Kategorie

Minesulin (Nimesulidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Minesulin?

Lek Minesulin zawiera substancję czynną, która działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, a także przeciwgorączkowo.

Podstawowe informacje

NazwaMinesulin
Nazwa międzynarodowaNimesulidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćProszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, Tabletki
Skład - substancja czynna

Nimesulid

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa typ A
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • laktoza jednowodna
 • sacharoza
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • aromat pomarańczowy
 • laurylosiarczan sodu
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 10 tabletek
 • 30 tabletek

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 10 saszetek po 2 g
 • 30 saszetek po 2 g
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • leczenie ostrego bólu
 • w bolesnym miesiączkowaniu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • reakcja alergiczna w wywiadzie po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ
 • wcześniejsza reakcja na nimesulid dotycząca wątroby
 • zażywaanie innych leków, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wątrobę, np. paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ
 • leki powodujące uzależnienie lub jest uzależniony od leków bądź innych substancji
 • nadużywanie alkoholu
 • choroby wątroby lub wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • aktualnie lub w przeszłości u pacjenta rozpoznano wrzód trawienny- wrzód żołądka lub dwunastnicy
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • krwawienie do mózgu- udar mózgowy
 • inne zaburzenia związane z krwawieniem lub nieprawidłową krzepliwością krwi
 • aktualnie występuje gorączka lub grypa z objawami takimi jak ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze lub gorączka
 • u kobiet w ostatnich 3 miesiącach ciąży
 • u kobiet karmiących piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • jednoczesne stosowanie innych leków z grupy NLPZ
 • stosowanie leków zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany)
 • stosowanie leków moczopędne np. w niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym
 • stosowanie preparatów litu w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń
 • zaburzenia pracy wątroby
 • owrzodzenie żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • terapia metotreksatem
 • stosowanie cyklosporyny
 • osoby w podeszłym wieku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • biegunka
 • nudności i wymioty
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
Nie łączyć z
 • innymi lekami działającymi drażniąco na przewód pokarmowy
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami antyagregacyjnymi np. kwasem acetylosalicylowym
 • hydantoiną
 • sulfonamidami
 • digoksyną
 • litem
 • metotreksatem
 • cyklosporyną
 • glikokortykosteroidami
 • lekami moczopędnymi działającymi oszczędzająco na gospodarkę potasową organizmu
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • furosemidem
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
Ciąża

Z powodu braku danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży, jego podawanie kobietom w ciąży nie jest wskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Lek jest przeciwwskazany w grupie pacjentów poniżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać senność i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej. Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji powinni natychmiast informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Minesulin?

Lek Minesulin zawiera w swoim składzie nimesulid. To niesteroidowy lek przeciwzapalny. Podstawą mechanizmu działania tego leku jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Zahamowanie aktywności COX-2, a co za tym idzie zwiększonej syntezy prostaglandyn, to podstawamoże także zaburzać czynność płytek krwi i powodować wydłużenie czasu krwawienia. Nimesulid preferencyjnie hamuje COX-2, a co za tym idzie jego działanie hamujące agregację płytek krwi jest słabsze od działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Ponadto nimesulid kompleksowo hamuje działanie innych mediatorów stanu zapalnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Minesulin?

Lek Minesulin stosuje się w leczeniu objawowym bólu, zwłaszcza bólu ostrego oraz bolesnego miesiączkowania.

Dawkowanie

Jak stosować lek Minesulin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • lek Minesulin należy przyjmować przez najkrótszy okres niezbędny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych
 • najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni
 • lek należy przyjmować po posiłku
 • zawartość saszetki należy rozpuścić w 100 ml (około pół szklanki) przegotowanej wody, wymieszać i wypić

Dawkowanie

 • dawka zalecana to 1 tabletka 100 mg lub 1 saszetka dwa razy na dobę po posiłku

Młodzież (od 12 do 18 lat)

 • z uwagi na określony u dorosłych pacjentów profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zmniejszanie dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne
 • należy jednak zachować ostrożność u pacjentów osłabionych
 • zaleca się kontrole celem upewnienia się, że lek Minesulin nie powoduje problemów z żołądkiem, nerkami, sercem lub wątrobą

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Minesulin

 • gdy podejrzewa się przedawkowanie leku należy natychmiast wezwać lekarza
 • zaleca się leczenie objawowe
 • jeśli od przedawkowania nie upłynęły 4 godziny, zaleca się wykonanie płukania żołądka i podanie węgla aktywowanego
 • wymagane jest monitorowanie czynności wątroby i nerek

Pominięcie przyjęcia leku Minesulin

 • nie ma potrzeby stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku Minesulin

 • gdy pojawią się wątpliwości związane ze stosowaniem leku należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Minesulin?

Leku Minesulin nie należy stosować, w przypadku:

 • nadwrażliwości na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • reakcji alergicznej w wywiadzie po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ
 • wcześniejszej reakcji na nimesulid i objawów niepożądanych ze strony wątroby
 • zażywania innych leków, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wątrobę, np. paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ
 • stosowania leków powodujących uzależnienie lub gdy pacjent jest uzależniony od leków bądź innych substancji
 • nadużywania alkoholu
 • zdiagnozowanych chorób wątroby lub wzrostu aktywności enzymów wątrobowych
 • zdiagnozowanego aktualnie lub w przeszłości wrzódu trawiennego- wrzód żołądka lub dwunastnicy
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • krwawienie do mózgu- udar mózgowy
 • innych zaburzeń związanych z krwawieniem lub nieprawidłową krzepliwością krwi
 • aktualnie występującej gorączki lub grypy z objawami takimi jak ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze lub gorączka
 • kobiet w ostatnich 3 miesiącach ciąży
 • kobiet karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Minesulin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, leki z grupy NLPZ należy stosować przez możliwie najkrótszy okres.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • biegunka
 • nudności i wymioty
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

 • krwawienie z żołądka lub jelit
 • owrzodzenie i perforacja dwunastnicy lub żołądka
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie tętnicze
 • duszność
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • świąd
 • wysypka
 • wzmożona potliwość
 • obrzęki (nasilenie obrzęków)

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • niedokrwistość
 • eozynofilia, czyli zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych
 • nadwrażliwość
 • hiperkaliemia, czyli wzrost stężenia potasu we krwi
 • lęk i niepokój
 • koszmary senne
 • zamazane widzenie
 • tachykardia, czyli przyspieszenie pracy serca
 • krwawienia
 • zmiany ciśnienia tętniczego
 • uderzenia gorąca
 • rumień
 • zapalenie skóry
 • ból podczas oddawania moczu
 • pojawienie się krwi w moczu
 • zatrzymanie moczu
 • złe samopoczucie
 • osłabienie

Bardzo rzadko (występują u rzadziej niż 1 osoby na 10 000):

 • małopłytkowość, czyli zmniejszenie liczby płytek krwi
 • niedobór wszystkich prawidłowych komórek krwi określane mianem pancytopenii
 • zapalenie drobnych naczyń krwionośnych (plamica)
 • zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości- wstrząs anafilaktyczny
 • bóle głowy
 • senność
 • zaburzenia czynności mózgu (np. encefalopatia/zespół Reye`a)
 • zaburzenia widzenia
 • zawroty głowy i zaburzenia błędnika
 • astma i skurcz oskrzeli
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • smoliste stolce
 • zapalenie wątroby lub piorunujące zapalenie wątroby (z przypadkami zgonów)
 • żółtaczka
 • cholestaza, czyli zastój żółci
 • pokrzywka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • obrzęk twarzy
 • rumień wielopostaciowy
 • ciężkie reakcje skórne np. zespół Stevensa-Johnsona
 • toksycznorozpływna martwica naskórka (zespół Lyella)
 • niewydolność nerek
 • skąpomocz
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • nadmierne obniżenie temperatury ciała

U pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami autoimmunologicznymi tj. toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, podczas stosowania leków z grupy NLPZ stwierdzono pojedyncze przypadki objawów, które pojawiają się w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych: głównie sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Minesulin należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • gdy stosowane są leki zmniejszające krzepliwość krwi- leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany
 • gdy stosowane są leki moczopędne w zdiagnozowanej niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym
 • gdy stosowany jest lit w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń
 • gdy pacjent jest w trakcie terapii metotreksatem lub cyklosporyną
 • występowania zaburzeń pracy wątroby o czym mogą świadczyć utrata apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, utrzymujące się uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu
 • gdy kiedykolwiek wystąpiło u pacjenta owrzodzenie żołądka lub krwawienie z przewodu pokarmowego
 • gdy zdiagnozowano wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna
 • gdy wymagane jest jednoczesne podawanie kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego
 • osoby w podeszłym wieku

Lek Minesulin zawiera laktozę jednowodną- dlatego, gdy u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on poinformować o tym lekarza przed przyjęciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Minesulin a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych, które potwierdzałyby bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży, podawanie kobietom w ciąży leku Minesulin nie jest wskazane.

Minesulin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Minesulin w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Minesulin z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • warfaryny lub innych leków przeciwzakrzepowych o podobnym działaniu albo kwasu acetylosalicylowego
 • leki antyagregacyjnych
 • selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
 • leków moczopędnych
 • leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonistów receptora angiotensyny II
 • hydantoiny i sulfonamidów
 • metotreksatu i cyklosporyny
 • glikokortykosteroidów
 • digoksyny
 • litu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Minesulin a alkohol

Brak danych.

Minesulin a prowadzenie pojazdów

Brak jest badań oceniających wpływ leku Minesulin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Pacjenci, u których w czasie przyjmowania leku Minesulin występują zawroty głowy, zburzenia równowagi lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Minesulin?

Lek Minesulin należy:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego