek
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • uczucie mrowienia i kłucia
 • zmiany w badaniach czynnościowych wątroby
 • wysypka
 • pokrzywka
 • świąd skóry
 • złe samopoczucie ogólne
 • brak energii

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie ilości białych krwinek lub płytek krwi
 • reakcje alergiczne
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • pobudzenie, splątanie lub przygnębienie
 • zaburzenia smaku
 • niewyraźne widzenie
 • skurcz oskrzeli
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • pleśniawki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • łysienie
 • wysypka skórna pod wpływem światła słonecznego
 • bóle stawów
 • bóle mięśni
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zwiększona potliwość

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany w morfologii krwi
 • agresja
 • omamy wzrokowe, słuchowe lub czuciowe
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • nagła wysypka, pęcherze lub złuszczanie skóry
 • osłabienie mięśni
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana:

 • zapalenie jelit
 • zmniejszenie stężenia magnezu we krwi po ponad trzech miesiącach stosowania
 • wysypka z bólem stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Losec należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • zauważy nieuzasadnionę utratę masy ciała
 • ma utrudnione połykanie
 • skarży się na ból żołądka
 • ma niestrawność
 • ma wymioty treścią pokarmową lub krwią
 • oddaje czarne stolców, które mogą zawierać krew
 • ma ciężką lub uporczywą biegunkę
 • ma ciężkie zaburzenia wątroby
 • zgłasza wystąpienie w przeszłości reakcji skórnej po stosowaniu innych leków zmniejszajacych wydzielanie kwasu żołądkowego
 • ma zaplanowane badanie stężenia chromograniny A we krwi
 • choruje na osteoporozę
 • przyjmuje kortykosteroidy, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia osteoporozy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losec a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku Losec w czasie ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Losec a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku Losec w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane:

 • ketokonazol
 • itrakonazol
 • pozakonazol
 • worykonazol
 • digoksyna
 • diazepam
 • fenytoina
 • leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna lub antagoniści witaminy K
 • ryfampicyna
 • atazanawir
 • takrolimus
 • dziurawiec
 • cylostazol
 • sakwinawir
 • klopidogrel
 • erlotynib
 • metotreksat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losec a alkohol

Brak danych.

Losec a prowadzenie pojazdów

Lek Losec zazwyczaj nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Losec?

Lek Losec należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego