Kategorie

Mitomycin C Kyowa (Mitomycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Mitomycin C Kyowa?

Mitomycin C Kyowa jest lekiem należącym do grupy antybiotyków przeciwnowotoworych. Występuję w postaci proszku do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań. Jego substancją czynną jest mitomycyna, która zapobiega progresji nowtoworu w organizmie chorego.

Podstawowe informacje

NazwaMitomycin C Kyowa
Nazwa międzynarodowaMitomycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

mitomycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka proszku
Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe

Zastosowanie

Zahamowanie progresji choroby nowotworowej

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną (mitomycynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • laktacja
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • choroby krwi (związane z uszkodzeniem szpiku kostnego lub skazą krwotoczną)
 • gorączka lub inne objawy zakażenia
 • ospa wietrzna
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane o nieznanej częstotliowści:

 • infekcje bakteryjne, wiruoswe, grzybicze, sepsa, wstrząs septyczny
 • zespół mielodysplastyczny (choroba układu krwiotwórczego), ostra białaczka i sotra białaczka szpikowa
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego, obajwaiajaće się zmniejszeniem liczby niektórych białych krwinek, zmniejszeniem liczby płytek krwi, zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) i skłonność do krwawienia
 • niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem czerwonych krwinek (mikronaczyniowa niedokrwistość hemolityczna)
 • gorączka, której towarzyszy mała liczba białych krwinek (gorączka neutropeniczna)
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa
 • nadwrażliwość
 • reakcje rzekomouczuleniowe
 • wstrząs anaflikatyczny
 • gorączka z wysypką skórną
 • pokrzywka
 • zaczerwienienie
 • swędzenie i złuszczanie się dużych powierzchni skóry
 • jadłowstręt
 • utrata wagi
 • nagłe zaczerwienie twarzy
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)
 • śródmiąższowe zapalanie płuc
 • zwłóknienie płuc
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • duszność i kaszel
 • nudności i wymioty
 • zapalenie lub grzybica jamy ustnej (objawiająca się uczuciem swędzenia i palenia w obrębie jamy ustnej oraz występowaniem białych plam)
 • zapalenie żołądka
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zaparcie
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • uszkodzenie miąższu wątroby
 • zapalenie pęcherzyka żóciowego (w tym zapalenie sklerotyczne)
 • martwica dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego po podaniu dopęcherzowym
 • pozaprzewodowe zbiorniki żółci (biloma)
 • żółtaczka
 • wysypka, rumień, świąd
 • utrata owłosienia
 • ostra niewydolność nerek, zaburzenie nerek
 • obecność krwi, białka w moczu
 • wysokie ciśnienie tętnicze lub obrzęk w wyniku zaburzeń czynności nerek
 • zespół hemltyczno-mocznicowy
 • martwica prącia
 • gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia i znużenia, złe samopoczucie, zawroty głowy
 • miejscowe zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenia skóry po dożolnym lub dotętniczym podaniu leku
Nie łączyć z

Brak interakcji wykluczających stosowanie innych leków z lekiem Mitomycin C Kyowa.

Ciąża

Terapia lekiem Mitomycin C Kyowa w ciąży jest przeciwwskazana.

Karmienie piersią

Lekarz podejmie decyzję o możliwości stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci i młodzieży ze względu na potencjalne działanie uszkadzające gonady.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Możliwość prowadzenia pojazdów mechaninczych oraz obsługi maszyn jest uwarunkowana ogólnem stanem pacjenta i ostateczną decyzję podejmie lekarz.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mitomycin C Kyowa?

Mitomycin C Kyowa hamuje rozrost nowotworu, prowadzi do śmierci komórek nowotworych a tym samym do wyniszczenia nowotworu. Mechanizm działania polega na zablokowaniu syntezy DNA, RNA oraz białek w wyniku czego dochodzi do rozpadu komórek nowotworowych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Mitomycin C Kyowa?

Mitomycin C Kyowa jest stosowaniu w leczeniu takich chorób jak:

 • rak żołądka
 • rak piersi
 • rak płuc
 • rak pęcherza moczowego
 • rak szyjki macicy
 • rak okolic głowy i szyi
 • nowotwory innych lokalizacji w organizmie

Lek jest częścią programów wielolekowych w terapiach nowotworowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Mitomycin C Kyowa?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku określa lekarz na podstawie powierzchni ciała pacjenta wyliczonej z masy ciały oraz wzrostu pacjenta. Może być modyfikowana w zależności od wieku lub stanu chorego.

Sposób prowadzenia terapii zależny jest od rodzaju nowotworu. Mitomycin C Kyowa może być stosowany w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Mitomycin C Kyowa podawany jest dożylnie, dotętniczo lub dopęcherzowo. Może być stosowany w długotrwałych, ciągłych wlewach dożylnych.

Maksymalna dawka skumulowana jaką pacjent może otrzymać nie powinna być większa niż 80 mg/m2 powierzchni ciała. Nie należy stosować całkowitej dawki większej niż 80 mg/m2.

Podanie dożylne

10 do 20 mg/m2 powierzchni ciała mitomycyny rozpuszczonej w 100 do 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy podawać w ciągłym wlewie dożylnym w czasie około 30 minut co 6 do 8 tygodni.

Podanie dotętnicze

10 do 30 mg/m2 powierzchni ciała mitomycyny rozpuszczonej w 5 do 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy podawać w ciągłym wstrzyknięciu lub wlewie co 4 do 8 tygodni.

Podanie dopęcherzowe

Wlewy do pęcherza moczowego w dawce 20 mg do 40 mg mitomycyny rozpuszczonej w 20 do 40 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, 1 lub 2 razy w tygodniu bądź co 2 do 4 tygodni, łącznie od 15 do 20 wlewów.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych badań, czy stosowanie leku Mitomycin C Kyowa u dzieci jest bezpieczne. Ta grupa wiekowa jest najbaidziej narażona na działanie uszkadzające układ rozrodczy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w tej grupie wiekowej są szczególnie narażeni na działanie niepożądane związane z uszkodzeniem szpiku, mogące wystąpić po terapii lekiem Mitomycin C Kyowa, co może manifestować się poprzez obniżoną sprawność psychofizyczną.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Należy poinformować lekarza o chorbie wątroby, która występuje obecnie lub występowała w przeszłości. W przypadku zaburzeń wątroby, dawka leku powinna zostać zmniejszona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy poinformować lekarza o chorbie nerek, która występuje obecnie lub występowała w przeszłości. W przypadku zaburzeń czynności nerek, dawka leku powinna zostać zmniejszona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mitomycin C Kyowa?

Leku Mitomycin C Kyowa nie należy stosować, jeśli:

 • pacjent wykazuje uczulenie na substancję czynną (mitomycynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pcjentka jest ciąży lub podejrzewa że może być
 • pacjentka karmi piersią

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Mitomycin C Kyowa jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane o nieznanej częstotliowści (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

 • infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, sepsa, wstrząs septyczny
 • zespół mielodysplastyczny (choroba układu krwiotwórczego), ostra białaczka i ostra białaczka szpikowa
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawiające się zmniejszeniem liczby niektórych białych krwinek, zmniejszeniem liczby płytek krwi, zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) i skłonność do krwawienia
 • niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem czerwonych krwinek (mikronaczyniowa niedokrwistość hemolityczna)
 • gorączka, której towarzyszy mała liczba białych krwinek (gorączka neutropeniczna)
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa
 • nadwrażliwość
 • reakcje rzekomouczuleniowe
 • wstrząs anaflikatyczny
 • gorączka z wysypką skórną
 • pokrzywka
 • zaczerwienienie
 • swędzenie i złuszczanie się dużych powierzchni skóry
 • jadłowstręt
 • utrata wagi
 • nagłe zaczerwienie twarzy
 • zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)
 • śródmiąższowe zapalanie płuc
 • zwłóknienie płuc
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • duszność i kaszel
 • nudności i wymioty
 • zapalenie lub grzybica jamy ustnej (objawiająca się uczuciem swędzenia i palenia w obrębie jamy ustnej oraz występowaniem białych plam)
 • zapalenie żołądka
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zaparcie
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • uszkodzenie miąższu wątroby
 • zapalenie pęcherzyka żóciowego (w tym zapalenie sklerotyczne)
 • martwica dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego po podaniu dopęcherzowym
 • pozaprzewodowe zbiorniki żółci (biloma)
 • żółtaczka
 • wysypka, rumień, świąd
 • utrata owłosienia
 • ostra niewydolność nerek, zaburzenie nerek
 • obecność krwi, białka w moczu
 • wysokie ciśnienie tętnicze lub obrzęk w wyniku zaburzeń czynności nerek
 • zespół hemltyczno-mocznicowy
 • martwica prącia
 • gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia i znużenia, złe samopoczucie, zawroty głowy
 • miejscowe zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenia skóry po dożolnym lub dotętniczym podaniu leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli u pacjenta występuje/występują:

 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • choroby krwi (związane z uszkodzeniem szpiku kostnego lub skazą krwotoczną)
 • gorączka lub inne objawy zakażenia
 • ospa wietrzna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Mitomycin C Kyowa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku Mitomycin C Kyowa jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę. Lekarz może zalecić stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia.

W przypadku podejrzenia ciąży należy wykonać test ciążowy.

Mitomycin C Kyowa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Mitomycin C Kyowa podczas okresu laktacji. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Przed terapią lekiem Mitomycin C Kyowa ważne jest, aby poinformować swojego lekarza, jeśli ostatnio przyjmowane były lub nadal są leki, które mogą wpływać na skład krwi i szpik kostny lub układ odpornościowy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mitomycin C Kyowa a alkohol

Brak danych dotyczącyh interakcji pomiędzy lekiem Mitomycin C Kyowa, a alkoholem.

Mitomycin C Kyowa a prowadzenie pojazdów

Możliwość prowadzenia pojazdów mechaninczych oraz obsługi maszyn jest uwarunkowana ogólnym stanem pacjenta i ostateczną decyzję podejmie lekarz.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mitomycin C Kyowa?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego