Kategorie

Myconolak (Amorolfinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Myconolak?

Lek Myconolak stosuje się jako preparat o działaniu przeciwgrzybiczym w leczeniu zakażeń paznokci. Substancją czynną leku Myconolak jest amolorfina.

Podstawowe informacje

NazwaMyconolak
Nazwa międzynarodowaAmorolfinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg / ml

PostaćLakier do paznokci leczniczy
Skład - substancja czynna

Amorolfina

Skład - substancje pomocnicze
 • kopolimer amoniowego metakrylanu (typ A)
 • triacetyna
 • octan butylu
 • octan etylu
 • etanol, bezwodny
Dostępne opakowania
 • 2,5 ml
 • 3 ml
 • 5 ml
 • 7,5 ml
 • 10 ml
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie

Grzybica paznokci

Przeciwwskazania
 • uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcje alergiczne
 • trudności w oddychaniu
 • silna wysypka 
 • obrzęki języka, gadła, ust oraz twarzy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • odbarwienia lub uszkodzenia paznokci
 • łamliwość i kruchość paznokci
Nie łączyć z

Brak interakcji.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Myconolak?

Substancją czynną leku Myconolak jest amolorfina, która wykazuje działanie grzybobójcze i grzybostatyczne. Działanie to jest oparte na zmianie w ścianie komórkowej grzybów, ukierunkowanej na syntezę steroli. Amorolfina jest substancją o szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Myconolak?

Lek Myconolak stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń grzybiczych paznokci

Dawkowanie

Jak stosować lek Myconolak?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lakier Myconolak należy nakładać na powierzchnię paznokcia jeden raz lub dwa razy w tygodniu, tak jak zaleci lekarz

 • przed pierwszą aplikacją leku należy spiłować jak najwięcej zakażonej części paznokcia za pomocą załączonego pilniczka
 • przed nałożeniem nowej dawki leku, należy najpierw usunąć stary lakier leczniczy i lakier kosmetyczny za pomocą wacika, a następnie spiłować paznokcie
 • po wyschnięciu lakier jest odporny na działanie mydła i wody
 • podczas stosowania środków chemicznych (beznyna, rozcieńczalniki) należy używać rękawic w celu ochrony lakieru
 • lakier należy stosować do czasu, kiedy ustąpi zakażenie i odrosną zdrowe paznokcie, zazwyczaj 6 miesięcy w przypadku paznokci u rąk i 9-12 miesięcy w przypadku paznokci u stóp

Przypadkowe połknięcie lakieru Myconolak

W razie przypadkowego połknięcia lakieru należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku

Należy rozpocząć stosowanie leku ponownie, w ten sam sposób jak przedtem.

Przerwanie stosowania leku Myconolak

Nie należy samemu przerywać stosowania leku, ponieważ zakażenie moze powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Myconolak?

Nie należy stosować leku Myconolak:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amolorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Myconolak może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Myconolak i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
 • silna wysypka na skórze
 • trudności w oddychaniu

Inne działania niepożądane 

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • odbarwienie paznokci
 • uszkodzenia paznokci
 • kruchość lub łamliwość paznokci

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • pieczenie skóry

Częstość nieznana:

 • pokrzywka
 • rumień
 • świąd skóry
 • pęcherze skórne
 • różne alergiczne reakcje skórne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przerwać stosowanie leku, usunąć preparat za pomocą zmywacza do paznkokci i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi któryś z następujących objawów:

 • obrzęk twarzy, języka, ust lub gardła
 • silna wysypka 
 • trudności w oddychaniu

Przed rozpoczęciem stosowania leku Myconolak należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • u pacjenta rozpoznano cukrzycę
 • pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego
 • występuje ciężkie uszkodzenie lub zakażenie paznokci
 • u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach
 • należy unikać kontaktu preparatu z błonami śluzowymi
 • nie należy wdychać leku
 • jeśli lakier dostanie się do oczu lub uszu należy jak najszybciej przepłukać wodą i skontaktować się z lekarzem, farmaceutą, lub szpitalem
 • nie nakładac lakieru na skórę wokól paznokcia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Myconolak a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie zaleca się stosowania leku Myconolak w czasie ciąży.

Myconolak a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Myconolak a alkohol

Brak informacji.

Myconolak a prowadzenie pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Myconolak?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać butelkę  w pozycji pionowej, szczelnie zmkniętą

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego