Kategorie

Lozap (Losartanum kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lozap?

Lozap 50 zawiera substancję czynną - losartan. Losartan stosowany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Losartan spowalnia pogorszenie czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaLozap
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • krospowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • tak
 • steraynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • album sepifilm 752 ( hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu 2000 stearynian, dwutlenek tytanu)
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniża ciśnienie tętnicze

Zastosowanie
 • nadciśnienie
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2
 • przewlekła niewydolność serca
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • po 3 miesiącu ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • cukrzyca i zaburzenia czynności nerek leczone lekiem zawierającym aliskieren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub planowanie ciąży
 • nadwrażliwość
 • zaburzenia równowag wodno - elektrolitowej
 • podwójna blokada układu renina - angiotensyna - aldosteron
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • przeszczep nerki
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • choroba niedokrwienna i choroby naczyniowo - mózgowe
 • niewydolność serca
 • zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • hipoglikemia
 • hiperkalemia
 • anemia
 • zmiany w czynności nerek w tym niewydolność nerek
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny i potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca
Nie łączyć z
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi
 • lekami zatrzymującymi potas lub mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • litem
 • inhibiotrem ACE
 • aliskirenem
Ciąża

Nie należy stosować leku we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat ponieważ nie wykazano działania w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lozap 50?

Losartan jest syntetycznym, stosowanym doustnie antagonistą receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Losartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza ciśnienie tętnicze.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lozap 50?

Lek Lozap 50 stosuje się:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
 • w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz potwierdzonym laboratoryjnie zaburzeniem czynności nerek i białkomoczem  > 0,5g na dobę (stan, w kórym mocz zawiera nadmierną ilość białka)
 • w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeślii podawanie leków nazywanych inhibiotorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibiotory ACE, leki stosowane w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego) nie jest uważane przez lekarza za właściwe. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibiotora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan
 • u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i pogrubieniem ściany lewej komory serca; wykazano że Lozap 50 zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Dawkowanie

Jak stosować lek Lozap 50?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Lozap 50 w zależności od stanu pacjenta oraz przyjmowania innych leków. Ważne jest aby kontynuować stosowanie leku Lozap 50 tak długo, jak zalecił lekarz w celu utrzymania równomiernej kontroli ciśnienia krwi.

Tabletkę należy połykać popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze. Lozap 50 można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku tak długo jak zaleci lekarz.

Tabletkę Lozap można podzielić na dwie równe dawki.

Doroślii pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Lozap 50) raz na dobę. Maksymalne działąnie zmniejszające ciśnienie krwi powinno wystąpić w ciągu 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów lekarz może następnie zwiększyć dawkę do 100 mg (2 tabletki leku Lozap 50) raz na dobę.

W przypadku wrażenia,że działanie leku losartan jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Lozap 50 nie jest zalecany w wieku poniżej 6 lat ponieważ nie wykazano działania w tej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku od 6 do 18 lat

Zalecana dawka początkowa u pacjentów, którzy ważą pomiędzy 20 a 50 kg to 0,7 mg losartanu na kg masy ciała podawane raz dziennie (do 25 mg produktu Lozap 50). Lekarz może zwiększyć dawkę leku jeśli ciśnienie krwi nie poddaje się kontroli.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Leczenia zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletki leku Lozap 50) raz na dobę. Lekarz może następnie zwiększyć dawkę do 100 mg losartanu (dwie tabletki na dobę leku Lozap 50) raz na dobę, w zależności od zmian ciśnienia krwi.

Tabletki Lozap 50 można stosować róznocześnie z innymi tabletkami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, alfa -  lub beta - adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo) a także insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitoarmi glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenia zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu raz na dobę.

Lekarz na ogół będzie stopniowo zwiększać dawkę w odstępach jednotygodniowyh (tj. 12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas piątego tygodnia) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, określonej przez lekarza. Maksymalna dawka losartanu 150 mg (np. trzy tabletki leku Lozap 50) może być stosowana raz na dobę. W  leczeniu niewydolności serca losatan jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające serce i zwiększające jego sprawność) i (lub) beta - adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci przyjmujący duże dawki leków moczopędnych, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie zaleca się stosowania losartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca, możliwa jest również zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Lozap 50

W razie przypadkowego pominięcia zastosowania dawki dobowej, następną dawkę należy przyjać o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzpełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lozap 50?

Leku Lozap 50 nie należy stosować:

 • jeśli występuje uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku we wczesnym etapie ciąży)
 • w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekim obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskieren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lozap 50 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należ zaprzestać stosowania leku Lozap 50 i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeślii wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych.

Często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 pacjentów)

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub leczeni dużymi dawkami leków moczopędnych)
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkalemia)
 • zmiany w czynności nerek w tym niewydolność nerek
 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek (anemia)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny i potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca

Niezbyt często ( mogą wystąpić z częstością do 1 na 100 pacjentów)

 • senność
 • bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie nasilonej czynności serca (kołatanie cerca)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • skrócenie oddechu (duszność)
 • ból brzucha
 • wymioty
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • pokrzywka
 • swędzenie (świąd)
 • zlokalizowany obrzęk
 • kaszel

Rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 1000 pacjentów)

 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina - Henocha)
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje)
 • omdlenie
 • bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (ALAT) we krwi, zazwyczaj ustępująca po zaprzestaniu leczenia

Nieznana (częstość nie może być okreśona na podstawie dostępnych danych)

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • migrena
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ból mięśni i stawów
 • objawy grypopodobne
 • ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych
 • zwiększona wrażliwość na światło
 • niewyjaśnione bóle mięśni z oddawaniem ciemnego (w kolorze herbaty) moczu (rozpad mięśni prążkowanych)
 • impotencja
 • zapalenie trzustki
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • depresja
 • ogólne złe samopoczucie
 • dzwonienie, brzęczenie, szum lub klikanie w uszach
 • zaburzenia smaku

Działania niepożądane u dzieci są podobne jak u osób dorosłych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lozap 50 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest, aby poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Lozap 50:

 • jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i/ lub języka)
 • jeśli u pajenta występują nasilone wymioty lub biegunka, prowadzące do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dietę z ograniczeniem soli, co powoduje nadmierną utratę płynów i soli z organizmu
 • jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepu nerki
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroba naczyniowo - mózgowa (spowodowana przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu)
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń albo współistnieją ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca. Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku jednego leczenia beta - adrenolitykami
 • jeśli u pacjenta występuje pierwotny hieraldosteronizm (zespół związany ze zwiększonym wydzielaniem hormonu aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowany w leczenie wysokiego ciśnienia krwi
  • inhibiotor konwertazy angiotensyny (ACE) np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl) w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
  • aliskirem

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów we krwi w regularnych odstępach czasu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lozap a ciąża

Jeśli pacjentak jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lozap 50 przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lozap 50. Nie zaleca się stosowania leku Lozap 50 we wczesnym okresie ciąży i nie można go stosować po 3 miesiącu ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku jeśli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Lozap a karmienie piersią

Jełsi pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Lozap 50 podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenie lekiem Lozap 50:

 • inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ mogą one dodatkowo obniżyć ciśnienie
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna
 • leki zatrzymujące potas lub mogące zwięszać stężenie potasu we krwi (suplementy potasu, substytuty soli zawirające potas lub leki oszczędzające potas)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, w tym inhibitory COS - 2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz które mogą być stosowane pomocniczo w celu zmniejszenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi. W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia czynności nerek
 • bez ścisłej kontroli nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem. Mogą być konieczne środki ostrożności (np. badania krwi)
 • inhibitor ACE lub aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lozap a alkohol

Brak danych.

Lozap a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, u niektórych osób Lozap 50 może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lozap 50?

Lek Lozap 50 należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego