Kategorie

Metypred (Methylprednisolonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Metypred?

Metypred jest to lek zawierający substancję czynną metyloprednizolon, która należy do grupy glikokortykosteroidów wykazujących działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i przeciwalergiczne. Dzięki tym właściwościom lek znalazł zastosowanie w leczeniu chorób endokrynologicznych, reumatycznych, autoimmunologicznych czy stanach alergicznych.

Podstawowe informacje

NazwaMetypred
Nazwa międzynarodowaMethylprednisolonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 4 mg
 • 16 mg

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • 125 mg
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 1000 mg
PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Tabletki
Skład - substancja czynna

Metyloprednizolon

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • laktoza jednowodna (70 mg)
 • skrobia kukurydziana
 • żelatyna
 • stearynian magnezu
 • talk

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • diwodorofosforan dwuwodny sodu
 • wodorofosforan bezwodny disodu
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 30 tabletek
 • 100 tabletek

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • 125 mg: 1 x 4 ml fiolka 
 • 250 mg: 1 x 10 ml fiolka
 • 500 mg: 1 x 20 ml fiolka 
 • 1000 mg: 1 x 30 ml fiolka
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • immunosupresyjne
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • zaburzenia endokrynologiczne
 • choroby reumatyczne
 • układowe choroby tkanki łącznej
 • choroby dermatologiczne
 • choroby alergiczne
 • choroby oczu
 • choroby układu oddechowego
 • choroby krwi
 • choroby nowotworowe
 • obrzęki
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby układu nerwowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • układowa infekcja grzybicza
 • jednoczesne podawanie żywych szczepionek+
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zwiększona podatność na zakażenia
 • występowanie reakcji alergicznych
 • zaburzenia endokrynologiczne
 • zaburzenia ukladu pokarmowego
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania (cukrzyca)
 • ostre zapalenie trzustki
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych
 • zaburzenia układu nerwowego
 • choroby okulistyczne
 • zaburzenia mięśniowe
 • stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach
 • zaburzenia ciśnienia krwi i wyników badań laboratoryjnych
 • podeszły wiek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia- hamowanie własnego wydzielania kortykotropiny i kortyzolu w organizmie
 • zaokrąglenie twarzy i wzrost masy ciała
 • zatrzymywanie sodu i płynów w organizmie
 • spadek nastroju
 • euforia
 • zaćma
 • wzrost ciśnienia krwi
 • wrzody żołądka lub jelit 
 • siniaki, ścieńczenie i kruchość skóry, trądzik
 • osteoporoza
 • osłabienie mięśni
 • spowolnione gojenie ran
 • niskie stężenie potasu we krwi
Nie łączyć z
 • lekami przeciwbakteryjnymi (izoniazydem)
 • antybiotykami przeciwgruźliczymi (ryfampicyną)
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna)
 • lekami przeciwdrgawkowymi (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina)
 • lekami antycholinergicznymi(blokery nerwowo-mięśniowe- pankuronium, wekuronium)
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwwymiotnymi (aprepitant, fosaprepitant)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (trakonazol, ketokonazol, amfoterycyna B)
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV (indynawir, rytonawir, kobicystat)
 • dilitiazemem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol/noretyndron)
 • cyklosporyną, cyklofosfamidem, takrolimusem
 • niektórymi antybiotykami (fluorochinolony, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu
 • inhibitorem aromatazy (aminoglutetymid)
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeczyszczającymi
 • digoksyną 
 • mifepristonem 
Ciąża

Lek Metypred wolno stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Metypred u kobiet w okresie laktacji.

Dzieci

Ważna jest stała obserwacja wzrostu, rozwoju niemowląt i dzieci poddawanych długotrwałej terapii lekiem Metypred. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego i zapalenia trzustki u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono dotąd badań odnoszących się do wpływu leku Metypred na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, uczucia zmęczenia, lub niewyraźnego widzenia, pacjentowi należy zalecić, aby nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metypred?

Lek Metypred zawiera substancję czynną metyloprednizolon o działaniu przeciwzapalnym, immunosupresyjnym i przeciwalergicznym. Wskazaniem do stosowania leku są choroby wymagające ogólnoustrojowego lub miejscowego zadziałania glikokortykosteroidami, takie jak choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, stany alergiczne, wstrząs anafilaktyczny czy odrzucenie przeszczepu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metypred?

Lek Metypred stosowany jest wskazany do stosowania w następujących schorzeniach:

 • zaburzenia endokrynologiczne (pierwotna lub wtórna niedoczynność kory nadnerczy, wrodzony przerost nadnerczy,  nieropne zapalenia tarczycy, hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej)
 • choroby reumatyczne (łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej, ostre nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna, ostre dnawe zapalenie stawów,  pourazowe choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia nadkłykcia)
 • układowe choroby tkanki łącznej (terapia w okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego, ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego, polimialgii reumatycznej, olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic)
 • choroby dermatologiczne (pęcherzyca, pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry, ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego, złuszczające zapalenie skóry, ziarniniak grzybiasty, ciężka postać łuszczycy, ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry)
 • choroby alergiczne (sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, choroba posurowicza, astma oskrzelowa, reakcje nadwrażliwości na leki, kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry)
 • choroby oczu (alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki, półpasiec oczny, zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka, rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki, współczulne zapalenie błony naczyniowej, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, zapalenie naczyniówki i siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego)
 • choroby układu oddechowego (objawowa sarkoidoza, zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi lekami, beryloza, rozsiana gruźlica płuc, zachłystowe zapalenie płuc)
 • choroby krwi (samoistna plamica małopłytkowa u dorosłych, wtórna małopłytkowość u dorosłych, nabyta niedokrwistość hemolityczna, niedobór erytroblastów w szpiku, wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna)
 • choroby nowotworowe (leczenie paliatywne białaczki i chłoniaków u dorosłych, także ostrej białaczki u dzieci)
 • obrzęki (w zespole nerczycowym)
 • choroby układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna)
 • choroby układu nerwowego ( stwardnienie rozsiane, obrzęk mózgu związany z obecnością guza mózgu)

Dawkowanie

Jak dawkować lek Metypred?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki:

 • w zależności od zdiagnozowanej jednostki chorobowej, dawka początkowa może wynosić od 4 mg do 48 mg metyloprednizolonu na dobę
 • duże dawki leku zaleca się stosować w przypadku stwardnienia rozsianego (200 mg/dobę), obrzęku mózgu (200-1000 mg/dobę) i przeszczepienia narządów (do 7 mg/kg mc./dobę)
 • lekarz ustala dawkę podtrzymującą, stopniowo zmniejszając dawkę początkową w czasie i otrzymując tym samym najmniejszą dawkę odpowiednią do uzyskania korzystnego efektu klinicznego
 • lekarz może wprowadzić leczenie poprzez podanie podwójnej dawki dobowej, co drugi dzień rano ( shemat leczenia przerywanego)
 • wielkość dawki jest ustalana indywidualnie pod pacjenta

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty. 

Pominięcie zastosowania leku 

W takiej sytuacji, nie wolno stosować podwójnej dawki leku.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

 • lek jest podawany pacjentowi przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia
 • lek jest przeznaczony do podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym lub we wlewie dożylnym (w agłych przypadkach podaje się wstrzyknięcia dożylne)
 • pacjentowi ordynowana jest najmniejsza możliwa dawka, odpowiednia do uzyskania efektu klinicznego
 • lekarz decyduje o wyborze dawki w zależności od stanu pacjenta

Dzieci

 • w zależności od ciężkosci choroby i reakcji pacjenta na terapię, lekarz dobiera odpowiednią dawkę leku
 • dawka nie powinna być mniejsza niż 0,5 mg/kg/dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Ze względu na podawanie leku przez personel medyczny, zastosowanie większej dawki leku jest mało prawdopodobne.

Przerwanie stosowania leku 

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku może dojść do objawów odstawienia. Wskazane jest stopniowe odstawienie leku, powoli zmniejszając dawkę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metypred?

Nie należy stosować leku Metypred:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano układową infekcję grzybiczą
 • jeśli u pacjenta podawane są dawki kortykosteroidów hamujące wytwarzanie przeciwciał i komórek odpornościowych, przeciwwskazane jest podawanie żywych szczepionek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metypred może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, lub udać się do najbliższego szpitala jeśli wystąpią niżej wymienione  działania niepożądane:

 • ciężkie objawy reakcji alergicznej (wysypka skórna, obrzęk twarzy lub świszczący oddech, gwałtowny spadek ciśnienia krwi i trudności w oddychaniu)
 • objawy zapalenia trzustki (ból brzucha rozciagający się do pleców, wymioty, wstrząs i utrata świadomości)
 • objawy choroby wrzodowej żołądka lub jelita (krwawienie z odbytu, czarne lub krwawe stolce,  wymioty z krwią
 • objawy zakażenia (dreszcze, gorączka, ogólne złe samopoczucie)
 • objawy zakrzepów krwi w płucach (nagły ostry ból w klatce piersiowej, duszność i odksztuszanie krwi)
 • objawy zakrzepów krwi (bolesne, spuchnięte, czerwone i napiete naczynia krwionośne
 • objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrz czaszki (bóle głowy z wymiotami, brak energii i senność)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia- hamowanie własnego wydzielania kortykotropiny i kortyzolu w organizmie
 • zaokrąglenie twarzy i wzrost masy ciała
 • zatrzymywanie sodu i płynów w organizmie
 • spadek nastroju
 • euforia
 • zaćma
 • wzrost ciśnienia krwi
 • wrzody żołądka lub jelit 
 • siniaki, ścieńczenie i kruchość skóry, trądzik
 • osteoporoza
 • osłabienie mięśni
 • spowolnione gojenie ran
 • niskie stężenie potasu we krwi

Częstość nieznana:

 • nowotwory ( łagodne, złośliwe i nieokreślone- zespół rozpadu guza, mięsak Kaposiego)
 • zakażenia i zarażenia pasożytnicze (w tym zakażenia charakterystyczne dla osób o zmniejszonej odporności)
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego (leukocytoza)
 • zaburzenia układu immunologicznego (reakcje nadwrażliwości na leki- reakce anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne z zapaścią lub bez, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli)
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania (upośledzona tolerancja glukozy, zasadowica hipokaliemiczna, dyslipidemia, kwasica metaboliczna, wzrost zapotrzebowania na insulinę,ujemny bilans azotu, wzrost stężenia mocznika we krwi, zwiększenie apetytu, stłuszczenie, lipomatoza nadtwardówkowa)
 • zaburzenia psychiczne (zmiany nastroju, uzależnienie psychiczne, myśli samobójcze, mania, urojenia, omamy i schizofrenia, dezorientacja, niepokój, zmiana osobowości, bezsenność, drażliwość)
 • zaburzenia układu nerwowego (wzrost ciśnienia śródczaszkowe, drgawki, niepamięć, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, bóle głowy)
 • zaburzenia oka (wytrzeszcz, jaskra, centralna retinopatia surowicza, ścieńczenie rogówki, scieńczenie twardówki, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego z możliwym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, zaostrzenie choroby wirusowej lub grzybiczej oczu, nieostre widzenie)
 • zaburzenia pracy serca (zastoinowa niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze)
 • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (krwawienie w obrębie żołądka, perforacja jelit, zapalenie trzustki, otrzewnej, przełyku, wrzodziejące zapalenie przełyku, ból brzucha, obrzęk brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, kandydoza przełyku, wymioty, nieprzyjemny smak w ustach)
 • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (zapalenie wątroby, wzrost aktywności enzymów wątrobowych)
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (obrzęk,wybroczyny, rozstępy, odbarwienie lub przebarwienie skóry, nadmierne owłosienie, wysypka, rumień, świąd, pokrzywka)
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych (twardzinowy przełom nerkowy) 
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi (nieregularne miesiączki)
 • zaburzenia ogólne (reakcje skórne w miejscu podania, obrzęki obwodowe, zmęczenie, złe samopoczucie, objawy odstawienia leku)
 • badania diagnostyczne (wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej i fosfatazy alkalicznej we krwi, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaburzona tolerancja węglowodanów, wzroststężenie wapnia w moczu, hamowanie odczynów testów skórnych)
 • urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 Działania niepożądane u dzieci

U dzieci najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi są: zmiany nastroju, zaburzenia zachowania, bezsenność, rozdrażnienie, a także opóźnienie wzrostu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Metypred należy omówić z lekarzem:

 • stan zwiększonej podatności na zakażenia ( lek Metypred może powodować zmniejszoną odporność organizmu i tym samym częstsze występowanie zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych, pierwotniakowych lub chorób pasożytniczych w dowolnej okolicy organizm, a także maskowanie objawów zakażenia)
 • uczulenie na leki (podczas terapii lekiem Metypred obserwowano reakcje uczuleniowe na lek, dlatego przed podaniem produktu ważne jest podjąć odpowiednie środki ostrożności)
 • zaburzenia endokrynologiczne (w trakcie terapii lekiem Metypred może pojawić się wtórna niewydolność kory nadnerczy, a także nasilenie zespołu Cushinga)
 • zaburzenia układu pokarmowego (stosowanie leku Metypred może przyczynić się do maskowania objawów występowania choroby wrzodowej, lek ten należy ostrożnie stosować w terapii nieswoistego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania (lek Metypred może  zwiększać stężenie glukozy we krwi, zaostrzyć wcześniej istniejącą cukrzycę, a także zwiększyć ryzyko jej wystąpienia)
 • wpływ leku na wątrobę i drogi żółciowe (możliwość spowodowania ostrego zapalenia trzustki)
 • wpływ leku na układ sercowo-naczyniowy (należy stosować lek ze zwiększoną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, otyłością czy problemami lipidowymi)
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych (należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, w przypadku gdy pacjent cierpi na twardzinę skóry, ponieważ stosowanie leku w dawce 15 mg  może powodować przełom nerkowy- wzrost ciśnienia krwi i spadek wytwarzania moczu)
 • wpływ leku na układ nerwowy i ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych (lek może nasilać przebieg zaburzeń neurologicznych przebiegającymi z drgawkami, zaostrzyć objawy stwardnienia rozsianego, obrzęk mózgu, miastenię, a także spowodować ciężką depresję lub depresję maniakalną)
 • wpływ leku na oczy (lek Metypred należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczką oczną lub półpaścem ocznym, jaskrą, ponieważ może wystąpić nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia)
 • objawy mięśniowe (stosowanie leku Metypred może wywyołać chorobę mięśni, doprowadzając nawet do całkowitego paraliżu)
 • stosowanie innych leków (należy zachować ostrożność pzy łączeniu kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Metypred)
 • urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach (leczenie Metypredem nie jest wskazane w przypadku urazowego uszkodzenia mózgu)
 • wpływ leku na ciśnienie krwi i wyniki badań laboratoryjnych (ryzyko wzrostu ciśnienia krwi, wzrostu retencji sodu i wody oraz wydalanie potasu i wapnia)
 • wpływ leku u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzykowystąpienia osteoporozy, zerwanie ścięgien, rozwój nadciśnienia tętniczego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metypred a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Metypred należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Dzieci urodzone przez matki stosujące ten lek, należy obserwować pod kątem wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Istnieje również ryzyko pojawienia się zaćmy u tych dzieci.

Metypred a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Metypred przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować go u kobiet w okresie laktacji.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Lek Metypred ma zdolność odziaływania na inne leki, a z kolei niektóre leki mogą nasilić efekt działania preparatu Metypred, stąd lekarz powinien uważnie obserwować stan pacjenta stosującego lek. W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Metypred, należy zachować szczególną ostrożność:

 • leki przeciwbakteryjne- izoniazyd
 • antybiotyki przeciwgruźlicze- ryfampicyna
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, w wyniku jednoczesne stosowania tych leków z lekiem Metypred może dojść do zmniejszenia lub zwiększenia działanie leków przeciwzakrzepowych, dlatego należy kontrolować krzepliwość krwi)
 • leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina)
 • leki przeciwcholinergiczne (środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w wyniku ich jednoczesnego stosowania z lekiem Metypred zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej miopatii) 
 • leki przeciwcukrzycowe (lek Metypred może powodować wzrost stężenia glukozy we krwi)
 • leki przeciwwymiotne (aprepitant, fosaprepitant)
 • leki przeciwgrzybicze (trakonazol, ketokonazol, amfoterycyna B)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV (indynawir, rytonawir, kobicystat- mogą powodować wzrost stężenia leku Metypred w osoczu)
 • antagonista kanału wapniowego (diltiazem- w wyniku jednoczesnego stosowania leków może dojść do osłabienia efektu przeciwnadciśnieniowego dilitiazemu)
 • doustne leki antykoncepcyjne (etynyloestradiol/noretyndron)
 • leki immunosupresyjne (cyklosporyna- w wyniku jednoczesnego stosowania leków obserwuje się wzajemne hamowanie metabolizmu, co w efekcie może spowodować wzrost stężenia jednego lub obu leków i tym samym nasilić występowanie działań niepożądanych jednego z leków)
 • inne leki immunosupresyjne (cyklofosfamid, takrolimus)
 • niektóre antybiotyki (fluorochinolony, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (lek Metypred może zwiększać częstość pojawienia się krwawień z przewodu pokarmowego i owrzodzeń, a także nasilić toksyczne działanie salicylanów)
 • leki zmniejszające stężenie potasu ( jednoczesne stosowanie obu leków może doprowadzić do stanu, w którym stężenie jonów potasu we krwi jest poniżej normy. Podobne ryzyko wystepuje również przy jednoczesnym stosowaniu amfoterycyny B, ksantenów lub agonistów receptora beta2 z lekiem Metypred)
 • inhibitor aromatazy (aminoglutetymid- odziaływanie obu leków może zaostrzyć zmiany hormonalne)
 • leki moczopędne
 • leki przeczyszczające
 • lek nasercowy- digoksyna
 • mifepriston (lek stosowany w celu zakończenia ciąży ze wskazań medycznych,w wyniku połączenia obu leków działanie Metypredu może być zmniejszone przez kolejne 3-4 dni)

Pod względem fizycznym lek Metypred wykazuje niezgodności z niektórymi lekami podawanymi dożylnie, dlatego w takich przypadkach wskazane jest podawanie leku oddzielnie. Ważne jest oznajmić lekarzowi, gdy pacjent stosuje jeden z wypisanych: allopurinol sodu, glukonian wapnia, cisatrakurium, chlorowodorek diltiazemu, chlorowodorek doksapramu, glikopirolan, propofol, bromek rokuronium, tigecyklina i bromek wekuronium.

Metypred z jedzeniem i piciem

Nie jest wskazane spożywanie soku grejpfrutowego w czasie terapii lekiem. Sok grejpfrutowy może nasilać działania niepożądane Metypredu.

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metypred a alkohol

Brak informacji dotyczących możliwych interakcji leku Metypred z alkoholem.

Metypred a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono dotąd badań odnoszących się do wpływu leku Metypred na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, uczucia zmęczenia, lub niewyraźnego widzenia, pacjentowi należy zalecić, aby nie prowadził pojazdów, ani nie obsługiwał maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metypred?

Lek Metypred należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego