Mustico, spray odstraszający komary, kleszcze i meszki, 100ml

Mustico, spray odstraszający komary, kleszcze i meszki, 100ml

ostatnia cena sprzedaży

Cena: 12,59 zł

Cena jednostkowa: 12,59 zł za 100 ml
Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Mustico, spray odstraszający komary, kleszcze i meszki, 100ml - opis produktu

Skuteczny repelent w aerozolu, chroniący przed komarami, kleszczami i meszkami. Preparat zawiera środek DEET, dzięki czemu gwarantuje doskonałe efekty działania. Ponadto produkt jest wodoodporny i ma świeży zapach.
 
Wskazania: ochrona przed komarami, kleszczami i meszkami.
 
Sposób użycia: wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić w odległości 15-20cm od powierzchni ciała. Nie nanosić preparatu bezpośrednio na twarz i szyję. Unikać kontaktu z oczami, ustami i uszkodzoną skóra. 
 
Składniki: N,N-dietylo-m- toluamid (DEET) 171,7g/kg; Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) 10,1g/kg.
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Środki ostrożności: działa drażniąco na oczy. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 
Pierwsza pomoc: zalecenia ogólne; zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, spłukać wodą, nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej; Skażenie drogami oddechowymi: wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, skonsultować się z lekarzem; Skażenie skóry: przemyć dużą ilością wody z mydłem, w przypadku wystąpienia nieustępujących dolegliwości skonsultować się z lekarzem, zapewnić dostęp do karty charakterystyki; Skażenie oczu: usunąć szkła kontaktowe, natychmiast przemyć dużą ilością wody przez 15 minut przy otwartych powiekach, skonsultować się z lekarzem, zapewnić dostęp do karty charakterystyki; Spożycie: wypłukać usta wodą, wypić dużą ilość wody, nie wywoływać wymiotów, zwrócić się o pomoc lekarską.
 
Producent:
Biovena Health Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15,
03-310 Warszawa.