Kategorie

Memabix (Memantni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Memabix?

Lek Memabix zawiera chlorowodorek memantyny, który należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA.

Podstawowe informacje

NazwaMemabix
Nazwa międzynarodowaMemantni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg

Roztwór doustny:

 • 10 mg/ ml
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • polakrylina
 • wodorotlenek sodu
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol (E421)
 • kroskarmeloza sodowa
 • aspartam (E951)
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • aromat mięty pieprzowej zawierający maltodekstrynę kukurydzianą
 • modyfikowana skrobia kukurydziana
 • olejek mięty pieprzowej
 • stearynian magnezu

Roztwór doustny:

 • sorbinian potasu
 • ciekły sorbitol niekrystalizujący
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 7 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek

Roztwór doustny:

 • butelka o pojemności 50 ml
 • butelka o pojemności 100 ml
Działanie / właściwości
 • lek przeciw otępieniu
 • działa na receptory NMDA
 • poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć
Zastosowanie

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na memantynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występujące w przeszłości napady drgawkowe
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (wystepują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Nie łączyć z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami cholinolitycznymi (stosowane w leczeniu zaburzeń motoryki lub skurczów jelit)
 • lekami przeciwdrgawkowymi (stosowane w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranami (stosowane głównie jako środki nasenne)
 • agonistami dopaminergicznymi (takie jak lewodopa, bromokryptyna)
 • neuroleptykami (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Memabix u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące lek Memabix nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Memabix u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Prowadzenie pojazdów oraz obługiwanie maszyn jest przeciwwskazane, gdyż lek Memabix może wpływać na szybkość reakcji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memabix?

Lek Memabix należy do grupy leków przeciw otępieniu. Działa na receptory NMDA, które biorą udział w przekazywaniu impulsów nerwowych istotnych dla procesów zapamiętywania oraz uczenia się. Lek poprawia przekazywanie sygnałów nerwowych oraz pamięć.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memabix?

Lek Memabix jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosowć lek Memabix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Lek Memabix należy przyjmować doustnie, raz na dobę o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połykać popijając wodą. Można przyjmować je z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej łatwo się kruszą. Nie należy dotykać tabletek mokrymi rękami ponieważ mogą się rozpaść. W celu zażycia leku należy:

 • chwycić blister za krawędzie i oddzielić pojedynczą tabletkę od reszty blistra, delikatnie odrywając ją wzdłuż perforacji
 • ostrożnie odkleić folię zewnętrzną
 • umieścić tabletkę na języku, tabletka ulega natychmiastowemu rozpadowi i może być połknięta bez popijania wodą

Zalecana dawka leku Memabix dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg na dobę.

Dawkę należy zwiększać stopniowo:

 • 1. tydzień - 1 tabletka 5 mg raz dziennie przez 7 dni
 • 2. tydzień - 1 tabletka 10 mg raz dziennie przez 7 dni
 • 3. tydzien - 1 tabletka 15 mg raz dziennie przez 7 dni
 • 4. tydzień i kolejne - 1 tabletka 20 mg raz dziennie przez 7 dni

Dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz na dobę.

Roztwór doustny:

Lek Memabix należy przyjmować doustnie, raz na dobę o tej samej porze każdego dnia. Roztwór należy przyjmować z niewielką ilością wody. Można przyjmować go z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

0,5 ml roztworu zawiera 5 mg chlorowodorku memantyny. Zalecana dawka leku Memabix dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 2 ml, co odpowiada 20 mg na dobę.

Dawkę należy zwiększać stopniowo:

 • 1. tydzień - 0,5 ml (5 mg) raz dziennie przez 7 dni
 • 2. tydzień - 1 ml (10 mg) raz dziennie przez 7 dni
 • 3. tydzien - 1,5 ml (15 mg) raz dziennie przez 7 dni
 • 4. tydzień i kolejne - 2 ml (20 mg) raz dziennie przez 7 dni

Dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło korzystne efekty.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Odpowiednie dawkowanie ustala lekarz prowadzący. W czasie terapii konieczne jest monitorowanie czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zazwyczaj przyjęcie zbyt dużej dawki leku Memabix nie powoduje zagrożenia dla zdrowia, ale mogą wystapić wzmożone działania niepożądane. W przypadku znacznego przedawkowania, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memabix?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na memantynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memabix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (wystepują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (wystepują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • zaburzenia chodu
 • niewydolność serca
 • zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żylna/zatorowość)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

U pacjentów leczonych memantyną wystąpiły myśli samobójcze i przypadki samobójstw.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Memabix należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • napady drgawkowe (występujące w przeszłości)
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi)

Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz prowadzący powinien dokładnie monitorować czynność nerek i, jeśli jest to konieczne, odpowiednio dostosować dawkę leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memabix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania memantyny u kobiet w ciąży.

Memabix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące lek Memabix nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Memabix nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • amantadyną (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)
 • ketaminą (stosowana jako środek znieczulający)
 • dekstrometorfanem (stosowany w leczeniu kaszlu)

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • dantrolen, baklofen
 • cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna
 • hydrochlorotiazyd
 • środki cholinolityczne (stosowane w leczeniu zaburzeń motoryki lub skurczów jelit)
 • leki przeciwdrgawkowe (stosowane w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbiturany (stosowane głównie jako środki nasenne)
 • agonisty dopaminergiczne (takie jak lewodopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe

Lek Memabix z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza, jeżeli:

 • pacjent zmienił lub planuje zmienić sposób odżywiania, np. przejście na ścisłą dietę wegetariańską
 • rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę cewkową (nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane zaburzeniami czynności nerek)
 • ciężkie zakażenia dróg moczowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memabix a alkohol

Brak informacji.

Memabix a prowadzenie pojazdów

Prowadzenie pojazdów oraz obługiwanie maszyn jest przeciwwskazane, gdyż lek Memabix może wpływać na szybkość reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memabix?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego