Kategorie

Methadone Hydrochloride Molteni (Methadoni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Methadone Hydrochloride Molteni?

Lek Methadone Hydrochloride Molteni zawiera substancję czynną chlorowodorek metadonu, który należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Stosowany jest w postaci syropu podawanego doustnie.

Podstawowe informacje

NazwaMethadone Hydrochloride Molteni
Nazwa międzynarodowaMethadoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg/ ml
 • 5 mg/ ml
PostaćSyrop
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metadonu

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • glicerol
 • benzoesan sodu
 • substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka o pojemności 5 ml
 • 1 butelka o pojemności 10 ml
 • 1 butelka o pojemności 20 ml
 • 1 butelka o pojemności 60 ml
 • 1 butelka o pojemności 100 ml
 • 1 butelka o pojemności 1000 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • leczenie zespołu abstynencyjnego
 • leczenie substytucyjne uzależnienia od morfiny i heroiny
 • zwalczanie silnych bólów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek metadonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża lub karmienie piersią
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
 • zaburzenia oddychania
 • napady astmy oskrzelowej
 • jako środek znieczulający w trakcie porodu
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • organiczna choroba serca
 • serce płucne
 • cukrzyca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • przebyty niedawno uraz czaszki
 • wysokie ciśnienie wewnątrz czaszki
 • porfiria
 • oligemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek (powyżej 65 lat)
 • osłabienie
 • niedoczynność tarczycy
 • choroba Addisona
 • przerost gruczołu krokowego
 • zwężenie cewki moczowej
 • ciężkie zaparcia
 • zaburzenia przewodzenia w sercu
 • zaawansowana choroba serca
 • choroby wątroby
 • przypadki nagłych zgonów w rodzinie
 • zaburzenia elektrolitowe
 • leczenie atazanawirem, azytromycyną, ketokonazolem lub erytromycyną
 • spadek poziomu hormonów płciowych i wzrostu poziomu prolaktyny podczas długotrwałego stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczucie pustki w głowie
 • zawroty głowy (nasilające się przy wstawaniu)
 • uspokojenie
 • nudności, wymioty
 • pocenie się i niskie ciśnienie tętnicze krwi

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób):

 • osłabienie
 • euforia
 • dysforia
 • bezsenność
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • zwężenie źrenic
 • zaburzenia widzenia
 • zaparcie
Nie łączyć z
 • ryfampicyną, klarytromycyną, erytromycyną
 • flukonazolem itrakonazolem ketokonazolem
 • delawirdyną, newirapiną, dydanozyną, stawudyną, zydowudyną, rytonawirem, efawirenzem
 • barbituranami, karbamazepiną, fenytoiną
 • difenoksylatem, loperamidem
 • citalopramem, duloksetyną, escitalopramem, fluoksetyną, fluwoksaminą, paroksetyną, sertraliną, wenlafaksyną, amitryptyliną, klomipraminą, imipraminą, nortryptyliną
 • barbituranami, pochodnymi benzodiazepin
 • morfiną, butorfanolem, nalbufiną, pentazocyną
 • chlorkiem amonu
 • chinidyną, werapamilem
 • naloksonem i naltreksonem
 • oktreotydem
Ciąża

Leku Methadone Hydrochloride Molteni nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Methadone Hydrochloride Molteni w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest wskazane stosować  u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie terapii lekiem Methadone Hydrochloride Molteni nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami. Lek wpływa na sprawność psychiczną i fizyczną organizmu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Methadone Hydrochloride Molteni?

Główne działanie leku Methadone Hydrochloride Molteni polega na działaniu przeciwbólowym. Chlorowodorek metadonu wywiera wpływ na receptory opioidowe regulujące odczuwanie bólu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Methadone Hydrochloride Molteni?

Lek Methadone Hydrochloride Molteni stosowany jest w leczeniu:

 • zespołu abstynencyjnego (stan występujący po odstawieniu narkotyków charakteryzujący się: bólami głowy, bólami mięśni, znużeniem i drażliwością)
 • substytucyjnym uzależnienia od morfiny i heroiny
 • silnych bólów, występujących zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych

Dawkowanie

Jak stosować lek Methadone Hydrochloride Molteni?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ból:

 • zalecana dawka wynosi 2,5 ml do 10 ml syropu (2,5 mg do 10 mg chlorowodorku metadonu)
 • w razie potrzeby należy powtórzyć dawkę co 3 do 8 godzin

Uzależnienia:

 • zalecana dawka początkowa wynosi 15 do 20 ml syropu (15 do 20 mg chlorowodorku metadonu), podawana raz dziennie
 • w przypadku pacjentów uzależnionych od dużych dawek narkotyków lekarz może zwiększyć dawkę
 • należy stosować terapię łączoną z programem detoksykacji, dostosowując dawkę w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Methadone Hydrochloride Molteni

W takiej sytuacji należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Mogą pojawić się następujące objawy przedawkowania:

 • trudności w oddychaniu (zmniejszenie częstości oddechów, zmniejszenie ilości wdychanego powietrza)
 • głęboka senność przechodząca w śpiączkę
 • zwężenie źrenic
 • zimna i spocona skóra
 • spadek siły mięśniowej
 • bardzo wolne bicie serca
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • niski poziom cukru we krwi

W ciężkim przypadku przedawkowanie może skutkować zatrzymaniem oddechu, nagłym zatrzymaniem pracy serca i śmiercią.

Pominięcie zastosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć zapomnianą dawkę, jeżeli pozostało dużo czasu do przyjęcia kolejnej dawki. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną o zaplanowanej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni

Nie wolno samodzielnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, nagłe odstawienie leku może skutkować objawami odstawienia. W przypadku gdy lekarz uzna, że można odstawić lek Methadone Hydrochloride Molteni, oznajmi pacjentowi jak należy stopniowo zmniejszać dawkę.

Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne:

 • lęk, nagłe zmiany nastroju, depresja
 • bezsenność, trudności w zasypianiu
 • nerwowość, pobudzenie, trudności w koncentracji
 • drżenie mięśni, bóle mięśni i stawów
 • łzawienie, rozszerzenie źrenic, ziewanie
 • uczucie wzmożonej pracy serca (kołatanie)
 • bóle głowy
 • pocenie się
 • nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka
 • bladość

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Methadone Hydrochloride Molteni?

Nie należy stosować leku Methadone Hydrochloride Molteni:

 • w przypadku gdy pacjent ma uczulenie na chlorowodorek metadonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat
 • w przypadku gdy u pacjenta zdiagnozowano w przeszłości lub aktualnie występują zaburzenia oddychania - lek może nasilać objawy tych chorób (niewydolność oddechowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc zwana POChP)
 • w przypadku gdy u pacjenta pojawiają się napady astmy oskrzelowej
 • w trakcie porodu jako środek znieczulający
 • w przypadku gdy pacjent ma zaburzenia czynności nerek
 • w przypadku gdy pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
 • w przypadku gdy pacjent ma organiczną chorobę serca (zaburzenia rytmu serca)
 • w przypadku gdy pacjent ma serce płucne (przerost mięśnia prawej komory serca w wyniku przewlekłych chorób płuc)
 • w przypadku gdy pacjent ma cukrzycę
 • w przypadku gdy pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)
 • w przypadku gdy pacjent przeszedł ostatnio uraz czaszki
 • w przypadku gdy pacjent ma wysokie ciśnienie wewnątrz czaszki
 • w przypadku gdy pacjent ma porfirię (wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się zaburzeniem działania enzymów odpowiedzialnych za tworzenie hemu – składnika czerwonego barwnika krwi)
 • w przypadku gdy pacjent ma oligemię (zmniejszoną objętość krwi krążącej w naczyniach krwionośnych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Methadone Hydrochloride Molteni może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • depresja oddechowa
 • zapaść krążeniowa
 • zatrzymanie oddechu
 • wstrząs i zatrzymanie serca

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczucie pustki w głowie
 • zawroty głowy (nasilające się przy wstawaniu)
 • uspokojenie
 • nudności, wymioty
 • pocenie się i niskie ciśnienie tętnicze krwi

Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób):

 • osłabienie
 • euforia
 • dysforia
 • bezsenność
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • zwężenie źrenic
 • zaburzenia widzenia
 • zaparcie

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

 • ból głowy
 • krótkotrwała utrata przytomności
 • spadek libido
 • depresja oddechowa
 • spadek ciśnienia krwi
 • suchość ust
 • świąd, pokrzywka, inne reakcje skórne, obrzęk i pokrzywka krwotoczna
 • zatrzymanie moczu i trudności związane z oddawaniem moczu, działanie antydiuretyczne
 • skurcze dróg żółciowych
 • impotencja

Rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób):

 • tachykardia lub bradykardia
 • skurcze dodatkowe i zaburzenia rytmu serca

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • anoreksja
 • niski poziom cukru we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Methadone Hydrochloride Molteni może przyczynić się do powstania uzależnienie podobnego do uzależnienia od morfiny (może wystąpić uzależnienie psychiczne i fizyczne oraz tolerancja). Z tego względu lek musi być przepisywany i podawany z taką samą ostrożnością, jak morfina.

Przed zastosowaniem leku Methadone Hydrochloride Molteni należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku gdy pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
 • w przypadku gdy pacjent czuje się osłabiony
 • w przypadku gdy pacjent ma niedoczynność tarczycy
 • w przypadku gdy pacjent ma chorobę Addisona (niedoczynność kory nadnerczy)
 • w przypadku gdy pacjent ma przerost gruczołu krokowego
 • w przypadku gdy pacjent ma zwężenie cewki moczowej
 • w przypadku gdy pacjent ma ciężkie zaparcia
 • w przypadku gdy pacjent ma zaburzenia przewodzenia w sercu
 • w przypadku gdy pacjent ma zaawansowaną chorobę serca, w tym chorobę niedokrwienną
 • w przypadku gdy pacjent ma choroby wątroby
 • w przypadku gdy pacjent miał w rodzinie przypadki nagłych zgonów
 • w przypadku gdy pacjent ma zaburzenia elektrolitowe (spadek stężenia potasu i magnezu we krwi)
 • w przypadku gdy pacjent jest poddany leczeniu jednocześnie lekami wydłużającymi odstęp QT widoczny w badaniu elektrokardiograficznym – EKG (atazanawir, azytromycyna)
 • w przypadku gdy pacjent jest leczony jednocześnie ketokonazolem lub erytromycyną
 • w wyniku długotrwałego stosowania leku może dojść do spadku poziomu hormonów płciowych i wzrostu poziomu prolaktyny, może pojawić się niskie libido, impotencja lub brak miesiączki - w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Methadone Hydrochloride Molteni a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Methadone Hydrochloride Molteni nie należy stosować w okresie ciąży, gdyż może wywierać działanie niepożądane na rozwój płodu.

Methadone Hydrochloride Molteni a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ze względu na ryzyko przenikania do mleka kobiecego i wywołania uzależnienia u dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni jednocześnie z innymi lekami, które mają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Leki te mogą nasilać działanie niepożądane leku Methadone Hydrochloride Molteni.

Nie wolno stosować leku Methadone Hydrochloride Molteni z następującymi lekami:

 • antybiotyki (ryfampicyna, klarytromycyna, erytromycyna)
 • leki przeciwgrzybicze (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol)
 • leki przeciwwirusowe (delawirdyna, newirapina, dydanozyna, stawudyna, zydowudyna, rytonawir, efawirenz)
 • leki przeciwpadaczkowe (barbiturany, karbamazepina, fenytoina)
 • leki przeciwbiegunkowe (difenoksylat, loperamid)
 • leki przeciwdepresyjne (citalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna, amitryptylina, klomipramina, imipramina, nortryptylina) - istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
 • leki uspokajające i nasenne (barbiturany, pochodne benzodiazepiny) - zwiększone ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu, depresji oddechowej, śpiączki zagrażającej życiu
 • silne środki przeciwbólowe (morfina, butorfanol, nalbufina, pentazocyna)
 • substancje zmniejszające odczyn moczu (chlorek amonu)
 • leki stosowane w chorobach serca i naczyń krwionośnych (chinidyna, werapamil)
 • nalokson i naltrekson (leki stosowane w leczeniu uzależnień od morfiny i heroiny)
 • oktreotyd (stosowany w leczeniu niektórych chorób nowotworowych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Methadone Hydrochloride Molteni a alkohol

Nie wolno spożywać alkoholu w trakcie stosowania leku Methadone Hydrochloride Molteni, ze względu na nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaburzenia oddychania i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Methadone Hydrochloride Molteni a prowadzenie pojazdów

W trakcie terapii lekiem Methadone Hydrochloride Molteni nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami. Lek wpływa na sprawność psychiczną i fizyczną organizmu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Methadone Hydrochloride Molteni?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego