Kategorie

Nableran (Meropenemum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nableran?

Lek Nableran zawiera susbtancję czynną meropenem, która należy do grupy leków antybiotyków karbapenowych. Nableran jest lekiem przeciwbakteryjnym do stosowania ogólnego.

Podstawowe informacje

NazwaNableran
Nazwa międzynarodowaMeropenemum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 1000 mg
PostaćProszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Skład - substancja czynna

Meropenem

Skład - substancje pomocnicze
 • bezwodny węglan sodu
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenie płuc (zapalenie płuc)
 • zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowistydozą
 • powikłane zakażenia dróg moczowych
 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia okołoporodowe
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, lub substancję pomocniczą leku
 • nadwrażliwość na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bóle brzucha (żołądka)
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból głowy
 • wysypka, świąd skóry
 • ból i stan zapalny
 • zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi określających czynność wątroby
Nie łączyć z
 • probenecydem
 • kwasem walproinowym, walporoinianem sodu lub walpromidem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Nableran w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Nableran podczas karmienia piersią. Lekarz podejmuje decyzję czy pacjentka powinna stosować lek w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek dostępny dla dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Nableran może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli podczas stosowania leku Nableran wystąpią działania niepożądane, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nableran?

Lek Nableran wykazuje działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Działa, niszcząc bakterie, które wywołują ciężkie zakażenia. Lek może być również stosowany u pacjentów z neutropenią i gorączką jak również w leczeniu zakażeń bakteryjnych krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nableran?

Wskazaniami do stosowania leku Nableran są:

 • zakażenie płuc (zapalenie płuc)
 • zakażenia płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowistydozą
 • powikłane zakażenia dróg moczowych
 • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia okołoporodowe
 • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • ostre bakteryjne zakażenie mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • neutropenia i gorączka na skutek zakażenia bakteryjnego
 • zakażenia bakteryjne krwi na skutek wyżej wymienionych zakażeń

Dawkowanie

Jak stosować lek Nableran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Dawka wynosi zwykle od 500 mg do 2 g. Lek zazwyczaj podaje się co 8 godzin, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lek może być podawany inaczej.

Dzieci

Dawka dla dzieci w wieku od 3 miesięcy i do 12 lat zależy od wieku i  masy ciała dziecka. Zwykle stosowana dawka to od 10 mg do 40 mg leku Nableran na każdy kilogram masy ciała dziecka. Lek zazwyczaj podaje się co 8 godzin. Dzieciom o masie ciała większej niż 50 kg podaje się dawkę stosowaną u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy zmodyfikować dawkę leku dla dzieci i dorosłych, jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 51 ml/ min.

Sposób podania leku

 • Lek będzie podawany pacjentowi do dużej żyły we wstrzyknięciu lub infuzji
 • Nableran podaje się zazwyczaj w infuzji dożylnej trwającej około 5 minut lub od 15 do 30 minut
 • Zazwyczaj lek podaje się codziennie o stałej porze
 • Nableran będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę
 • Niektórzy pacjenci , rodzice lub opiekunowie są przeszkoleni, aby móc podać lek, jednak lek Nableran zawsze należy stosować ściśle według zaleceń lekarza
 • Leku nie należy dodawać lub mieszać z roztworami zawierającymi inne leki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli przypadkowo zastosowano większą niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia wstrzyknięcia leku należy to zrobić możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak czas do podania kolejnej dawki leku jest krótki, należy opuścić pominięte wstrzyknięcie. Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Lek Nableran zawiera sód

Lek Nableran zawiera w swoim składzie sód, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nableran?

Leku nie należy stosować, gdy występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • nadwrażliwość (uczulenie) na inne antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy - gdyż pacjent może być również uczulony na meropenem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nableran może powodować skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Nableran i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów ciężkiej reakcji alergicznej takich jak:

 • ciężka wysypka, świąd lub pokrzywka
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała
 • duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów świadczących o uszkodzeniu czerwonych krwinek, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem:

 • nagła duszność
 • czerwone lub brązowe zabarwienie moczu

Inne działania niepożądane:

Często występują (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha (żołądka)
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból głowy
 • wysypka, świąd skóry
 • ból i stan zapalny
 • zwiększenie liczby płytek krwi (w badaniu laboratoryjnym)
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych krwi określających czynność wątroby

Niezbyt często występują (u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zmiany we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby niektórych krwinek białych, zmniejszenie liczby innych krwinek białych, zwiększenie stężenie bilirubiny
 • zmiany wyników badań określających czynność nerek
 • uczucie mrowienia (drętwienia i kłucia)
 • zakażenia grzybicze jamy ustnej (pleśniawki) lub pochwy
 • zapalenie jelit z biegunką
 • ból żył w miejscu wstrzyknięcia leku
 • wysoka gorączka
 • ból gardła
 • inne zmiany we krwi
 • ciężka wysypka, pęcherze, złuszczanie skóry
 • bóle stawów

Rzadko występują (u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • drgawki (napady padaczkowe)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Nableran należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka po zastosowaniu innych antybiotyków
 • podczas leczenia wynik testu Coombsa może być dodatni - świadczy to o występowaniu przeciwciał, które mogą niszczyć czerwone krwinki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nableran a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ze względu bezpieczeństwa należy unikać stosowania leku Nableran w okresie ciąży. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać lek.

Nableran a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Niewielkie ilości leku Nableran mogą przenikać do mleka kobiety karmiącej i działać na dziecko. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać lek, jeśli karmi piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty są już przyjmowane lub pacjent planuje przyjmować.

Nie należy łączyć leku Nableran z:

 • probenecydem - lek zwiększa stężenie meropenemu w osoczu, należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu i meropenemu
 • kwasem walproinowym, walporoinianem sodu lub walpromidem - meropenem zmniejsza stężenie kwasu walproinowego we krwi, należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu walproinowego i meropenemu
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną) - meropenem może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, zaleca się kontrolę INR podczas jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i meropenemu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nableran a alkohol

Brak informacji.

Nableran a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leki Nableran może powodować ból głowy, mrowienie i szczypanie skóry (parestezje), niekontrolowane skurcze mięśni, drgawki z utratą przytomności. Są to działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nableran?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • po rozpuszczeniu: roztwór do wstrzykiwań lub infuzji należy zużyć natychmiast po sporządzeniu, czas od momentu rozpuszczenia leku do zakończenia podawania roztworu we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie może przekroczyć jednej godziny
 • nie należy zamrażać sporządzonego roztworu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego