Kategorie

Mensinorm (Menotropinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Mensinorm?

Lek Mensinorm należy do leków z grupy gonadotropin. Jest to wysoce oczyszczona ludzka gonadotropina menopauzalna stosowana w celu pobudzenia owulacji u kobiet oraz pobudzenia rozwoju kilku pęcherzyków jajnikowych.

Podstawowe informacje

NazwaMensinorm
Nazwa międzynarodowaMenotropinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 75 j.m.
 • 150 j.m.
PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Menotropina

Skład - substancje pomocnicze

proszek:

 • laktoza jednowodna

rozpuszczalnik:

 • 0,9% roztwór chlorku sodu
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku + 1 ampułko-strzykawka rozpuszczalnika 1 ml
 • 5 fiolek proszku + 5 ampułko-strzykawek rozpuszczalnika 1 m
 • 10 fiolek proszku + 10 ampułko-strzykawek rozpuszczalnika 1 ml
Działanie / właściwości
 • pobudzenie owulacji u kobiet, u których nie występuje owulacja
 • pobudzenie rozwoju kilku pęcherzyków jajnikowych
Zastosowanie

Leczenie niepłodności u kobiet oraz stymulacja owulacji u kobiet u których inne leczenie nie przyniosło oczekiwanego efektu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na menotropinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mensinorm
 • powiększone jajniki lub torbiele jajników niespowodowane zaburzeniami hormonalnymi (zespół policystycznych jajników)
 • krwawienie o nieznanej przyczynie
 • nowotwór jajnika, macicy lub piersi
 • powiększenie przysadki lub podwzgórza
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjmowanie leku zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników
 • wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznych na podobne leki
 • w momencie rozwijajacego się zespołu hiperstymulacji jajników nie należy stosować leków zawierający ludzką gonadotropinę kosmówkową
 • kobiety mające problemy z płodnością się bardziej narażone na ryzyko poronienia
 • u kobiety poddawanych stymulacji owulacji ryzyko występowania ciąż i porodów mnogich jest większe niż w przypadku zapłodnienia naturalnego
 • kobiety z niedrożnymi jajowodami narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej
 • istnieje zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci u partnerów poddawanych leczeniu niepłodności oraz przy ciąży mnogiej
 • lek Mensinorm może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • opuchnięty lub wzdęty brzuch

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha lub uczucie dyskomfortu
 • ból w miednicy
 • ból pleców
 • uczucie ciężkości
 • uczucie dyskomfortu w piersiach
 • zawroty głowy
 • uderzenia gorąca
 • uczucie pragnienia
 • nudności
 • uczucie zmęczenia
 • ogólne uczucie rozbicia
 • wystąpienie reakcji w miejscu wstrzyknięcia, takiej jak ból i zapalenie
Nie łączyć z

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ciąża

Leku nie powinno się stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prawdzenia pojazdów lub obsługi maszyn lub wpływ ten jest nieistotny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mensinorm?

Lek Mensinorm działa poprzez:

 • pobudzenie owulacji u kobiet, u których nie występuje owulacja a leczenie innymi lekami (cytrynian klomifenu) nie przyniosło oczekiwanych rezultatów
 • pobudzenie rozwoju kilku pęcherzyków jajnikowych i tym samym kilku komórek jajowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mensinorm?

Lek Mensinorm stosuje się w leczeniu niepłodności u kobiet oraz stymulacji owulacji u kobiet u których inne leczenie nie przyniosło oczekiwanego efektu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Mensinorm?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się w formie wstrzyknięć podskórnych lub domięśniowych. Pacjentka może samodzielnie przeprowadzić wstrzyknięcie po wcześniejszym przeszkoleniu przez lekarza.

Przy pierwszym zastosowaniu leku lekarz powinien:

 • umożliwić przećwiczenie samodzielnego przeprowadzania wstrzyknięcia podskórnego
 • wskazać miejsca na ciele, w których można samodzielnie przeprowadzać wstrzyknięcia
 • zademonstrować sposób przygotowywania roztworu do wstrzykiwań
 • wyjaśnić sposób przygotowania odpowiedniej dawki leku do wstrzyknięcia

Przeprowadzanie wstrzyknięcia domięśniowego leku:

Wstrzyknięcie domięśniowe przeprowadza pracownik służby zdrowia, lek zostanie wstrzyknięty w udo lub pośladek pacjentki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mensinorm

Nie są znane skutki przedawkowania leku, prawdopodonie może dojść do wsytąpienia hiperstymulacji jajników. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mensinorm należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Mensinorm

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o planowanej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mensinorm

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, zakonczenie kuracji powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mensinorm?

Leku Mensinorm nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na menotropinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Mensinorm
 • powiększone jajniki lub torbiele jajników niespowodowane zaburzeniami hormonalnymi (zespół policystycznych jajników)
 • krwawienie o nieznanej przyczynie
 • nowotwór jajnika, macicy lub piersi
 • powiększenie przysadki lub podwzgórza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mensinorm może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • opuchnięty lub wzdęty brzuch

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha lub uczucie dyskomfortu
 • ból w miednicy
 • ból pleców
 • uczucie ciężkości
 • uczucie dyskomfortu w piersiach
 • zawroty głowy
 • uderzenia gorąca
 • uczucie pragnienia
 • nudności
 • uczucie zmęczenia
 • ogólne uczucie rozbicia
 • wystąpienie reakcji w miejscu wstrzyknięcia, takiej jak ból i zapalenie

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • skręt jajnika

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • choroba zakrzepowo-zatorowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, zwłaszcza w następujących przypadkach:

 • u pacjentki stwierdzono wcześniej zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy
 • u pacjentki lub u kogoś z jej najbliższych krewnych wystąpiła w przeszłości zakrzepica
 • pacjentka cierpi na otyłość olbrzymią
 • przyjmowanie leku zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników
 • wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznych na podobne leki
 • w momencie rozwijajacego się zespołu hiperstymulacji jajników nie należy stosować leków zawierający ludzką gonadotropinę kosmówkową
 • kobiety mające problemy z płodnością się bardziej narażone na ryzyko poronienia
 • u kobiety poddawanych stymulacji owulacji  ryzyko występowania ciąż i porodów mnogich jest większe niż w przypadku zapłodnienia naturalnego
 • kobiety z niedrożnymi jajowodami narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej
 • istnieje zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci u partnerów poddawanych leczeniu niepłodności oraz przy ciązy mnogiej
 • lek Mensinorm może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mensinorm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinno się stosować w ciąży.

Mensinorm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mensinorm a alkohol

Brak danych.

Mensinorm a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność do prawdzenia pojazdów lub obsługi maszyn lub ten wpływ jest nieistotny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mensinorm?

Lek Mensinorm należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • fiolkę i ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem należy przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego