Kategorie

Motti (Prilocainum + Lidocainum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Motti?

Motti zawiera dwie substancje czynne - lidokainę i prylokainę, które wykazują działanie miejscowo znieczulające. Lek powoduje krótkotrwałe zniesienie czucia w powierzchownych warstwach skóry.

Podstawowe informacje

NazwaMotti
Nazwa międzynarodowaPrilocainum + Lidocainum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(25 mg + 25 mg)/ g 

PostaćKrem
Skład - substancja czynna
 • lidokaina
 • prylokaina 
Skład - substancje pomocnicze
 • olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany
 • karbomer
 • wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 tuba x 30 g  
 • 1 tuba x 5 g  
 • 1 tuba x 5 g z 2 opatrunkami  
 • 1 tuba x 5 g z 3 opatrunkami  
 • 5 tub x 5 g  
 • 5 tub x 5 g z 12 opatrunkami
Działanie / właściwości

miejscowo znieczulające

Zastosowanie

Dorośli, młodzież i dzieci:

 • znieczulanie skóry przed: 
  • wkłuciem igły w skórę 
  • drobnymi zabiegami chirurgicznymi wykonywanymi na skórze. 

Dorośli i młodzież:

 • w celu znieczulenia narządów płciowych przed: 
  • wykonaniem zastrzyku
  • wykonaniem zabiegów medycznych

Dorośli:

 • znieczulanie skóry przed: 
  • zabiegiem oczyszczenia lub usunięcia uszkodzonej skóry owrzodzonych kończyn dolnych.
Przeciwwskazania
 • uczulenie na lidokainę, prylokainę, inny podobny lek miejscowo znieczulający lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • methemoglobinemia
 • jeżeli u pacjenta występuje świąd skóry (atopowe zapalenie skóry), może okazać się wystarczające użycie kremu przez krótszy czas 
 • jeżeli pacjent przyjmuje określone leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca. W takim przypadku lekarz powinien monitorować czynność serca
 • nie należy stosować leku na obszary skóry z wysypką, skaleczeniami, zadrapaniami lub innymi otwartymi ranami (wyjątek stanowią owrzodzenia kończyn dolnych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 na 10 osób):

 • przemijające miejscowe reakcje skórne w miejscu podania leku 
 • początkowe łagodne odczucie pieczenia, ciepła lub świądu w miejscu podania leku 

oraz inne działania niepożądane występujące rzadziej (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia (sulfonamidy oraz nitrofurantoina)
 • lekami stosowane w leczeniu padaczki: fenytoina i fenobarbital
 • innymi lekami miejscowo znieczulającymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu niemiarowej akcji serca, np. amiodaron
 • cymetydyną lub lekami beta-adrenolitycznymi, które mogą powodować zwiększenie stężenia lidokainy we krwi. Nie ma to znaczenia klinicznego w krótkotrwałym stosowaniu leku w zalecanych dawkach 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Ciąża

Sporadyczne stosowanie leku Motti w okresie ciąży nie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych u płodu.

Karmienie piersią

Lidokaina i prylokaina przenikają do mleka ludzkiego. Jest to jednak tak niewielka ilość, że zasadniczo nie istnieje żadne zagrożenie dla dziecka karmionego piersią.

Dzieci
 • leku Motti nie należy stosować na skórę narządów płciowych (np. penis) lub na błonę śluzową narządów płciowych (np. pochwy) u dzieci (w wieku poniżej 12 lat) 
 • leku Motti nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12. miesiąca życia, które są leczone innymi lekami, które mają wpływ na barwnik krwi i mogą powodować methemoglobinemię 
 • leku nie należy stosować także u noworodków urodzonych przedwcześnie
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany w zalecanych dawkach.

Działanie i właściwości

Motti zawiera dwie substancje czynne - lidokainę i prylokainę, które wykazują działanie miejscowo znieczulające. Lek powoduje krótkotrwałe zniesienie czucia w powierzchownych warstwach skóry. Krem nakładany jest na skórę przed wykonaniem niektórych zabiegów medycznych.

Zastosowanie / wskazania

Dorośli, młodzież i dzieci:

 • znieczulanie skóry przed: 
  • wkłuciem igły w skórę (przykładowo podczas wykonywania zastrzyku lub pobierania krwi)
  • drobnymi zabiegami chirurgicznymi wykonywanymi na skórze

Dorośli i młodzież:

 • w celu znieczulenia narządów płciowych przed: 
  • wykonaniem zastrzyku
  • wykonaniem zabiegów medycznych np. usunięcia brodawek

Zastosowanie kremu na narządy płciowe powinno być wykonywane tylko pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki.

Dorośli:

 • znieczulanie skóry przed: 
  • zabiegiem oczyszczenia lub usunięcia uszkodzonej skóry owrzodzonych kończyn dolnych. 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 • miejsce nakładania kremu, jego ilość oraz czas stosowania zależą od tego, w jakim celu jest on stosowany 
 • lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta nałoży krem na odpowiednią okolicę, lub pokaże pacjentowi jak należy to zrobić samodzielnie
 • gdy lek stosowany jest na narządy płciowe, lekarz lub pielęgniarka powinni nadzorować jego użycie

Nie należy stosować leku Motti w następujących obszarach: 

 • miejsca skaleczeń, zadrapań czy ran, z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych 
 • miejsca występowania wysypki skórnej lub wyprysku 
 • do oczu lub w ich pobliżu 
 • wewnątrz nosa, jamy ustnej lub uszu 
 • w odbycie 
 • na narządy płciowe u dzieci

Osoby, które często nakładają lub usuwają krem z ciała pacjenta powinny upewnić się, że unikają kontaktu z kremem, aby nie doszło do rozwoju nadwrażliwości.

Ochronną membranę tubki przebija się za pomocą zakrętki. 

Stosowanie na skórę przed drobnymi zabiegami (wkłucie igły czy drobne zabiegi chirurgiczne na skórze): 

 • krem nakłada się na skórę w grubej warstwie. Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powiedzą pacjentowi, w którym miejscu nałożyć krem 
 • warstwę nałożonego kremu przykrywa się opatrunkiem (folią plastikową). Opatrunek zdejmuje się dopiero przed rozpoczęciem zabiegu. Jeżeli pacjent samodzielnie nakłada krem, powinien otrzymać opatrunki od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 
 • zwykle stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 2 gramy kremu 
 • u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat należy nakładać krem co najmniej 60 minut przed planowanym zabiegiem (z wyjątkiem sytuacji, gdy krem ma zostać zastosowany na narządy płciowe). Nie należy nakładać kremu 5 godzin przed zabiegiem lub wcześniej 
 • u dzieci stosowana ilość kremu oraz czas jego stosowania zależą od wieku dziecka. Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta poinformują pacjenta, jaką ilość kremu należy zastosować i kiedy go nałożyć. 

 

  

większe obszary świeżo ogolonej skóry przed wykonaniem zabiegów w warunkach ambulatoryjnych 

przed zabiegami wykonywanymi w warunkach szpitalnych, które wymagają głębszego znieczulenia skóry 

przed usuwaniem zmian brodawkowatych typu mięczaka 

na skórę narządów płciowych przed iniekcją środków miejscowo znieczulających 

przed drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze, np. usuwanie brodawek 

owrzodzenia kończyn dolnych przed zabiegiem oczyszczenia owrzodzenia lub usunięcia uszkodzonej skóry 

Dawka kremu 

1 g kremu na każde 10 cm² skóry 

1,5 g do 2 g kremu na każde 10 cm² skóry 

zależy od wieku dziecka 

1 g kremu na każde 10 cm² skóry (u kobiet 1-2 g) 

5 - 10 g kremu 

1 - 2 g kremu na każde 10 cm² skóry, nie więcej niż 10 g 

Czas stosowania  

1 do 5 godzin pod opatrunkiem 

2 do 5 godzin pod opatrunkiem 

30 do 60 minut 

15 minut u mężczyzn, 60 minut u kobiet (pod opatrunkiem) 

10 minut bez opatrunku 

30 do 60 minut pod opatrunkiem 

Uwagi 

nie stosować na obszar świeżo ogolonej skóry większy niż 600 cm² 

u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat 

lek może być stosowany u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry 

u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat 

u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat 

można stosować przed oczyszczaniem owrzodzeń kończyn dolnych do 15 razy w okresie 1-2 miesięcy 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Motti:

W przypadku zastosowania większej ilości leku Motti niż zalecona należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, nawet jeżeli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. 

Objawy, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu zbyt dużej dawki leku: 

 • odczucie „pustki w głowie” lub zawroty głowy 
 • mrowienie skóry wokół ust i drętwienie czy brak czucia języka 
 • zaburzone odczuwanie smaku 
 • niewyraźne widzenie 
 • dzwonienie w uszach 
 • ryzyko ostrej methemoglobinemii (zaburzenie dotyczące stężenia barwnika zawartego we krwi). Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli pacjent równocześnie przyjmuje inne leki. W przypadku wystąpienia tego stanu skóra staje się niebieskoszara ze względu na niedostateczną zawartość tlenu we krwi. 

W poważnych przypadkach przedawkowania możliwe jest wystąpienie: 

 • napadów drgawkowych 
 • obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,  
 • zmniejszenia częstości oddechów,  
 • zatrzymania oddychania 
 • nieprawidłowej akcji serca.  

Objawy te mogą stanowić zagrożenie życia. 

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Leku Motti nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na lidokainę, prylokainę, inny podobny lek miejscowo znieczulający lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Motti może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

W przypadku wystąpienia lub utrzymywania się u pacjenta jakichkolwiek spośród wymienionych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem, lub farmaceutą.  

W miejscu zastosowania leku Motti może wystąpić łagodna reakcja (początkowo uczucie pieczenia lub swędzenia, zblednięcie, zaczerwienienie skóry, niewielki obrzęk). Są to typowe reakcje na krem i leki znieczulające, które ustępują po krótkim czasie bez konieczności postępowania medycznego. 

 

Często (u 1 na 10 osób): 

 • przemijające miejscowe reakcje skórne (zblednięcie, obrzęk, zaczerwienienie) w miejscu podania leku na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych. 
 • początkowe łagodne odczucie pieczenia, ciepła lub świądu w miejscu podania leku na błonę śluzową narządów płciowych, lub na owrzodzenia kończyn dolnych. 

 

Niezbyt często (u 1 na 100 osób):

 • początkowe łagodne odczucie pieczenia, ciepła lub świądu w miejscu podania leku  podczas stosowania na skórę. 
 • brak czucia (drętwienie) w miejscu podania leku podczas stosowania na błonę śluzową narządów płciowych. 
 • podrażnienie skóry w miejscu podania leku podczas stosowania na owrzodzenia kończyn dolnych. 

 

Rzadko (u 1 na 1 000 osób):

 • reakcje alergiczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (wysypka skórna, gorączka, obrzęk, trudności w oddychaniu i omdlenie) podczas stosowania na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub owrzodzenia kończyn dolnych. 
 • methemoglobinemia (zaburzenie dotyczące krwi) podczas stosowania na skórę. 
 • niewielkie punktowe krwawienie w miejscu podania leku (szczególnie u dzieci z wypryskiem po dłuższym czasie działania leku) podczas stosowania na skórę. 
 • podrażnienie oczu w przypadku kontaktu oczu z kremem Motti podczas jego stosowania na skórę.

 

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci: 

 • methemoglobinemia
 • zaburzenie krwi często w związku z przedawkowaniem u noworodków i niemowląt w wieku od urodzenia do 12 miesięcy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Motti należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli pacjent ma rzadko występujące zaburzenie metaboliczne, które wpływa na krew (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), 
 • jeżeli u pacjenta występuje problem stężenia barwnika krwi (methemoglobinemia), 
 • jeżeli u pacjenta występuje świąd skóry (atopowe zapalenie skóry), może okazać się wystarczające użycie kremu przez krótszy czas. Ze stosowaniem kremu przez dłuższy czas niż 30 minut związane jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia miejscowej reakcji skórnej 
 • jeżeli pacjent przyjmuje określone leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron). W takim przypadku lekarz powinien monitorować czynność serca, 
 • nie należy stosować leku na obszary skóry z wysypką, skaleczeniami, zadrapaniami lub innymi otwartymi ranami (wyjątek stanowią owrzodzenia kończyn dolnych). W przypadku występowania u pacjenta którychkolwiek z tych zmian, przed użyciem kremu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Ze względu na możliwość zwiększonego wchłaniania z powierzchni świeżo ogolonej skóry ważne jest przestrzeganie dawkowania, wielkości obszaru, na którym należy stosować lek oraz czasu jego stosowania. 

Należy unikać kontaktu z oczami, ponieważ lek może powodować podrażnienie. W sytuacji przypadkowego dostania się kremu Motti do oka należy natychmiast przemyć oko wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Należy zachować ostrożność, aby nic nie dostało się do oka do czasu powrotu czucia. 

Nie należy stosować leku Motti na zmienioną chorobowo błonę bębenkową. 

Gdy lek Motti stosuje się u pacjenta przed podaniem szczepionki żywej (np. przeciwko gruźlicy), należy pamiętać, aby po przyjęciu szczepionki zgłosić się w wyznaczonym przez lekarza terminie na wizytę kontrolną w celu oceny skuteczności szczepienia. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Motti a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Sporadyczne stosowanie leku Motti w okresie ciąży nie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych u płodu. 

Motti a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lidokaina i prylokaina przenikają do mleka ludzkiego. Jest to jednak tak niewielka ilość, że zasadniczo nie istnieje żadne zagrożenie dla dziecka karmionego piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu obecnie, lub ostatnio innych leków zwłaszcza tych, które można kupić bez recepty oraz leków ziołowych. Składniki leku Motti mogą wpływać na działanie niektórych innych leków oraz odwrotnie, inne leki mogą wpływać na działanie kremu Motti. 

Pacjent powinien poinformować swojego lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, szczególnie jeżeli stosował lub przyjmował ostatnio jakiekolwiek spośród następujących leków: 

 • leki stosowane w leczeniu zakażenia (sulfonamidy oraz nitrofurantoina). 
 • leki stosowane w leczeniu padaczki: fenytoina i fenobarbital. 
 • inne leki miejscowo znieczulające. 
 • leki stosowane w leczeniu niemiarowej akcji serca, np. amiodaron. 
 • cymetydyna lub leki beta-adrenolityczne, które mogą powodować zwiększenie stężenia lidokainy we krwi. Nie ma to znaczenia klinicznego w krótkotrwałym stosowaniu leku w zalecanych dawkach. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Motti a alkohol

Brak informacji na temat jakichkolwiek interakcji z alkoholem.

Motti a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany w zalecanych dawkach.

Przechowywanie

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.  
 • Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.  
 • Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.  
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego