Kategorie

Nasen (Zolpidemi tartras )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nasen?

Nasen jest to lek nasenny stosowany u osób dorosłych zawierający substancję czynną o nazwie zolpidem. Substancja ta należy do krótko działających leków nasennym z grupy imidazopirydyn.

Podstawowe informacje

NazwaNasen
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu 

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • makrogol (6000)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia gravis (nadmierne zmęczenie mięśni po wysiłku)
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Nasen u pacjentów:

 • z niewydolnością wątroby
 • w wieku powyżej 65 lat lub osłabionych 
 • z objawami depresji
 • nadużywających alkoholu i (lub) leków
 • z chorobami psychicznymi
 • po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków
 • z zaburzeniami oddychania 
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • kołatanie serca
 • sporadycznie arytmia serca (zaburzenie rytmu serca)
 • zmiany obrazu krwi np. leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi)
 • agranulocytoza (znaczne zmniejszenie lub brak granulocytów obojętnochłonnych)
 • zawroty głowy
 • poczucie oszołomienia
 • ból głowy
 • senność
 • niepamięć następcza (zaburzenia pamięci)
 • apatia (zmniejszona wrażliwość na bodźce emocjonalne i fizyczne)
 • labilność emocjonalna (chwiejność emocjonalna)
 • zaburzenia snu
 • zmiana smaku
 • ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów)
 • niepewny chód
 • koszmary nocne
 • niepokój nocny
 • zaburzenia widzenia
 • kaszel
 • astma
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • wzdęcia
 • skurcze mięśni
 • zapalenie stawów
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu seksualnego)
 • zmiana apetytu
 • zwiększone pragnienie
 • zmiana masy ciała
 • reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka, pokrzywka
Nie łączyć z
 • erytromycyną 
 • ryfampicyną  
 • bupropionem
 • dezypraminą
 • fluoksetyną
 • sertraliną
 • wenlafaksyną
 • fluwoksaminą
 • cyprofloksacyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi 
 • lekami uspokajającymi lub zmniejszającymi lęk
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
Ciąża

Zolpidem, podobnie jak inne leki nasenne nie powinien być stosowany w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu zolpidemu, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nasen?

Zolpidem skraca czas potrzebny do zaśnięcia oraz zmniejsza liczbę przebudzeń. Ponadto wydłuża sen i poprawia jego jakość. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nasen?

Nasen wskazany jest do stosowania w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Lek stosuje się wyłącznie w leczeniu bezsenności zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nasen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka leku Nasen wynosi 10 mg na 24 godziny i nie należy jej przekraczać. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. 

Czas leczenia wynosi od kilku dni do 2 tygodni, maksymalnie do 4 tygodni.

Lek Nasen należy przyjmować:

 • w pojedynczym podaniu
 • bezpośrednio przed snem 

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji. 

U dorosłych (poniżej 65 lat) istnieje możliwość zwiększenia dawki leku w przypadku dobrego stanu pacjenta oraz gdy lek jest dobrze tolerowany.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) oraz pacjenci osłabieni, którzy mogą być szczególne wrażliwi na działanie leku

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (pół tabletki). Nie należy przekraczać dawki 10 mg (1 tabletki) przed snem.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

5 mg (pół tabletki) bezpośrednio przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasen

Przedawkowanie zolpidemu może powodować zaburzenia świadomości o różnym nasileniu (senność, śpiączka). Nie obserwowano trwałych następstw przedawkowania leku po 40-krotnym przekroczeniu jego zalecanej dawki. Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane zolpidemem i alkoholem lub zolpidemem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Postępowanie lecznicze obejmuje: wywołanie wymiotów (w czasie do jednej godziny od przyjęcia leku) lub płukanie żołądka, jeżeli pacjent jest nieprzytomny oraz podanie węgla aktywowanego. Każde przedawkowanie wymaga interwencji lekarskiej. Należy monitorować wydolność układu krążenia i oddychania oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przypadku przedawkowania można podać dożylnie flumazenil, jednak podanie flumazenilu może spowodować wystąpienie objawów neurologicznych, takich jak drgawki. Zolpidem nie jest usuwany za pomocą hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Nasen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nasen?

Leku nie należy stosować: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego
 • jeśli u pacjenta występuje miastenia gravis (nadmierne zmęczenie mięśni po wysiłku)
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Nasen może powodować następujące działania niepożądane:

 • zaburzenia serca: kołatanie serca, sporadycznie arytmia serca (zaburzenie rytmu serca)
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiany obrazu krwi np. leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie lub brak granulocytów obojętnochłonnych)
 • zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, poczucie oszołomienia, ból głowy, senność, niepamięć następcza (zaburzenia pamięci), apatia (zmniejszona wrażliwość na bodźce emocjonalne i fizyczne), labilność emocjonalna (chwiejność emocjonalna), zaburzenia snu, zmiana smaku, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów), niepewny chód
 • zaburzenia psychiczne: koszmary nocne, niepokój nocny
 • zaburzenia oka: zaburzenia widzenia
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel, astma
 • zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: skurcze mięśni, zapalenie stawów
 • zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia miesiączkowania
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu seksualnego)
 • zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmiana apetytu, zwiększone pragnienie, zmiana masy ciała
 • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka, pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Nasen u pacjentów:

 • z niewydolnością wątroby
 • w wieku powyżej 65 lat lub osłabionych. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie, istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym
 • z objawami depresji, ponieważ w tej grupie pacjentów mogą występować tendencje samobójcze
 • nadużywających alkoholu i (lub) leków
 • z chorobami psychicznymi oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków
 • z zaburzeniami oddychania gdyż może nasilać niewydolność oddechową

Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania).

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku tolerancji. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leków nasennych może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnień zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) leków.

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum. Maksymalny czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 tygodni, włączając w to okres odstawienia leku.

Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, takich jak: bezsenność; bóle głowy; bóle mięśniowe; wzmożony lęk i napięcie; pobudzenie psychoruchowe; stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości); derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości); przeczulica słuchowa (nadwrażliwość na bodźce akustyczne); drętwienie i mrowienie kończyn; nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk; omamy lub napady padaczkowe.

Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po przyjęciu leku. 

Nasen zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nasen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zolpidem, podobnie jak inne leki nasenne nie powinien być stosowany w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. U noworodków, których matki długotrwale przyjmowały w końcowym okresie ciąży benzodiazepiny lub leki działające podobnie do benzodiazepin, mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego lub rozwinąć się fizyczne uzależnienie. W przypadku uzasadnionego stosowania leku w końcowym okresie ciąży lub w trakcie porodu może powodować u dziecka hipotermię, hipotonię, niewydolność oddechową.

Nasen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stwierdzono, że zolpidem przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

Leki hamujące lub nasilające działanie układu cytochromu P450 (np. erytromycyna, ryfampicyna) mogą nasilać lub osłabiać działanie zolpidemu.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów.

Do leków tych należą:

 • leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)
 • leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne) 
 • leki uspokajające lub zmniejszające lęk
 • leki stosowane w leczeniu depresji
 • leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)
 • leki stosowane w leczeniu padaczki
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe).

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nasen a alkohol

Alkohol nasila działanie nasenne zolpidemu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych (pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość).

Nasen a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu zolpidemu, ze względu na ryzyko wystąpienia senności. Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona ze względu na niepamięć, działanie sedatywne (uspokajające, nasenne) i miorelaksacyjne (rozluźniające mięśnie) oraz zaburzenia koordynacji. Lek Nasen wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.

Następnego dnia po przyjęciu leku Nasen (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

 • pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany
 • pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks)
 • pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie
 • pacjent może być mniej czujny

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach. Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Nasen, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nasen?

 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego