Kategorie

Memolek (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Memolek?

Lek Memolek należy do grupy leków przeciw otępieniu. Zawiera jako substancję czynną chlorowodorek memantyny.

Podstawowe informacje

NazwaMemolek
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna 102
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza (6cP)
 • makrogol 3350
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • żółcień chinolinowa lak
 • indygotyna lak
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 112 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Poprawa pamięci oraz przekazywania impulsów nerwowych.

Zastosowanie

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Uczulenie na memantynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Nie łączyć z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Lek Memolek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące lek Memolek nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Memolek dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memolek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memolek?

Lek Memolek należy do grupy antagonistów receptorów kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA). Receptory NMDA biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek Memolek poprzez wpływ na receptory NMDA poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memolek?

Lek Memolek stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memolek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo
 • dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, którą należy co tydzień zwiększać o 5 mg aż do uzyskania po 4 tygodniach dawki 20 mg na dobę

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować popijając wodą
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

 

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memolek

Zażycie zbyt dużej dawki leku Memolek nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku memantyna. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku Memolek

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku pacjent powinien zaczekać i przyjąć kolejną dawkę leku o ustalonej porze dnia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Memolek należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memolek?

Leku Memolek nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memolek może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/ zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych memantyną zgłaszano takie zdarzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memolek należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego
 • jeśli pacjent cierpi na zastoinową niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • pacjenci z zaburzoną czynnością nerek; lekarz powinien monitorować czynność nerek i w razie konieczności dostosować dawkę leku
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memolek a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Memolek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Memolek a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące lek Memolek nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memolek może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub kurczów jelit)
 • przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memolek a alkohol

Brak danych.

Memolek a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Memolek może wpływać na szybkość reakcji, dlatego też prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memolek?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego