Kategorie

Magvit B6 48 mg + 5 mg, 50 tabletek dojelitowych

Cena
8,69聽z艂

Produkt dost臋pny

Opis produktu

Magvit B6 to produkt leczniczy odpowiedni dla doros艂ych i dzieci w wieku powy偶ej 12 lat. Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka i leczenie nast臋pstw niedobor贸w magnezu i/lub witaminy B6. Magvit B6 zawiera dwie substancje czynne: magnez w formie magnezu mleczanu dwuwodnego oraz witamin臋 B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny. Magnez reguluje przep艂yw jon贸w w kom贸rce w rezultacie zmniejszaj膮c pobudliwo艣膰 nerwowo-mi臋艣niow膮. Wsp贸艂dzia艂a r贸wnie偶 z jonami wapnia w tworzeniu struktury ko艣ci. Objawami niedoboru magnezu s膮 nadpobudliwo艣膰, trudno艣ci z koncentracj膮 uwagi i zasypianiem, zwi臋kszona podatno艣膰 na stres oraz zaburzenia pracy mi臋艣ni. Niedob贸r magnezu zwi臋ksza ryzyko nadci艣nienia t臋tniczego, choroby wie艅cowej, zawa艂u serca oraz zaburze艅 rytmu pracy serca.

Witamina B6 pomaga wch艂ania膰 i transportowa膰 magnez z przewodu pokarmowego do krwi, a nast臋pnie do wn臋trza kom贸rek. Zmniejsza r贸wnie偶 ilo艣膰 magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawid艂owej wewn膮trzkom贸rkowej puli magnezu. Jedna tabletka leku Magvit B6 zawiera 5 mg witaminy B6. Ilo艣膰 ta wystarcza do zabezpieczenia organizmu przed niedoborem. Awitaminoza (niedob贸r) witaminy B6 u cz艂owieka mo偶e przejawia膰 si臋 stanem zapalnym sk贸ry i b艂on 艣luzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz niedokrwisto艣ci膮 wynikaj膮c膮 z niedoboru hemoglobiny.

Wskazania

Profilaktycznie lek MagvitB6 stosuje si臋:

 • w b贸lach mi臋艣ni,
 • w stanach przewlek艂ego zm臋czenia fizycznego i psychicznego,
 • podczas nasilonej pracy umys艂owej i fizycznej,
 • w sytuacjach wywo艂uj膮cych stres i nadpobudliwo艣膰 nerwow膮,
 • w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej,
 • w zapobieganiu mia偶d偶ycy i zawa艂om serca.

Magvit B6 stosuje si臋 jako uzupe艂nienie leczenia:

 • kr膮偶enia, zaburzenia rytmu serca,
 • w terapii dr偶enia mi臋艣ni i dr臋twienia ko艅czyn,
 • w stanach depresji nerwowej,
 • chor贸b serca i uk艂adu kr膮偶enia, takich jak nadci艣nienie t臋tnicze, zastoinowa niewydolno艣膰,
 • podczas rekonwalescencji po z艂amaniach ko艣ci lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,
 • w hipomagnezemii wywo艂anej d艂ugotrwa艂ym stosowaniem lek贸w moczop臋dnych i przeczyszczaj膮cych.

Sk艂ad

1 tabletka zawiera:

 • substancj臋 czynn膮: 48 mg magnezu mleczanu dwuwodnego oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku,
 • pozosta艂e sk艂adniki: 
  • sk艂adniki rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian.
  • sk艂adniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Dzia艂anie

Stymuluje odporno艣膰 organizmu, warunkuje prawid艂owe st臋偶enie potasu w kom贸rce, bierze udzia艂 w procesie krzepni臋cia krwi, wp艂ywa na pobudliwo艣膰 nerwowo-mi臋艣niow膮, jest aktywatorem wielu enzym贸w.

Dawkowanie

Profilaktycznie:

 • Doro艣li i dzieci powy偶ej 12 lat: 1 raz na dob臋 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dob臋, popi膰 wod膮.
 • Dzieci w wieku poni偶ej 12 lat: zgodnie z zaleceniem lekarza. 

Leczniczo:

 • Wy艂膮cznie z przepisu lekarza.

Lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Leku Magvit B6 nie nale偶y stosowa膰 je艣li pacjent ma:

 • uczulenie na substancje czynne lub kt贸rykolwiek z pozosta艂ych sk艂adnik贸w tego leku,
 • ci臋偶k膮 niewydolno艣膰 nerek,
 • hipermagnezemi臋, hiperwitaminoz臋 B6,
 • blok przedsionkowo-komorowy,
 • myasthenia gravis,
 • parkinsonizm leczony L-dop膮 bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,
 • znaczne niedoci艣nienie t臋tnicze,
 • zaburzenia wch艂aniania z przewodu pokarmowego, biegunk臋.

Przechowywanie

 • Lek nale偶y przechowywa膰 w miejscu niewidocznym i niedost臋pnym dla dzieci.
 • Przechowywa膰 w temperaturze poni偶ej 25掳C
 • Chroni膰 od 艣wiat艂a.
 • Przechowywa膰 w oryginalnym opakowaniu.

Dzia艂ania niepo偶膮dane

 • Jak ka偶dy lek, lek ten mo偶e powodowa膰 dzia艂ania niepo偶膮dane, chocia偶 nie u ka偶dego one wyst膮pi膮.
 • Rzadko mog膮 wyst膮pi膰 zaburzenia 偶o艂膮dkowo-jelitowe. Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepo偶膮dane nie wyst臋puj膮.
 • U niekt贸rych os贸b w czasie stosowania leku Magvit B6 mog膮 wyst膮pi膰 inne dzia艂ania niepo偶膮dane.
 • Je艣li wyst膮pi膮 jakiekolwiek objawy niepo偶膮dane, w tym wszelkie objawy niepo偶膮dane niewymienione w ulotce leku nale偶y powiedzie膰 o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Interakcje

 • Przy stosowaniu doustnych preparat贸w tetracyklin nale偶y zachowa膰 3-godzinn膮 przerw臋 pomi臋dzy podaniem antybiotyku, a leku Magvit B6 z powodu zmniejszenia wch艂aniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. 
 • Nale偶y powiedzie膰 lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a tak偶e o lekach, kt贸re pacjent planuje stosowa膰.
 • Magnez zmniejsza wch艂anianie teofiliny, tetracyklin, preparat贸w 偶elaza, zwi膮zk贸w fluoru i doustnych lek贸w przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny.
 • Fosforany, du偶e dawki wapnia, nadmiar lipid贸w (t艂uszcz贸w), fityniany (zawarte np. w gruboziarnistych produktach zbo偶owych), zmniejszaj膮 wch艂anianie magnezu z przewodu pokarmowego. 
 • Leki moczop臋dne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilaj膮 wydalanie magnezu z moczem. 
 • Aminoglikozydy, 艣rodki zwiotczaj膮ce oraz kolistyna stosowane jednocze艣nie z preparatami magnezowymi mog膮 spowodowa膰 pora偶enie mi臋艣niowe. 
 • Na skutek alkalizacji moczu nast臋puje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny, co wi膮偶e si臋 z ryzykiem jej przedawkowania. 
 • Witamina B6 mo偶e zmniejsza膰 st臋偶enie fenytoiny w surowicy krwi. 
 • Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych 艣rodk贸w antykoncepcyjnych prowadzi do zwi臋kszenia zapotrzebowania na witamin臋 B6.

Ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci

 • Przed rozpocz臋ciem stosowania leku Magvit B6 nale偶y om贸wi膰 to z lekarzem lub farmaceut膮.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynno艣ci serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultowa膰 si臋 z lekarzem.
 • Nie nale偶y stosowa膰 leku na czczo, gdy偶 mo偶e spowodowa膰 biegunk臋.
 • W razie przedawkowania, kt贸rego objawami s膮: nudno艣ci i wymioty, biegunka, spadek ci艣nienia krwi, os艂abienie mi臋艣niowe, trudno艣ci z oddychaniem, zaburzenia rytmu pracy serca, zaburzenia czucia, b贸l ko艅czyn, nale偶y zastosowa膰 obfite nawodnienie doustne.

Ci膮偶a, karmienie piersi膮 i wp艂yw na p艂odno艣膰

 • Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Magvit B6 mo偶e by膰 stosowany w okresie ci膮偶y i laktacji wy艂膮cznie w porozumieniu z lekarzem.

Prowadzenie pojazd贸w i obs艂ugiwanie maszyn

 • Nie stwierdzono ujemnego wp艂ywu na zdolno艣膰 prowadzenia pojazd贸w i obs艂ugiwania maszyn.

Lek MagvitB6 zawiera:

 • sacharoz臋 - je偶eli stwierdzono wcze艣niej u pacjenta nietolerancj臋 niekt贸rych cukr贸w, pacjent powinien skontaktowa膰 si臋 z lekarzem przed przyj臋ciem leku.
 • mniej ni偶 1 mmol (23 mg) sodu na tabletk臋, to znaczy, 偶e lek uznaje si臋 za 鈥瀢olny od sodu鈥.

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podle艣na 83
05-552 艁azy

Dodatkowe informacje

Przed u偶yciem zapoznaj si臋 z ulotk膮, kt贸ra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz膮ce dzia艂a艅 niepo偶膮danych, dawkowanie oraz informacje dotycz膮ce stosowania produktu leczniczego b膮d藕 skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮, gdy偶 ka偶dy lek niew艂a艣ciwie stosowany zagra偶a Twojemu 偶yciu lub zdrowiu.