Kategorie

Metformin Galena (Metformini hydrochloridum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Metformin Galena?

Lek Metformin Galena jest lekiem przeciwcukrzycowym, zawiera substancję czynną chlorowodorek metforminy z grupy pochodnych biguanidów.
Metformin Galena stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2. (niezależnej od insuliny).
Wskazany jest głównie u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie mogą uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaMetformin Galena
Nazwa międzynarodowaMetformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 850 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metforminy

Skład - substancje pomocnicze
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K30
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Obniżanie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek metforminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność nerek, wątroby
 • niewyrównana cukrzyca 
 • odwodnienie 
 • ciężkie zakażenia (np. dróg oddechowych, układu moczowego)
 • schorzenia układu krążenia, układu oddechowego, serca
 • krótko po zawale mięśnia sercowego
 • nadużywanie alkoholu, ostre zatrucie alkoholowe
 • ciąża, karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby zakaźne układu oddechowego lub układu moczowego
 • stosowanie innych leków przeciwcukrzycowych
 • odwodnienie organizmu
 • niewydolność nerek 
 • kwasica mleczanowa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: 
  • nudności
  • wymioty
  • biegunka
  • ból brzucha
  • utrata apetytu

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • zaburzenia smaku
Nie łączyć z
 • lekami moczopędnymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - NLPZ
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II)
 • glikokortykosteroidami  
 • lekami pobudzającymi receptory ß2-adrenergiczne
Ciąża

Nie należy stosować leku Metformin Galena w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Metformin Galena w czasie karmienia piersią. 

Dzieci

Leku Metformin Galena nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Metformin Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metformin Galena?

Działanie chlorowodorku metforminy (substancji czynnej leku Metformin Galena) polega na:

 • zmniejszaniu wytwarzania glukozy w wątrobie poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy
 • zwiększaniu wrażliwości w mięśniach na insulinę wzmagając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie
 • opóźnianiu absorpcji glukozy w jelicie

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metformin Galena?

Lek Metformin Galena stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2. (niezależnej od insuliny), szczególnie u pacjentów otyłych, którzy stosują ścisłą dietę, wykonują ćwiczenia fizyczne, a mimo to nie mogą uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.
Lek Metformin Galena może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lub insuliną.

Dawkowanie

Jak stosować lek Metformin Galena?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skierować się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania:

 • tabletki należy przyjmować doustnie
 • tabletki należy przyjmować w czasie posiłku albo tuż po posiłku
 • tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać, należy połykać w całości
 • jeśli po pewnym czasie stosowania leku okaże się, że lek działa zbyt słabo lub zbyt mocno, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Dawkowanie

Dorośli
Lek Metformin Galena stosowany jako jedyny lek przeciwcukrzycowy lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

 • zalecana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg, 2 do 3 razy na dobę
 • po 10-15 dniach lekarz ustali dawkę leku w zależności od stężenia glukozy we krwi
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g 

Lekarz co najmniej raz w roku sprawdzi czynność nerek pacjenta (częściej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u osób w podeszłym wieku)

Lek Metformin Galena stosowany w skojarzeniu z insuliną

 • pacjentów stosujących również insulinę, lekarz poinformuje w jaki sposób rozpocząć przyjmowanie leku Metformin Galena
 • dawka początkowa to zazwyczaj 500 mg lub 850 mg stosowana 2 do 3 razy na dobę
 • lekarz ustali dawkę leku w zależności od stężenia glukozy we krwi

Pacjenci w podeszłym wieku

 • z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę leku ustali lekarz w zależności od parametrów czynności nerek pacjenta
 • podczas leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformin Galena

 • jeśli przyjęto większą niż zalecona dawkę leku Metformin Galena, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala
 • po przedawkowaniu leku może wystąpić kwasica mleczanowa, która zagraża życiu i wymaga leczenia w szpitalu

Pominięcie przyjęcia leku Metformin Galena

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy przyjąć następną dawkę leku o stałej porze

Przerwanie stosowania leku Metformin Galena

Zwykle nie ma żadnych objawów niepożądanych w związku z odstawieniem leku, jednak w sytuacji gdy cukrzyca nie będzie dalej leczona, mogą pojawić się powikłania wynikające z braku jej leczenia. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metformin Galena?

Leku nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na chlorowodorek metforminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów ze znacznie zmniejszoną czynnością nerek
 • u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą - ciężką hiperglikemią (wysokie stężenie glukozy we krwi), z kwasicą mleczanową lub ketonową
 • u pacjentów ze stanem przedśpiączkowym w cukrzycy
 • u pacjentów odwodnionych (np. z powodu przewlekłej lub ciężkiej, nawracającej biegunki, nawracających wymiotów)
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • u pacjentów podczas ciężkiego zakażenia (np. dróg oddechowych, układu moczowego)
 • u pacjentów z chorobami serca, układu krążenia, układu oddechowego 
 • u pacjentów krótko po zawale mięśnia sercowego
 • u pacjentów ze wstrząsem
 • u pacjentów nadużywających alkoholu lub z ostrym zatruciem alkoholowym
 • u pacjentek w czasie ciąży lub karmiących piersią

Jeśli u pacjenta jest planowane badanie radiologiczne z podaniem (do naczynia krwionośnego) środka kontrastowego zawierającego jod, przed badaniem należy poinformować o tym personel medyczny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metformin Galena może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Metformin Galena i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • kwasica mleczanowa - objawy:
  • wymioty
  • ból brzucha
  • skurcze mięśni
  • ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem
  • trudności z oddychaniem
  • zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: 
  • nudności
  • wymioty
  • biegunka
  • ból brzucha
  • utrata apetytu

występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków przemijają samoistnie. 
Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie leku w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie lub tuż po posiłku.
Jeśli objawy te będą się utrzymywać, należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • rumień (zaczerwienienie skóry)
 • świąd skóry lub pokrzywka (swędzące wykwity na skórze)
 • zmniejszone wchłanianie witaminy B12 i zmniejszenie jej stężenia w surowicy

Pojedyncze przypadki:

 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby przemijające po odstawieniu leku Metformin Galena

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Metformin Galena należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

Należy przerwać stosowanie leku Metformin Galena i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy kwasicy mleczanowej (nagły stan zagrażający życiu):

 • wymioty
 • ból brzucha
 • skurcze mięśni
 • ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem
 • trudności z oddychaniem
 • zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca

Należy zwrócić szczególną uwagę jeśli:

 • u pacjenta występują jakiekolwiek choroby zakaźne (np. grypa, zakażenia układu oddechowego) lub układu moczowego
 • pacjent stosuje lek Metformin Galena równocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (może wystąpić hipoglikemia)
 • pacjent jest odwodniony np. w wyniku ciężkich wymiotów, biegunki, gorączki lub zmniejszonej ilości spożywanych płynów

Podczas stosowania leku Metformin Galena należy:

 • kontrolować czynność nerek pacjenta przynajmniej raz na rok (częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek)
 • stosować dietę zaleconą przez lekarza
 • kontrolować stężenie glukozy (cukru) we krwi

Badania i operacje

Przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena.
Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić przyjmowanie leku Metformin Galena.

Przed wykonaniem badania radiologicznego ze środkiem kontrastowym zawierającym jod (podawanym donaczyniowo) należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Metformin Galena.
Lek należy odstawić przed badaniem lub na czas badania. 
Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i kiedy może wznowić stosowanie leku Metformin Galena. 

Leku nie należy stosować u dzieci. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metformin Galena a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poinformować o tym lekarza, by mógł odpowiednio zmienić leczenie.

U kobiet w ciąży lub planujących ciążę nie należy stosować leku Metformin Galena.

Pacjentki powinny zgłosić się do lekarza, który wprowadzi niezbędne zmiany w leczeniu. 

Metformin Galena a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Metformin Galena u kobiet karmiących piersią.
O możliwości stosowania leku u kobiet karmiących piersią decyduje lekarz, indywidualnie dla każdej pacjentki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje:

 • leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ (stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego np.: ibuprofen, celekoksyb)
 • leki obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II)
 • glikokortykosteroidy (stosowane ogólnie i miejscowo) oraz leki pobudzające receptory ß2-adrenergiczne

Jeśli u pacjenta jest planowane badanie rentgenowskie lub tomografia komputerowa z użyciem środka kontrastowego zawierającego jod (w postaci podania do krwiobiegu), należy przerwać stosowanie leku Metformin Galena.
Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i kiedy może znów zażywać lek Metformin Galena.

Metformin Galena z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • w czasie stosowania leku należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu (alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej)
 • zaleca się przyjmowanie leku w czasie lub tuż po posiłku (aby uniknąć niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego) 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metformin Galena a alkohol

Podczas stosowania leku Metformin Galena należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu.

Metformin Galena a prowadzenie pojazdów

Lek Metformin Galena stosowany w monoterapii (jako jeden lek) nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Jeśli lek Metformin Galena jest stosowany z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną, repaglinidem lub innymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi), może powodować hipoglikemię i upośledzać sprawność psychofizyczną, z objawami:

 • omdlenia
 • splątania
 • silnego pocenia się
 • przyspieszonej akcji serca
 • bólami i zawrotami głowy
 • zaburzeniami widzenia 
 • trudnościami w koncentracji

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metformin Galena?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego