Kategorie

Lotriderm (Betamethasoni dipropionas + Clotrimazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lotriderm?

Lotriderm jest to lek w formie kremu zawierający dwie substancje czynne dipropionian betametazonu i klotrymazol. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, obkurczające naczynia krwionośne i przeciwgrzybicze. Stosowany jest w miejscowym leczeniu przeciwgrzybiczym z towarzyszącym stanem zapalnym lub zmianami alergicznymi.

Podstawowe informacje

NazwaLotriderm
Nazwa międzynarodowaBetamethasoni dipropionas + Clotrimazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(0,64 mg + 10 mg)/ g

PostaćKrem
Skład - substancja czynna
 • dipropionian betametazonu
 • klotrymazol
Skład - substancje pomocnicze
 • parafina ciekła
 • wazelina biała
 • alkohol cetostearylowy
 • glikol propylenowy
 • cetomakrogol 1000
 • alkohol benzylowy
 • dwuwodny difosforan sodu
 • stężony kwas fosforowy
 • wodorotlenek sodu
 • rozcieńczony kwas fosforowy
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

15 g

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwświądowe
 • obkurczające naczynia krwionośne
 • przeciwgrzybicze
Zastosowanie

Leczenie grzybic pachwin, krocza, stóp i nieowłosionej skóry wywołanej przez grzyby Trichophyton rubum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis oraz kandydozy spowodowanej przez drożdżaki Candida albicans z towarzyszącym stanem zapalnym lub współistniejącymi zmianami alergicznymi.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na dipropionian betametazonu, klotrymazol lub na inne leki z grupy kortykosteroidów, pochodnych imidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy stosować z opatrunkiem okluzyjnym lub pieluchą
 • jeśli podczas stosowania leku wystąpi uczulenie lub podrażnienie należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • w przypadku zakażenie bakteryjnego, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne
 • dipropinionian betametazonu jak inne kortykosteroidy wchłania się przez skórę. Dlatego podczas stosowania leku Lotriderm mogą wystąpić ogólne działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów
 • należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach lub długotrwałego leczenia lekiem
 • wchłanianie kortykosteroidów do organizmu po miejscowym zastosowaniu nasila się, gdy przedłuża się czas leczenia lub stosuje lek na rozległe powierzchnie ciała
 • ze względu na zawartość silnie dziłającego kortykosteroidu pacjenci, u których lek jest stosowany na duże powierzchnie ciała, powinni być okresowo badani w celu wykluczenia zahamowania czynności nadnerczy
 • jeśli wystąpią objawy zahamowania czynności nadnerczy, lekarz decyduje o dalszym leczeniu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Po miejsowym zastosowaniu klotrymazolu obserwowano:

 • rumień
 • uczucie pieczenia
 • tworzenie się pęcherzy
 • obrzęk
 • świąd
 • pokrzywkę
 • ogólne podrażnienie skóry

Po miejscowym zastosowaniu betametazonu dipropionianu obserwowano:

 • uczucie pieczenia
 • świąd
 • suchość skóry
 • zapalenie meszków włosowych
 • nadmierne owłosienie
 • trądzik posteroidowy
 • odbarwienie skóry
 • zapalenie skóry wokół ust
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
 • macerację skóry
 • wtórne zakażenia
 • zanik skóry
 • rozstępy
 • potówki
 • kruchość naczyń
 • uczulenie
Nie łączyć z

Brak danych.

Ciąża

Lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla matki lub płodu. Lek u kobiet w ciąży nie powinien być stosowany w dużych ilościach i przez dłuższy czas.

Karmienie piersią

Lekarz podejmuje decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią czy zastosować lek, biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lotriderm?

Lek Lotriderm ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera dwie substancje czynne. Dzięki zawartości, należącego do silnie działających kortykosteroidów dipropionianu betametazonu wykazuje działanie miejscowo przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające na naczynia krwionośne. Natomiast drugi składnik, klotrymazol należy do leków z grupy imidazoli o miejscowym działaniu przeciwgrzybiczym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lotriderm?

Lotriderm w postaci kremu do stosowania na skórę wskazany jest w leczeniu grzybic pachwin, krocza, stóp i nieowłosionej skóry wywołanej przez grzyby Trichophyton rubum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis oraz kandydozy spowodowanej przez drożdżaki Candida albicans z towarzyszącym stanem zapalnym lub współistniejącymi zmianami alergicznymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lotriderm?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Lotriderm należy stosować na skórę.

Doroślii i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Cienką warstwę leku Lotriderm należy nakładać na zmienione chorobowo miejsce na skórze i otaczającą je skórę zwykle dwa razy na dobę: rano i wieczorem.

Czas leczenia wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku grzybicy pachwin, krocza i nieowłosionej skóry oraz kandydoz
 • 4 tygodnie w przypadku grzybicy stóp

Poprawa objawiająca się ustąpieniem rumienia i świądu następuje zwykle w ciągu pierwszych 3 do 5 dni leczenia.

Jeśłi w przypadku leczenia grzybicy pachwin, krocza i nieowłosionej skóry oraz kandydoz, poprawa nie nastąpi w ciągu tygodnia, a w przypadku grzybicy stóp w ciągu dwóch tygodni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż konieczne jest zweryfikowanie diagnozy.

Jeśłi w przypadku leczenia grzybicy pachwin, krocza i nieowłosionej skóry oraz kandydoz objawy choroby utrzymują się po dwóch tygodniach leczenia, a w przypadku grzybicy stóp po czterech tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję, czy należy przerwać stosowanie leku i zastosować inne leczenie.

Nie zaleca się stosowania leku Lotriderm dłużej niż przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lotriderm

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki Lotriderm, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostre przedawkowanie klotrymazolu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne i nie przewiduje się, aby mogło ono doprowadzić do sytuacji zagrażającej życiu. Rozległe, długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza i wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów.

Jeśli wystąpią objawy zahamowania czynności nadnercz, lekarz zdecyduje czy zaprzestać leczenia lekiem Lotriderm lub zmniejszyć dawkę, czy też zastosować lek zawierający kortykosteroid o słabszym działaniu.

Pominięcie zastosowania leku Lotriderm

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lotriderm?

Leku Lotriderm nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na dipropionian betametazonu, klotrymazol lub na inne leki z grupy kortykosteroidów, pochodnych imidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lotriderm może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lotriderm i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jesli wystąpi którykolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych.

Po zastosowaniu klotrymazolu obserwowano:

 • rumień
 • uczucie pieczenia
 • tworzenie się pęcherzy
 • obrzęk
 • świąd
 • pokrzywkę
 • ogólne podrażnienie skóry

Po miejscowym zastosowaniu betametazonu dipropionianu obserwowano:

 • uczucie pieczenia
 • świąd
 • suchość skóry
 • zapalenie meszków włosowych
 • nadmierne owłosienie
 • trądzik posteroidowy
 • odbarwienie skóry
 • zapalenie skóry wokół ust
 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
 • macerację skóry
 • wtórne zakażenia
 • zanik skóry
 • rozstępy
 • potówki
 • kruchość naczyń
 • uczulenie

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie

Rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • zaburzenia czucia
 • pieczenie
 • wysypka grudkowo - plamkowa
 • obrzęk
 • pokrzywka
 • wtórne zakażenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku braku odpowiedzi na leczenie produktem leczniczym Lotriderm, przed ponownym cyklem leczenia przeciwgrzybiczego, należy powtórzyć badanie mikrobiologiczne w celu potwierdzenia rozpoznania i wykluczenia obecności innych patogenów.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę. Dlatego podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kortykosteoidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, hiperglikemia i obecność cukru w moczu. Wchłanianie kortykosteoidów do organizmu po miejscowym zastosowaniu zwiększa się, gdy przedłuża się czas leczenia lub stosuje się je na rozległe powierzchnie ciała. Należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach lub długotrwałego leczenia produktem.

Ze względu na zawartość silnie działającego kortykosteoidu (betametazonu dipropionianu), pacjenci u których produkt leczniczy jest stosowany na duże powierzchnie ciała, powinni być okresowo badani w celu wykluczenia supresji osi podwzgórze - przysadka - nadnercze. Jeżeli wystąpią objawy zahamowania czynności nadnerczy, należy zaprzestać leczenia produktem lub zmniejszyć dawkę produktu, czy też zastosować produkt leczniczy zawierający kortykosteroid o słabszym działaniu. Przywrócenie prawidłowej czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza z reguły następuje szybko po odstawieniu leku. Rzadko mogą wystąpić objawy odstawienne kortykosteoidów, wymagające podawania kortykosteoidów o działaniu ogólnym.

Produktu leczniczego Lotriderm nie należy stosować w okulistyce.

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego (w tym podania donosowe, wziewne i do oka) stosowania kortykosteoidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn zaburzeń widzenia, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza, którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym kortykosteroidów.

Dzieci i młodzież

Dzieci mogą być bardziej wrażliwe na hamowanie czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza po miejscowym podaniu kortykosteroidów z powodu zwiększonej absorpcji wynikającej z dużego współczynnika powierzchni skóry do masy ciała.

U dzieci, u których stosowano miejscowo kortykosteroidy obserwowano:

 • zahamowanie czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza
 • zespół Cushinga
 • spowolnienie wzrostu
 • opóźnienie przyrostu masy ciała
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego

Ze względu na obecność alkoholu cetostearylowego, lek Lotriderm może powodować miejscową reakcję skórną.

Lek Lotriderm zawiera 100 mg glikolu propylenowego w każdym gramie kremu. Z tego względu może powodować podrażnienie skóry. Nie należy stosować tego produktu leczniczego na otwarte rany lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry (np. oparzonej).

Lek Lotriderm zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym gramie kremu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lotriderm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa miejscowego stosowania kortykosteroidów u kobiet w kresie ciąży. Leki z tej grupy można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla matki, płodu lub noworodka. Leki z tej grupy nie powinny być stosowane w dużych ilościach i przez dłuższy czas u kobiet w ciąży.

Lotriderm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy miejscowo stosowane kortykosteroidy wchłaniają się do organizmu w takim stopniu, że mogą przenikać do mleka matki. Należy podjąć decyzję,czy zaprzestać karmienia piersią czy stosowania produktu, biorąć pod uwagę znaczenie leku dla matki.

W razie stosowania produktu leczniczego w czasie karmienia piersią należy uważać, aby produkt leczniczy nie wszedł w kontakt we skórą piersi, należy bowiem unikać przypadkowego spożycia leku przez niemowlę i unikać przypadkowego kontaktu leku ze skórą niemowlęcia.

Interakcje

Brak danych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lotriderm a alkohol

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, glikolu propylenowego i alkoholu benzylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną np. kontaktowe zapalenie skóry.

Lotriderm a prowadzenie pojazdów

Brak danych o wpływie produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać leki Lotriderm?

Lek Lotriderm należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25 stopni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego