Kategorie

Morfeo (Zaleplonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Morfeo?

Lek Morfeo należy do grupy preparatów nazywanych lekami benzodiazepinopochodnymi, które są substancjami o działaniu nasennym. 

Podstawowe informacje

NazwaMorfeo
Nazwa międzynarodowaZaleplonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Zaleplon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowowdna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • laurylosiarczan sodu
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • żelatyna
 • czarny tlenek żelaza (E 172)
 • erytrozyna (FD&C czerwień 3) (E 127)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • indygokarmina (FD&C niebieski 2) (E 132)
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek twardych
 • 20 kapsułek twardych
 • 30 kapsułek twardych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Lek Morfeo jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu. Zalecany jest u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami, uniemożliwiającymi prowadzenie normalnego trybu życia lub będącymi przyczyną poważnego dyskomfortu. 

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje bezdech senny (przerwy w oddychaniu przez krótkie okresy podczas snu)
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia wątroby
 • jeśli pacjent ma miastenię (męczliwość lub osłabienie mięśni)
 • jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem lub choroby klatki piersiowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nigdy nie wolno pić alkoholu podczas leczenia lekiem Morfeo. Alkohol może nasilać działania niepożądane wszystkich leków nasennych
 • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wcześniejszego uzależnienia od leków lub od alkoholu
 • podczas stosowania środków należących do grupy leków o działaniu nasennym, w tym leku Morfeo, istnieje prawdopodobieństwo rozwinięcia się uzależnienia. W takim przypadku nagłemu odstawieniu leku mogą towarzyszyć objawy odstawienia: bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i draźliwość
 • nie wolno przyjmować leku Morfeo, ani innych leków nasennych dłużej niż zaleci lekarz
 • nie wolno przyjmować drugiej dawki leku w ciągu tej samej nocy
 • jeśli w krótkim okresie od rozpoczęcia stosowania leku Morfeo objawy bezsenności nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem
 • po przyjęciu leku nasennego może wystąpić czasowa utrata pamięci (amnezja) i brak koordynacji. Przez przynajmniej 4 godziny po przyjęciu leku pacjent nie powinien podejmować żadnych aktywności
 • może wystąpić somnambulizm (lunatyzm), np. jedzenie lub prowadzenie pojazdów w stanie niepełnej świadomości, po którym pacjent nie pamięta zdarzenia 
 • prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji niepożądanych jest większe u osób w podeszłym wieku. Jeśli wystapią takie objawy jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, brak zdolności logicznego myślenia, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary senne, depersonalizacja, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, ekstrawersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby i inne niepożądane reakcje behawioralne i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, swędzenie, trudności w oddychaniu lub obrzęk (opuchnięcie) twarzy, warg, gardła lub języka, nudności lub wymioty. Jeśli wystąpią te objawy należy bezzwłocznie powiadomić lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (występujące u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • zaburzenia pamięci
 • uczucie mrowienia, np. w kończynach (parastezje)
 • bolesne miesiączkowanie
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w chorobach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe i (lub) uspokajające, przeciwdepresyjne)
 • lekami stosowanymi w leczeniu silnych bólów (opioidowe leki przeciwbólowe)
 • lekami stosowanymi w leczeniu napadów drgawek (leki przeciwpadaczkowe)
 • lekami znieczulającymi i lekami stosowanymi w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)
Ciąża

Leku Morfeo nie należy stosować w okresie ciąży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie. 

Karmienie piersią

Leku Morfeo nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie. 

Dzieci

Leku Morfeo nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Morfeo może powodować uczucie senności, upośledzenie koncentracji lub pamięci i zaburzenie czynności mięśni. Objawy mogą nasilić się, jeśli pacjent po zażyciu leku spał mniej niż 7 - 8 godzin. W takim przypadku nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Morfeo?

Lek Morfeo wykazuje działanie nasenne poprzez wiązanie się z receptorem benzodiazepinowym typu I.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Morfeo?

Lek Morfeo jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu. Zalecany jest u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami, uniemożliwiającymi prowadzenie normalnego trybu życia lub będącymi przyczyną poważnego dyskomfortu. 

Leczenie może trwać od kilku dni do dwóch tygodni. Jeśli po tym czasie problemy ze snem utrzymuja się nadal, należy skontaktować się z lekarzem. 

Dawkowanie

Jak stosowć lek Morfeo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych

Najczęściej stosowana dawka leku to 10 mg na dobę, bezpośrednio przed snem i przynajmniej 4 godziny przed planowanym czasem budzenia. 

Nie wolno przyjmować drugiej dawki leku w ciągu tej samej nocy. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 10 mg. 

Sposób stosowania:

Kapsułkę należy połknąć, popijając małą ilością wody. Nie zaleca się przyjmowania leku podczas lub bezpośrednio po posiłku, gdyż działanie leku może się opóźnić.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leków nasennych i z tego względu nie zaleca się stosowania u nich leku Morfeo 10 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Morfeo

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i poinformować go o liczbie przyjętych kapsułek. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Zastosowanie zbyt dużej dawki może doprowadzić szybko do senności prowadzącej do śpiączki. Po przedawkowaniu mogą wystąpić takie objawy, jak:

 • senność, dezorientacja, letarg
 • ataksja (bezład)
 • hipotonia (obniżone napięcie)
 • niedociśnienie, zaburzenia oddychania
 • rzadko śpiączka i bardzo rzadko śmierć

Pominięcie zastosowania leku Morfeo

Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze i kontynuować przyjmowanie leku, jak wcześniej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Morfeo

Po zakończeniu przyjmowania leku może powrócić początkowa bezsenność oraz mogą wystąpić takie objawy jak zmiany nastroju, lęk i niepokój. Jeśli wystąpią te objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.  

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Morfeo?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje bezdech senny (przerwy w oddychaniu przez krótkie  okresy podczas snu)
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia wątroby
 • jeśli pacjent ma miastenię (męczliwość lub osłabienie mięśni)
 • jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem lub choroby klatki piersiowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Morfeo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często (występujące u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • zaburzenia pamięci
 • uczucie mrowienia, np. w kończynach (parastezje)
 • bolesne miesiączkowanie

Niezbyt często (występujące u więcej niż u 1 na 1 000, ale mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • zaburzenia koordynacji ruchów 
 • zaburzenia i (lub) utrata równowagi (ataksja)
 • zmniejszona koncentracja
 • apatia
 • stany niepokoju
 • depresja
 • pobudzenie
 • draźliwość
 • dezorientacja
 • nieadekwatne myślenie lub zachowanie: spadek zahamowań, agresywność, wybuchy gniewu, urojenia, depersonalizacja (uczucie oderwania lub oddzielenia od samego siebie i od rzeczywistości), psychoza
 • koszmary senne
 • omamy
 • podwójne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem
 • zwiększona wraźliwość na hałas (przeczulica słuchowa)
 • zaburzenia powonienia (omamy węchowe)
 • zaburzenia mowy, w tym mowa zamazana
 • zaburzenie pola widzenia
 • drętwienie, np. kończyn (niedoczulica)
 • nudności
 • zmniejszone łaknienie
 • zwiększona wraźliwość na światło (światło słoneczne, promienie UV)
 • złe samopoczucie

 Bardzo rzadko (występujące u rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (niekiedy groźne) 
 • wysypka
 • swędzenie
 • obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka
 • trudności w oddychaniu wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • w badaniach krwi odnotowano podwyższone stężenie transaminaz (grupa enzymów wątrobowych), co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby
 • lunatykowanie

Reakcje psychiczne i paradoksalne:

 • niepokój
 • pobudzenie
 • drażliwość
 • obniżone zahamowanie
 • agresywność
 • brak zdolności logicznego myślenia
 • urojenia
 • wybuchy gniewu
 • koszmary senne
 • depersonalizacja 
 • omamy
 • psychozy
 • nieadekwatne zachowanie
 • zachowanie pozostające w niezgodności z charakterem osoby
 • zachowanie ekstrawertyczne
 • inne efekty behawioralne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nigdy nie wolno pić alkoholu podczas leczenia lekiem Morfeo. Alkohol może nasilać działania niepożądane wszystkich leków nasennych
 • należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wcześniejszego uzależnienia od leków lub od alkoholu
 • podczas stosowania środków należących do grupy leków o działaniu nasennym, w tym leku Morfeo, istnieje prawdopodobieństwo rozwinięcia się uzależnienia. W takim przypadku nagłemu odstawieniu leku mogą towarzyszyć objawy odstawienia: bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i draźliwość
 • nie wolno przyjmować leku Morfeo, ani innych leków nasennych dłużej niż zaleci lekarz
 • nie wolno przyjmować drugiej dawki leku w ciągu tej samej nocy
 • jeśli w krótkim okresie od rozpoczęcia stosowania leku Morfeo objawy bezsenności nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem
 • po przyjęciu leku nasennego może wystąpić czasowa utrata pamięci (amnezja) i brak koordynacji. Przez przynajmniej 4 godziny po przyjęciu leku pacjent nie powinien podejmować żadnych aktywności
 • może wystąpić somnambulizm (lunatyzm), np. jedzenie lub prowadzenie pojazdów w stanie niepełnej świadomości, po którym pacjent nie pamięta zdarzenia. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza
 • prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji niepożądanych jest większe u osób w podeszłym wieku. Jeśli wystapią takie objawy jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, brak zdolności logicznego myślenia, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary senne, depersonalizacja, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, ekstrawersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby, inne niepożądane reakcje behawioralne i inne zaburzenia zachowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, swędzenie, trudności w oddychaniu lub obrzęk (opuchnnięcie) twarzy, warg, gardła lub języka, nudności lub wymioty. Jeśli wystąpią te objawy należy bezzwłocznie powiadomić lekarza

Lek Morfeo zawiera laktozę jednowodną

Jeśli pacjent ma stwierdzoną nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.  

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Morfeo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Morfeo nie należy stosować w okresie ciąży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie. 

Morfeo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Morfeo nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne stosowanie leku Morfeo z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy może nasilić senność, są to:

 • leki stosowane w chorobach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe i (lub) uspokajające, przeciwdepresyjne)
 • leki stosowane w leczeniu silnych bólów (opioidowe leki przeciwbólowe)
 • leki stosowane w leczeniu napadów drgawek (leki przeciwpadaczkowe)
 • leki znieczulające i leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu cymetydyny (lek stosowany w chorobach żołądka), erytromycyny i ryfampicyny (antybiotyk) oraz ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy). 

Morfeo z jedzeniem i piciem

Nie zaleca się przyjmowania leku podczas lub bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku, gdyż działanie leku może się opóźnić. Należy połknąć kapsułkę popijając małą ilością wody. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Morfeo a alkohol

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Morfeo.

Morfeo a prowadzenie pojazdów

Lek Morfeo może powodować uczucie senności, upośledzenie koncentracji lub pamięci i zaburzenie czynności mięśni. Objawy mogą nasilić się, jeśli pacjent po zażyciu leku spał mniej niż 7 - 8 godzin. W takim przypadku nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Morfeo?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego