Kategorie

Molsidomina (Molsidominum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Molsidomina?

Lek Molsidomina WZF zawiera w swoim składzie substancję czynną molsydominę, która rozszerza naczynia tętnicze i znosi skurcz naczyń wieńcowych. Molsydomina zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen oraz jego obciążenie, co daje większą tolerancję wysiłkową i obniża częstość występowania bóli wieńcowych.

Podstawowe informacje

NazwaMolsidomina
Nazwa międzynarodowaMolsidominum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Molsydomina

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki 2 mg:

 • laktoza jednowodna
 • sacharoza
 • skrobia ziemniaczana
 • żółcień pomarańczowa 
 • lak (E 110)
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu

Tabletki 4 mg:

 • laktoza jednowodna
 • sacharoza
 • skrobia ziemniaczana
 • czerwień koszenilowa
 • lak (E 124)
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • rozszerzanie naczyń wieńcowych i znoszenie skurczów tętnic wieńcowych
 • poprawa dotlenienia mięśnia sercowego
 • zmniejszenie częstotliwości występowania bóli wieńcowych 
Zastosowanie
 • leczenie i zapobieganie objawom dławicy piersiowej
 • niewydolność wieńcowa
 • poprawa tolerancji wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na molsydominę lub którykolwiek składnik leku
 • niewydolność krążenia (wstrząs, ostra faza zawału mięśnia sercowego, lewokomorowa niewydolność serca)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • przyjmowanie leków stosowanych przy zaburzeniach erekcji (sildenafil, tadalafil, wardenafil)
 • przyjmowanie leków rozszerzających tętnice płucne (stymulatory rozpuszczalnej cyklazy guanylowej)
 • w ostrym napadzie dławicy piersiowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężoną drogą odpływu
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dysfunkcja lewej komory ze zwężeniem zastawki aorty i/lub zastawki mitralnej
 • w przypadku zawału mięśnia sercowego lek Molsidomina WZF można podawać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza
 • pacjenci z niskim ciśnieniem krwi
 • pacjenci w podeszłym wieku, zwłaszcza przyjmujący inne leki rozszerzające naczynia krwionośne
 • pacjenci odwodnieni np. po zastosowaniu leków moczopędnych
 • przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach erekcji
 • niewydolność wątroby i/lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy, zwłaszcza na początku leczenia
Nie łączyć z
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne np. azotany, beta-adrenolityki, antagoniści wapnia
 • iloprostem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach erekcji np. sildenafil, tadalafil, wardenafil
 • alkaloidami sporyszu
 • stymulatorami rozpuszczalnej cyklazy guanylowej
Ciąża

Stosowanie leku Molsidomina WZF w trakcie ciąży jest przeciwwskazane. 

Karmienie piersią

Stosowanie leku Molsidomina WZF podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, ponieważ lek Molsidomina WZF może powodować zawroty głowy, upośledzenie koncentracji i zdolność szybkiego reagowania.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Molsidomina WZF?

Substancja czynna molsydomina zawarta w leku Molsidomina WZF działa poprzez uwalnianie tlenku azotu (NO) naśladując fizjologiczne działanie śródbłonkowego czynnika rozkurczowego i powoduje rozszerzenie mięśni gładkich naczyń oraz hamuje czynność płytek krwi. Molsydomina rozszerza naczynia tętnicze i znosi skurcz naczyń wieńcowych oraz poprawia dotlenienie mięśnia sercowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Molsidomina WZF?

 • w leczeniu i zapobieganiu objawom dławicy piersiowej
 • w niewydolności wieńcowej
 • w celu poprawy tolerancji wysiłkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Molsidomina WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Molsidomina WZF przyjmuje się niezależenie od posiłku.

Lekarz określa dawkę leku w zależności od stopnia nasilenia objawów:

 • zwykle stosowana dawka: 1 - 2 mg w 3 - 4 dawkach podzielonych (dawka dobowa: 3 - 8 mg / dobę)
 • dawkę można zwiększyć do 4 mg w 3 - 4 dawkach podzielonych (dawka dobowa: 12 - 16 mg / dobę)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Molsidomina WZF

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku  niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić objawy przedawkowania: niedociśnienie tętnicze, spowolnienie akcji serca, zawroty głowy, senność, zapaść, wstrząs. W razie konieczności lekarz może zadecydować o płukaniu żołądka lub zastosowaniu leczenia objawowego.

Pominięcie zastosowania leku Molsidomina WZF

Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Molsidomina WZF

W razie wątpliwości dotyczących stosowania leku Molsidomina WZF należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Molsidomina WZF?

Leku Molsidomina WZF nie powinno się stosować, jeżeli:

 • u pacjenta występuje nadwrażliwość na molsydominę lub którykolwiek składnik leku
 • u pacjenta występuje niewydolność krążenia (wstrząs, ostra faza zawału mięśnia sercowego, lewokomorowa niewydolność serca)
 • u pacjenta występuje ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • pacjent przyjmuje leki rozszerzające tętnice płucne (stymulatory rozpuszczalnej cyklazy guanylowej)
 • wystąpił ostry napad dławicy piersowej
 • pacjent przyjmuje leki stosowane przy zaburzeniach erekcji (sildenafil, tadalafil, wardenafil)
 • pacjentka jest w ciąży
 • pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Molsidomina WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Molsidomina WZF i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

objawy alergiczne: pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła i związane z tym trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Często (rzadziej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy

Rzadko (rzadziej niż 1 na 1000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości (skórne reakcje alergiczne, skurcz płuc)
 • zawroty głowy
 • znaczne obniżenie ciśnienia krwi (mogąca prowadzić do zapaści krążeniowej i wstrząsu)
 • nudności

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 osób):

 • wstrząs anafilaktyczny: ostry przebieg reakcji alergicznej, obniżone ciśnienie krwi, obrzęki tkanek, duszności

Częstość nieznana:

 • małopłytkowość
 • wysypka skórna i zaczerwienienie twarzy
 • obniżenie ciśnienia tętniczego (głównie podczas zmiany pozycji ciała na pionową)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Molsidomina WZF należy omówić z lekarzem, farmaceutą, jeżeli pacjenta dotyczy:

 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężoną drogą odpływu
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dysfunkcja lewej komory ze zwężeniem zastawki aorty i/lub zastawki mitralnej
 • niskie ciśnienie krwi
 • przyjmowanie innych leków rozszerzających naczynia krwionośne (zwłaszcza starsi pacjenci)
 • odwodnienie organizmu np. po zastosowaniu leków moczopędnych
 • przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach erekcji
 • niewydolność wątroby i/lub nerek
 • zawał mięśnia sercowego (w takim przypadku lek Molsidomina WZF można podawać tylko pod ścisłą kontrolą lekarza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Molsidomina a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Molsidomina WZF w trakcie ciąży jest przeciwwskazane, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Molsidomina a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Molsidomina WZF podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Molsidomina WZF:

 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne np. azotany, beta - adrenolityki, antagoniści wapnia z powodu możliwości nasilenia działania hipotensyjnego
 • iloprostem, ponieważ łącznie mogą silnie hamować agregację płytek krwi
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach erekcji np. sildenafil, tadalafil, wardenafil, ponieważ może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi
 • alkaloidami sporyszu, ponieważ oddziałując na siebie znoszą swoje działanie lecznicze
 • stymulatorami cyklazy guanylowej, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia nadmiernego niedociśnienia tętniczego krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Molsidomina a alkohol

Podczas stosowania leku Molsidomina WZF nie wolno spożywać alkoholu, ponieważ może to nasilić działanie leku.

Molsidomina a prowadzenie pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, ponieważ lek Molsidomina WZF może powodować zawroty głowy, upośledzenie koncentracji oraz zdolność szybkiego reagowania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Molsidomina WZF?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego