Kategorie

Metronidazol Jelfa (Metronidazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Metronidazol Jelfa?

Lek Metronidazol Jelfa jest to żel, którego substancją czynną jest metronidazol- chemioterapeutyk należący do grupy pochodnych 5-nitroimidazolu. Lek stosowany na skórę, wykazuje działanie bakteriobójcze.

Podstawowe informacje

NazwaMetronidazol Jelfa
Nazwa międzynarodowaMetronidazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg/ g
PostaćŻel
Skład - substancja czynna

Metronidazol

Skład - substancje pomocnicze
 • glikol propylenowy
 • etanol 96%
 • edetynian disodu
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu 
 • karbomery 980
 • trolamina
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 opakowanie 15 g
Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • trądzik różowaty
 • wyprysk łojotokowy
 • mieszane zakażenia bakteryjne skóry twarzy
 • zapalenie skóry wokół ust
 • trądzik różowaty posteroidowy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną metronidazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ekspozycja na promieniowanie UV
 • unikanie kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi
 • pacjenci z nieprawidłowym obrazem krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchość skóry, rumień, swędzenie
 • nieprzyjemne odczucie na skórze (palenie, ból skóry/pieczenie)
 • podrażnienie skóry
 • nasilenie trądziku różowatego
Nie łączyć z

Interakcje leku Metronidazol Jelfa żel z innymi lekami o działaniu ogólnym są mało prawdopodobne, ze względu na małe wchłanianie metronidazolu po aplikacji na skórę.

Ciąża

Nie zebrano dotąd informacji dotyczących niekorzystnego wpływu miejscowego stosowania leku Metronidazol Jelfa żel u kobiet w ciąży. Lekarz decyduje o konieczności stosowania tego leku u kobiet w ciązy, mając na uwadze możliwość jego penetracji przez łożysko i do płodu.

Karmienie piersią

Nie zebrano dotąd informacji dotyczących niekorzystnego wpływu miejscowego stosowania leku Metronidazol Jelfa żel u kobiet w okresie laktacji. Lekarz decyduje o konieczności stosowania tego leku u kobiet karmiących, mając na uwadze możliwość jego przenikania do mleka matki.

Dzieci

Ze wzgldu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci, lek Metronidazol Jelfa nie jest wskazany do stosowania w tej grupy wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Metronidazol Jelfa żel nie powinien mieć zdolności do wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metronidazol Jelfa?

Główne działanie leku Metronidazol Jelfa w postaci żelu stosowanego na skórę, to działanie bakteriobójcze. Po aplikacji na skórę lek działa na bakterie Gram-ujemne rosnące w warunkach względnie beztlenowych, z rodzaju: Bacteroides, Fusobacterium.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metronidazol Jelfa?

Lek Metronidazol Jelfa żel stosowany jest w leczeniu:

 • trądziku różowatego
 • wyprysku łojotokowego
 • mieszanym zakażeniu bakteryjnym skóry twarzy
 • zapaleniu skóry wokół ust
 • trądziku różowatego posteroidowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Metronidazol Jelfa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania terpii lekiem uzależniony jest od rodzaju drobnoustroju, lokalizacji i stopnia zakażenia. Zazwyczaj zalecany czas stosowania żelu to okres 3 do 4 miesięcy, lekarz powinien określić pacjentowi optymalny czas leczenia, którego nie należy przekraczać. W przypadku, gdy po upływie 3-4 miesięcy nie nastąpiła poprawa należy zwrócić się do lekarza.

Sposób użycia leku:

 • dokładnie nałożyć cienką warstwę żelu na zmiany skórne dwa razy na dobę, rano i wieczorem przed snem
 • przed aplikacją żelu wskazane jest staranne umycie skóry delikatnym środkiem myjącym
 • po zastosowaniu żelu pacjent może stosować kosmetyki, ale takie które są pozbawione właściwości ściągających i nie zatykają porów skóry 

Dzieci i młodzież

Ze wzgldu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci, lek Metronidazol Jelfa nie jest wskazany do stosowania w tej grupy wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Jelfa żel

Przedawkowanie przy miejscowym stosowaniu leku odnotowano bardzo rzadko. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, wskazane jest przemycie skóry dużą ilością ciepłej wody. Natomiast, po przypadkowym spożyciu zalecane jest płukanie żołądka, metronidazol usuwa się z organizmu poprzez dializę.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Jelfa żel

W takiej sytuacji, nie wolno stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Metronidazol Jelfa żel

Bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem pacjent nie może zaprzestać stosowania leku, ze względu na możliwość zaostrzenia objawów skórnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Omyłkowe spożycie leku Metronidazol Jelfa żel

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Jelfa?

Nie należy stosować leku Metronidazol Jelfa:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na substancję czynną metronidazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Częste (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • suchość skóry, rumień, swędzenie
 • nieprzyjemne odczucie na skórze (palenie, ból skóry/pieczenie)
 • podrażnienie skóry
 • nasilenie trądziku różowatego

Niezbyt częste (mogą występować nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie czucia
 • zaburzone czucie
 • zaburzenia smaku (metaliczny smak)
 • nudności

Częstość nieznana:

 • kontaktowe zapalenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Jelfa żel należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku wystąpienia podrażnienia (lekarz osądzi czy ograniczyć częstość stosowania leku czy całkowicie zaprzestać stosowanie leku)
 • omówić temat unikania ekspozycji na promieniowanie UV, ze względu na przekształcanie się metronidazolu pod wpływem promieniowania UV do nieaktywnego metabolitu i tym zmniejszenie jego skuteczność (opalanie się, solaria, lampy emitujące promieniowanie UV)
 • omówić temat unikania kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, może to doprowadzić do podrażnienia spojówek i łzawienia (w przypadku dostania się leku do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością chłodnej wody, natomiast jeśli oczy będą nadal podrażnione, należy zgłosić się do lekarza okulisty)
 • omówić szczególną ostrożność stosowania leku u pacjentów z nieprawidłowym obrazem krwi, także występującą w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metronidazol Jelfa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zebrano dotąd informacji dotyczących niekorzystnego wpływu miejscowego stosowania leku Metronidazol Jelfa żel u kobiet w ciąży. Lekarz decyduje o konieczności stosowania tego leku u kobiet w ciązy, mając na uwadze możliwość jego penetracji przez łożysko i do płodu.

Metronidazol Jelfa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zebrano dotąd informacji dotyczących niekorzystnego wpływu miejscowego stosowania leku Metronidazol Jelfa żel u kobiet w okresie laktacji. Lekarz decyduje o konieczności stosowania tego leku u kobiet karmiących, mając na uwadze możliwość jego przenikania do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Interakcje leku Metronidazol Jelfa żel z innymi lekami o działaniu ogólnym są mało prawdopodobne, ze względu na małe wchłanianie metronidazolu po aplikacji na skórę.

Natomiast w trakcie doustnego stosowania metronidazolu odnotowano:

 • wzrost efektu działania leków hamujących krzepnięcie krwi (warfaryny i kumaryny), a także wydłużenie czasu protrombinowego
 • po spożyciu alkoholu reakcje (ostre psychozy i stany splątania) podobne do reakcji, jakie występowały w przypadku wypicia alkoholu podczas stosowania disulfiramu ( lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metronidazol Jelfa a alkohol

Należy mieć na uwadze fakt, że podczas doustnego stosowania metronidazolu po spożyciu alkoholu zaobserwowano reakcje podobne do reakcji, jakie występowały w przypadku wypicia alkoholu podczas stosowania disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu).

Metronidazol Jelfa a prowadzenie pojazdów

Lek Metronidazol Jelfa żel nie powinien mieć zdolności do wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metronidazol Jelfa żel?

Lek Metronidazol Jelfa żel należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego