Kategorie

Mono - Mack Depot (Isosorbidi mononitras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Mono - Mack Depot?

Lek Mono - Mack Depot jest lekiem zawierającym monoazotan izosorbidu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Podstawowe informacje

NazwaMono - Mack Depot
Nazwa międzynarodowaIsosorbidi mononitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Isosorbidi mononitras

Skład - substancje pomocnicze
 • wosk Montana
 • hypromeloza
 • talk
 • stearylofumaran sodu
 • koloidalny dwutlenek krzemu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Rozszerzenie naczyń wieńcowych, naczyń żylnych oraz tętniczych powodujące zmniejszenie niedokrwienie serca.

Zastosowanie

Leczenie stabilnej dławicy piersiowej i zapobieganie jej napadom

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na azotany lub substancje pomocnicze leku
 • wstrząs kardiogenny
 • kardiomiopatia przerostowa zwężająca
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • ostra niewydolność krążenia
 • znaczne niedociśnienie tętnicze
 • ciężka hipowolemia
 • ciężka niedokrwistość
 • przyjmowanie inhibitorów 5 - fosfodiesterazy
 • przyjmowanie leku o nazwie riociguat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kardiomiopatia przerostowa z utrudnieniem drogi odpływu, zaciskające zapalenie osierdzia, tamponada serca
 • niskie ciśnienie napełniania komór, tj. w przypadkach: ciężkiego zawału mięśnia sercowego, ograniczonej czynności lewej komory serca (niewydolności lewokomorowej)
 • zwężenie zastawki aorty i (lub) zwężenie zastawki dwudzielnej (zwężenie aortalne i (lub) zwężenie mitralne)
 • skłonność do zaburzeń regulacji krążenia na skutek niskiego ciśnienia tętniczego (ortostatyczne spadki ciśnienia)
 • choroby powodujące podwyższenie ciśnienia wewnątrz czaszki (ciśnienia śródczaszkowego)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (tzw. azotanowy ból głowy)
Nie łączyć z
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne 
 • lekami powodującymi obniżenie ciśnienia tętniczego (lekami przeciwnadciśnieniowymi): inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi
 • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • alkoholem
Ciąża

Lek Mono - Mack Depot może być stosowany w czasie ciąży tylko wówczas, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

W przypadku stosowania leku Mono - Mack Depot w czasie karmienia piersią u dziecka mogą wystąpić efekty farmakologiczne działania tego leku. Lekarz może zalecić obserwację dziecka. 

Dzieci

Leku Mono - Mack Depot nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność reagowania na bodźce w stopniu mogącym utrudniać prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn, wykonywanie pracy na wysokości. Szczególnie na początku okresu stosowania leku lub zwiększenia dawki.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mono - Mack Depot?

Lek Mono - Mack Depot działa bezpośrednio rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, powodując ich rozszerzenie. Dostarczenie tlenu do niedostatecznie ukrwionych obszarów mięśnia sercowego poprawia jego zdolność do kurczenia się. Jednocześnie rozszerzenie naczyń żylnych zmniejsza ilość powracającej krwi do serca i obciążenie lewej komory, prowadząc do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen oraz substancje energetyczne. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mono - Mack Depot?

Lek Mono - Mack Depot stosowany jest w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej i zapobieganiu jej napadom (bólem serca spowodowanym niedokrwieniem).

Dawkowanie

Jak stosowć lek Mono - Mack Depot?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Mono - Mack Depot stosuje się 1 tabletkę raz na dobę (100 mg izosorbidu monoazotanu).

Jeśli pacjent nie przyjmował do tej pory azotanów i (lub) jego krążenie jest niestabilne, lekarz zaleci na początku leczenia mniejszą dawkę, a następnie stopniowo zwększy dawkę, np. przez pierwsze 4 doby leczenia należy przyjmować pół tabletki (50 mg izosorbidu monoazotanu) na dobę. Od 5 dnia leczenia należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. 

Zalecaną dawkę leku należy przyjmować w całości, popijając niewielką ilością płynu. 

Czas leczenia określa lekarz. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W zależności od przedawkowania mogą wystąpić objawy:

 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia regulacji ciśnienia przy zmianach pozycji ciała (zapaść ortostatyczna)
 • odruchowe przyspieszenie tętna
 • ból głowy
 • osłabienie
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaczerwienienie skóry
 • nudności (mdłości)
 • wymioty
 • biegunka

Po przyjęciu dużych dawek może wystąpić:

 • methemoglobinemia
 • sinica
 • duszność
 • przyspieszenie oddechów 

Po przyjęciu bardzo dużych dawek:

 • podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Mono - Mack Depot konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. 

Lekarz zaleci wspomagajająco płukanie żołądka, ułozenie chorego w pozycji z podniesionymi nogami oraz w razie konieczności wdroży leczenie objawowe.  

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku konieczności przerwania przyjmowania leku należy stopniowo zmniejszać dawkę leku przez okres kilku dni. Nie należy nagle przerywać leczenia, gdyż może to spowodować zwiększone ryzyko napadu dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mono - Mack Depot?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność krążenia (wstrząs, zapaść krążeniowa)
 • jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny (wstrząs spowodowany niewydolnością serca), jeśli inne środki nie zapewniają dostatecznie wysokiego ciśnienia napełnienia lewej komory serca
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie: ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg)
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach erekcji: syldenafil, wardenafil lub tadalafil, gdyż działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Mono - Mack Depot może być znacznie nasilone przez te leki
 • w przypadku urazu głowy lub krwawienia wewnątrzczaszkowego
 • w przypadku znacznej niedokrwistości
 • jeśli pacjent przejmuje jednocześnie riocyguat, stymulator rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mono - Mack Depot może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (tzw. azotanowy ból głowy)

Objawy mogą wystąpić na początku leczenia.

Często (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia regulacji ciśnienia przy zmianach pozycji ciała (zapaść ortostatyczna)
 • odruchowe przyspieszenie czynności serca
 • senność
 • zawroty głowy 
 • osłabienie

Objawy mogą wystąpić po pierwszej dawce leku lub podczas zwiększenia dawki leku.

Niezbyt czesto (występują u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • nudności i wymioty
 • przemijające zaczerwienienie skóry 
 • skórne reakcje uczuleniowe
 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego z towarzyszącym zaostrzeniem objawów dusznicowych
 • zapaść niekiedy połączona z zaburzeniami rytmu i zwolnieniem czynności serca oraz z utratą przytomności

Bardzo rzadko (występują mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • złuszczające zapalenie skóry

Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami leku Mono - Mack Depot może rozwinąć się tolerancja na lek i inne donory tlenku azotu oraz zmniejszenie skuteczności tych leków (tolerancja krzyżowa). 

Lek Mono - Mack Depot nie powinien być stosowany długotrwale i w dużych dawkach w celu uniknięcia osłabienia lub utraty skuteczności działania leku. 

Podczas stosowania leku Mono - Mack Depot może wystąpić przemijające zmniejszenie wysycenia tlenem krwi tętniczej (niedotlenienie krwi). Może to prowadzić do nasilenia niedotlenienia mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mono - Mack Depot należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Lek Mono - Mack Depot należy stosować ostrożnie i pod kontrolą lekarza, jeśli występowały w przeszłości:

 • kardiomiopatia przerostowa z utrudnieniem drogi odpływu (choroba mięśnia sercowego powodująca zwężenie drogi odpływu), zaciskające zapalenie osierdzia, tamponada serca
 • niskie ciśnienie napełniania komór, tj. w przypadkach: ciężkiego zawału mięśnia sercowego, ograniczonej czynności lewej komory serca (niewydolności lewokomorowej), (nie należy dopuszczać do spadku ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm Hg
 • zwężenie zastawki aorty i (lub) zwężenie zastawki dwudzielnej (zwężenie aortalne i (lub) zwężenie mitralne)
 • skłonność do zaburzeń regulacji krążenia na skutek niskiego ciśnienia tętniczego (ortostatyczne spadki ciśnienia)
 • choroby powodujące podwyższenie ciśnienia wewnątrz czaszki (ciśnienia śródczaszkowego)

Leku Mono - Mack Depot nie należy stosować w leczeniu ostrego bólu serca (ostrych napadów dławicy piersiowej).

Stosowanie leku Mono - Mack Depot u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność stosując lek Mono - Mack Depot.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mono - Mack Depot a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Mono - Mack Depot może być stosowany w czasie ciąży tylko wówczas, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.  

Mono - Mack Depot a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

W przypadku stosowania leku Mono - Mack Depot w czasie karmienia piersią u dziecka mogą wystąpić efekty farmakologiczne działania tego leku. Lekarz może zalecić obserwację dziecka. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Działanie leku Mono - Mack Depot zmniejszające ciśnienie tętnicze może być nasilone w przypadku jednoczesnego stosowania z :

 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne 
 • lekami powodującymi obniżenie ciśnienia tętniczego (lekami przeciwnadciśnieniowymi): inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi
 • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • alkoholem

Jednoczesne stosowanie leku Mono - Mack Depot i leków stosowanych w zaburzeniach erekcji (syldenafil, wardenafil lub tadalafil), jak również stymulatora rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej np. riocyguatu może znacznie nasilić działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze.

Jednoczesne podawanie leku Mono - Mack Depot i dihydroergotaminy (DHE) może powodować zwiększenie stężenia dihydroergotaminy i jej działania zwiększającego ciśnienie tętnicze. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mono - Mack Depot a alkohol

Lek może nasilać zaburzenia zdolności reagowania na bodźce po spożyciu alkoholu podczas leczenia. 

Mono - Mack Depot a prowadzenie pojazdów

Lek może zaburzać zdolność reagowania na bodźce w stopniu mogącym utrudniać prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn, wykonywanie pracy na wysokości. Szczególnie na początku okresu stosowania leku lub zwiększenia dawki. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mono - Mack Depot?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC
 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego