Kategorie

Mestinon (Pyridostigmini bromidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Mestinon?

Mestinon zawiera bromek pirydostygminy, który jest odwracalnym inhibitorem esterazy cholinowej - enzymu rozkładającego acetylocholinę.

Podstawowe informacje

NazwaMestinon
Nazwa międzynarodowaPyridostigmini bromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

60 mg

PostaćTabletki drażowane
Skład - substancja czynna

Bromek pirydostygminy

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K-30
 • skrobia ziemniaczana żelowana
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • sacharoza krystaliczna
 • skrobia ryżowa
 • guma arabska
 • parafina stała
 • parafina płynna
 • talk
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek drażowanych
 • 100 tabletek drażowanych
 • 150 tabletek drażowanych
Działanie / właściwości
 • hamowanie działania enzymu - esterazy cholinowej
 • zwiększenie ilości acetylocholiny
 • lepsze pobudzanie mięśni
Zastosowanie
 • leczenie miastenii
 • leczenie porażennej niedrożności jelit
 • leczenie pooperacyjnego nietrzymania moczu
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na pirydostygmi, bromki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub układu moczowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występuje obturacyjna choroba układu oddechowego, taka jak astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/ minutę) i blok przedsionkowo-komorowy
 • jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie tętnicze
 • jeśli u pacjenta występuje wagotonia (zaburzenie regulacji neurowegetatywnej charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego, takich jak znaczne zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego)
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, padaczka, choroba Parkinsona, nadczynność tarczycy lub zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent przebył niedawno niedrożność naczyń wieńcowych
 • jeśli pacjent stosuje atropinę w celu uniknięcia działań niepożądanych leku, gdyż może ona maskować objawy przedawkowania pirydostygminy
 • jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość na lek
 • zaburzenia układu nerwowego: omdlenie
 • zaburzenia oka: zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie, zaburzenia akomodacji (np. niewyraźne widzenie)
 • zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (w tym: bradykardiatachykardia, blok przedsionkowo-komorowy)dławica Prinzmetala (jedna z postaci choroby wieńcowej)
 • zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: wzmożone wydzielanie śluzu oskrzelowego z towarzyszącym skurczem oskrzeli
 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, nadmierna motoryka przewodu pokarmowego, nadmierne wydzielanie śliny, objawy brzuszne (dyskomfort, ból, skurcze, itp.)
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka (zazwyczaj ustępuje wkrótce po odstawieniu leku), nadmierna potliwość, pokrzywka
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: nasilenie osłabienia siły mięśni, drżenie pęczkowe (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), drżenie oraz skurcze mięśni lub obniżenie napięcia mięśniowego
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych: nagłe parcie na mocz
Nie łączyć z
 • glikokortykosteroidami lub leki immunosupresyjnymi (leki, które hamują układ odpornościowy, stosowane między innymi w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu)
 • metylocelulozą i lekami zawierającymi metylocelulozę jako substancję pomocniczą
 • lekami antymuskarynowymi (leki o działaniu znoszącym działanie leku Mestinon)
 • niedepolaryzującymi lekami zwiotczającymi mięśnie, takimi jak pankuronium, wekuronium
 • depolaryzującymi lekami zwiotczającymi mięśnie, takimi jak suksametonium
 • antybiotykami aminoglikozydowymi
 • środkami znieczulającymi miejscowo
 • środkami do znieczulenia ogólnego
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • innymi lekami zakłócającymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pirydostygmina, a także nieodpowiednie leczenie miastenii, powoduje zwężenie źrenic oraz zaburzenia akomodacji. Prowadzi to do osłabienia ostrości widzenia, a przez to zdolności reagowania, a także zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mestinon?

Mestinon powoduje hamowanie działania esterazy cholinowej - enzymu rozkładającego acetylocholinę, która odpowiada za przekazywanie informacji z mózgu do mięśni. Większa ilość acetylocholiny powoduje lepsze pobudzanie mięśni.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mestinon?

Lek Mestinon stosuje się w leczeniu:

 • miastenii
 • porażennej niedrożności jelit
 • pooperacyjnego nietrzymania moczu

Dawkowanie

Jak stosować lek Mestinon?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Mestinon należy przyjmować doustnie, popijając wodą (pół lub pełna szklanka wody).

Miastenia

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

 • zalecana dawka to od 30 mg do 180 mg (od pół do trzech tabletek) kilka razy na dobę, w okresach, kiedy potrzebne jest uzyskanie możliwie największej siły fizycznej (np. przed wstaniem z łóżka, przed posiłkami)
 • lek działa zwykle przez 3 do 4 godzin od zażycia (w przypadku, gdy przyjęty zostanie przed snem, działa około 6 godzin)
 • całkowita dawka dobowa wynosi zwykle od 120 mg (2 tabletki) do 1200 mg (20 tabletek), choć może być konieczne stosowanie większych dawek

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

 • dawka początkowa wynosi 30 mg (pół tabletki) na dobę u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub 60 mg (1 tabletka) na dobę u dzieci w wieku 6-12 lat
 • dawkę należy stopniowo zwiększać o 15 mg do 30 mg na dobę, aż do uzyskania maksymalnej poprawy
 • całkowita dawka dobowa wynosi zwykle od 30 mg (pół tabletki) do 360 mg (6 tabletek) na dobę

Porażenna niedrożność jelit i pooperacyjne zatrzymanie moczu

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12lat

 • zalecana dawka to zwykle od 60 mg do 240 mg (1 do 4 tabletek) na dobę

Dzieci poniżej 12 lat

 • zwykle zalecana dawka to od 15 mg do 60 mg (1/4 do 1 tabletki) na dobę
 • częstość podawania dawek może być różna w zależności od potrzeb pacjenta

Osoby w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń.

Zaburzenia czynności nerek

Pirydostygmina wydalana jest głównie z moczem w postaci niezmienionej, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zastosowanie niższych dawek. Leczenie powinno polegać na ustalaniu dawki do uzyskania pożądanego działania.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak specjalnych zaleceń.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mestinon

Mestinon może powodować przełom cholinergiczny. Do objawów przedawkowania należą:

 • skurcze brzucha
 • nasilenie perystaltyki jelit
 • biegunka
 • obfite pocenie się
 • nudności i wymioty
 • zwiększenie wydzielania śluzu w drzewie oskrzelowym
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • skurcz oskrzeli
 • nadmierne pocenie się
 • zwężenie źrenic
 • skurcze mięśniowe
 • drżenia pęczkowe mięśni (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych)
 • ogólne osłabienie, aż do porażenia mięśni, które może spowodować bezdech i niedotlenienie mózgu
 • niedociśnienie tętnicze, aż do zapaści sercowo-naczyniowej
 • bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/ minutę), aż do zatrzymania akcji serca
 • pobudzenie
 • splątanie
 • niewyraźna mowa
 • nerwowość
 • rozdrażnienie
 • omamy wzrokowe
 • drgawki
 • śpiączka

W przypadku przedawkowania należy natychmiast odstawić lek Mestinon i skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Przerwanie stosowania leku Mestinon może spowodować nasilenie objawów choroby, z powodu której jest stosowany.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mestinon?

Leku Mestinon nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pirydostygmi, bromki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub układu moczowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mestinon może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Mestinon może mieć niepożądany wpływ na czynność autonomicznego układu nerwowego (część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne). Mogą wystąpić muskarynopodobne objawy niepożądane:

 • nudności i wymioty
 • biegunka
 • skurcze brzucha
 • wzmożona perystaltyka
 • zwiększenie wydzielania śluzu oskrzelowego i śliny
 • bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/ minutę)
 • zwężenie źrenic

Podstawowe działanie nikotynowe polega na wywołaniu skurczów mięśni, drżenia pęczkowego (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych) oraz osłabienia siły mięśni.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość na lek
 • zaburzenia układu nerwowego: omdlenie
 • zaburzenia oka: zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie, zaburzenia akomodacji (np. niewyraźne widzenie)
 • zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (w tym: bradykardiatachykardia, blok przedsionkowo-komorowy)dławica Prinzmetala (jedna z postaci choroby wieńcowej)
 • zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: wzmożone wydzielanie śluzu oskrzelowego z towarzyszącym skurczem oskrzeli
 • zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, nadmierna motoryka przewodu pokarmowego, nadmierne wydzielanie śliny, objawy brzuszne (dyskomfort, ból, skurcze, itp.)
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka (zazwyczaj ustępuje wkrótce po odstawieniu leku), nadmierna potliwość, pokrzywka
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: nasilenie osłabienia siły mięśni, drżenie pęczkowe (krótkotrwałe, niewielkie skurcze grup włókien mięśniowych), drżenie oraz skurcze mięśni lub obniżenie napięcia mięśniowego
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych: nagłe parcie na mocz

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Mestinon należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występuje obturacyjna choroba układu oddechowego, taka jak astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak bradykardia (spowolnienie skurczów serca poniżej 60 uderzeń/ minutę) i blok przedsionkowo-komorowy
 • jeśli u pacjenta występuje niedociśnienie tętnicze
 • jeśli u pacjenta występuje wagotonia (zaburzenie regulacji neurowegetatywnej charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego, takich jak znaczne zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego)
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, padaczka, choroba Parkinsona, nadczynność tarczycy lub zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent przebył niedawno niedrożność naczyń wieńcowych
 • jeśli pacjent stosuje atropinę w celu uniknięcia działań niepożądanych leku, gdyż może ona maskować objawy przedawkowania pirydostygminy
 • jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mestinon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Mestinon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • glikokortykosteroidy lub leki immunosupresyjne (leki, które hamują układ odpornościowy, stosowane między innymi w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu), ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki leku Mestinon
 • metyloceluloza i leki zawierające metylocelulozę jako substancję pomocniczą, ponieważ może dojść do zahamowania wchłaniania leku Mestinon
 • leki antymuskarynowe, takie jak atropina lub hioscyna (leki o działaniu znoszącym działanie leku Mestinon, które powodują rozszerzenie źrenicy, rozkurcz mięśni i zwiększenie skurczów serca), ponieważ może dojść do zniesienia działania lub zaburzenia wchłaniania leku Mestinon
 • niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. pankuronium i wekuronium), ponieważ może dojść do zniesienia ich działania
 • depolaryzujące leki zwiotczające mięśnie (np. suksametonium), ponieważ może dojść do wydłużenia ich działania
 • antybiotyki aminoglikozydowe
 • środki znieczulające miejscowo
 • środki do znieczulenia ogólnego
 • leki przeciwarytmiczne
 • inne leki zakłócające przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Leku Mestinon nie należy przyjmować z posiłkami, gdyż opóźnia to jego działanie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mestinon a alkohol

Brak danych.

Mestinon a prowadzenie pojazdów

Pirydostygmina, a także nieodpowiednie leczenie miastenii, powoduje zwężenie źrenic oraz zaburzenia akomodacji. Prowadzi to do osłabienia ostrości widzenia, a przez to zdolności reagowania, a także zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mestinon?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • termin ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego