Kategorie

Momester (Mometasoni furoas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Momester?

Momester to aerozol do nosa, który zawiera kortykosteroid - furoinian mometazonu, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne.

Podstawowe informacje

NazwaMomester
Nazwa międzynarodowaMometasoni furoas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mcg/ dawkę

PostaćAerozol do nosa, zawiesina
Skład - substancja czynna

Furoinian mometazonu

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • glicerol
 • polisorbat 80
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karmeloza sodowa
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • cytrynian sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 60 dawek
 • 1 butelka 120 dawek
 • 1 butelka 140 dawek
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • polipy nosa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na furoinian mometazonu lub którykolwiek składnik leku
 • niewyleczone zakażenie nosa
 • przebyty ostatnio zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub jego uraz
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyta lub występująca obecnie gruźlica
 • trwające zakażenie, zwłaszcza w obrębie nosa lub gardła
 • stosowanie doustnie lub w formie iniekcji innych kortykosteroidów
 • mukowiscydoza
 • kontakt pacjenta z nieprawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym z osobą chorą na ospę wietrzną lub odrę
 • stosowanie leku przez kilka miesięcy lub dłużej
 • utrzymujace się podrażnienie nosa lub gardła
 • nieostre widzenie lub innego rodzaju zaburzenia widzenia
 • lek zawiera chlorek benzalkoniowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • ból głowy
 • kichanie
 • krwawienie z nosa
 • podrażniony nos lub ból gardła
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
Nie łączyć z

Innymi kortykosteroidami

Ciąża

Lek w czasie ciąży można stosować wyłącznie, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 3 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Momester?

Mechanizm działania mometazonu prawdopodobnie opiera się na hamowaniu uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Tym samym lek likwiduje objawy takie jak kichanie, świąd i uczucie zatkanego nosa, zmniejsza także ilość wydzieliny z nosa.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Momester?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • polipy nosa

Dawkowanie

Jak stosować lek Momester?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed każdą aplikacją należy delikatnie wstrząsnąć butelką, a po zdjęciu plastikowej nasadki lek podawać do oczyszczonego nosa.

Katar sienny i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. 

Lekarz może zmniejszyć dawkę po uzyskaniu poprawy lub, w przypadku jej braku, może zaordynować maksymalną dawkę dobową tj. 4 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku 3 - 11 lat

Zazwyczaj 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po dwóch dniach stosowania leku, choć niektórzy pacjenci obserwują złagodzenie objawów już w ciągu 12 godzin od pierwszej aplikacji. Istotne jest regularne stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeżeli u pacjenta występują nasilone objawy kataru siennego lekarz może zalecić rozpoczęcie kuracji kilka dni przed początkiem sezonu pylenia.

Polipy nosa

Dorośli w wieku powyżej 18 lat

Zazwyczaj początkowo 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć częstotliwość do 2 razy na dobę, jeżli po 5 - 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa. Po jej uzyskaniu może wrócić do niższych dawek. W przypadku braku poprawy po 5 - 6 tygodniach stosowania wyższej dawki wskazana jest ponowna konsultacja z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Momester

Zaleca się konsultację z lekarzem.

W wyniku długotrwałego stosowania wysokich dawek leku rzadko obserwuje się niekorzystny wpływ na hormony pacjenta, a także na wzrost i rozwój dzieci. Wskazana jest regularna kontrola wzrostu dzieci objętych przewlekłym leczeniem kortykosteroidami donosowymi.

Pominięcie zastosowania leku Momester

Pacjent powinien zastosować pominiętą dawkę możliwie najszybciej, a następnie kontynuować leczenie. Nie należy aplikować podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Momester

O ile lekarz tego nie zalecił, nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet w przypadku złagodzenia objawów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Momester?

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku:

 • uczulenia na furoinian mometazonu lub którykolwiek składnik leku
 • niewyleczonego zakażenia nosa, gdyż może dojść do zaostrzenia objawów zakażenia
 • przebytego ostatnio zabiegu chirurgicznego w obrębie nosa lub jego uraz, leczenie należy odłożyć do czasu zagojenia się ran

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Momester może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić ciężkie, natychmiastowe reakcje nadwrażliwości. Należy przerwać stosowanie leku i pilnie uzyskać pomoc lekarską. Niepokojące objawy to:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudność w przełykaniu lub oddychaniu
 • pokrzywka
 • świszczący oddech

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • kichanie
 • krwawienie z nosa (bardzo często u pacjentów z polipami nosa stosujących 2 dawki leku 2 razy na dobę)
 • podrażniony nos lub ból gardła
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa
 • zakażenie górnych dróg oddechowych

Częstość nieznana:

 • wzrost ciśnienia w oku (jaskra) i/ lub zaćma, które powodują zaburzenia widzenia
 • nieostre widzenie
 • uszkodzenie przegrody nosowej
 • zaburzenia smaku i węchu
 • trudności w oddychaniu, świszczący oddech

Przewlekłe stosowanie wysokich dawek kortykosteroidów donosowych może wywołać ogólnoustrojowe działania niepożądane spowodowane wchłonięciem się leku do organizmu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przebyta lub występująca obecnie gruźlica
 • trwające zakażenie, zwłaszcza w obrębie nosa lub gardła
 • stosowanie doustnie lub w formie iniekcji innych kortykosteroidów
 • mukowiscydoza
 • kontakt pacjenta z zaburzeniami układu immunologicznego z osobą chorą na ospę wietrzną lub odrę
 • stosowanie leku przez kilka miesięcy lub dłużej
 • utrzymujace się podrażnienie nosa lub gardła
 • nieostre widzenie lub innego rodzaju zaburzenia widzenia
 • chlorek benzalkoniowy, będący substancją pomocniczą, może podrażniać błonę śluzową nosa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Momester a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w ciąży za wyjątkiem sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla niej samej oraz dla płodu.

Momester a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ nie zostało ustalone czy mometazon przenika do kobiecego mleka nie zaleca się stosowania Momesteru podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w postaci zastrzyków) lekarz może zlecić ich odstawienie przy rozpoczęciu kuracji Momesterem. U niektórych obserwuje się wówczas ból stawów i mięśni, osłabienie, depresję oraz objawy alergiczne m.in. swędzenie, łzawienie oczu, czerwone i swędzące plamy na skórze. Zaobserwowanie któregokolwiek z objawów należy skonsultować z lekarzem.

Pewne leki np. rytonawir lub kobicystat stosowane w leczeniu zakażenia HIV, mogą nasilać działanie leku, dlatego lekarz może uważnie monitorować stan pacjenta stosującego taki zestaw.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Momester a alkohol

Brak danych wskazujących na możliwą interakcję między lekiem a alkoholem.

Momester a prowadzenie pojazdów

Brak danych świadczących o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Momester? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C. 

Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego