Kategorie

Miflonide Breezhaler (Budesonidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Miflonide Breezhaler?

Miflonide Breezhaler jest to lek zwierający substancję czynną budezonid. Po podaniu wziewnym wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwastmatyczne. 

Podstawowe informacje

NazwaMiflonide Breezhaler
Nazwa międzynarodowaBudesonidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 200 mikrogramów/ dawkę
 • 400 mikrogramów/ dawkę
PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Budezonid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • żelatyna
 • woda oczyszczona
 • żelaza tlenek czerwony
 • tytanu dwutlenek
 • żelaza tlenek czarny
 • czerwień koszelinowa
 • szelak
 • glikol propylenowy
 • amonu wodorotlenek stężony
 • potasu wodorotlenek
Dostępne opakowania
 • 60 kapsułek
 • 100 kapsułek

+ inhalator

Działanie / właściwości
 • przeciwastmatyczne
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • leczenie astmy
 • zmniejszenie stanu zapalnego w płucach
 • utrzymanie drożności dróg oddechowych
 • leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Przeciwwskazania
 • uczulenie na budezonid lub którykolwiek składnik leku
 • występująca aktualnie lub przebyta gruźlica płuc
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie innego leku z grupy kortykosteroidów
 • problemy z oddychaniem niezwiązane z astmą lub POChP
 • nie stosować leku do leczenia ostrych napadów duszności
 • nasilenie objawów astmy
 • występowanie zaburzeń widzenia, nieostrego widzenia
 • lek należy stosować wziewnie wyłącznie za pomocą inhalatora dołączonego do opakowania
 • stwierdzone choroby wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Ciężkie działania niepożądane:

 • trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel
 • ciężkie skórne reakcje alergiczne, np. wysypka, świąd, pokrzywka
 • trudności w oddychaniu, przełykaniu, obrzęk twarzy gardła
 • skrajne osłabienie, zawroty głowy, zmniejszenie masy ciała, utrzymująca się biegunka
 • objawy zespołu Cushinga, wzrost masy ciała, księżycowata twarz, otyłość brzuszna
 • zaburzenia widzenia, zaćma, jaskra
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Miflonide Breezhaler?

Lek Miflonide Breezhaler wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwastmatyczne dzięki zawartości substancji czynnej budezonidu.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Miflonide Breezhaler??

Lek Miflonide Breezhaler stosuje się w:

 • leczeniu astmy
 • zmniejszaniu stanu zapalnego w płucach
 • utrzymaniu drożności dróg oddechowych
 • leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Miflonide Breezhaler?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. 

Astma

 • Zalecana dawka dla dorosłych wynosi od 200 do 400 mikrogramów raz lub dwa razy na dobę. W razie zaostrzenia objawów astmy można stosować maksymalnie 1600 mikrogramów budezonidu na dobę podanych w 2-4 inhalacjach.
 • Zalecana dawka dla dzieci powyżej 6 lat wynosi 200 mikrogramów raz lub dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 800 mikrogramów na dobę.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

 • Zwyczajowa dawka dla osób dorosłych to 200 lub 400 mikrogramów raz, lub dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę.

Dzieci powinny stosować lek pod opieką osoby dorosłej. Lek należy stosować o stałych porach dnia. Lek należy przyjmować wziewnie za pomocą inhalatora dołączonego do opakowania. Nie należy połykać kapsułek. Po zastosowaniu leku należy wypłukać jamę ustną wodą i wypluć wodę po płukaniu, nie połykać.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza nawet wtedy gdy nie występują objawy astmy.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę bez zmian. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Miflonide Breezhaler w przypadku:

 • uczulenia na budezonid lub którykolwiek składnik leku
 • występującej aktualnie lub przebytej gruźlicy płuc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Miflonide Breezhaler może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Miflonide Breezhaler i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel
 • ciężkie skórne reakcje alergiczne, np. wysypka, świąd, pokrzywka
 • trudności w oddychaniu, przełykaniu, obrzęk twarzy gardła
 • skrajne osłabienie, zawroty głowy, zmniejszenie masy ciała, utrzymująca się biegunka
 • objawy zespołu Cushinga, wzrost masy ciała, księżycowata twarz, otyłość brzuszna
 • zaburzenia widzenia, zaćma, jaskra

Często występują:

 • zapalenie płuc u pacjentów z POChP
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła
 • kaszel
 • chrypka, podrażnienie gardła
 • dysfonia

Niezbyt często występują:

 • nieostre widzenie, zaćma
 • skurcze, drżenia mięśni
 • niepokój, depresja
 • rzadko występują:
 • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • osłabienie struktury kości
 • napady złości lub inne nietypowe zachowania u dzieci
 • natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, ciężkie reakcje alergiczne
 • łatwe powstawanie siniaków

Nieznana częstotliwość:

 • problemy ze snem, depresja, odczucie niepokoju, niepokój ruchowy, nerwowość, nadmierne pobudzenie, rozdrażnienie
 • kontaktowe zapalenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o:

 • stosowaniu innego leku z grupy kortykosteroidów
 • problemach z oddychaniem niezwiązanych z astmą lub POChP
 • nasileniu objawów astmy
 • stwierdzonych chorobach wątroby

Leku nie należy stosować do leczenia ostrych napadów astmy. Lek należy stosować wziewnie wyłącznie za pomocą dołączonego do opakowania inhalatora.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Miflonide Breezhaler a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Miflonide Breezhaler a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, np. itrakonazol, ketokonazol, klarytromycyna, ryfampicyna
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np. rytonawir, nelfinawir, atazanwir
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, np. amiodaron

Miflonide Breezhaler a alkohol

Brak informacji.

Miflonide Breezhaler a prowadzenie pojazdów

Lek Miflonide Breezhaler nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Przechowywanie

Miflonide Breezhaler należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w suchym miejscu. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego