Nasivin Classic 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa dla dorosłych i dzieci od 6 lat, 10 ml

Nasivin Classic 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa dla dorosłych i dzieci od 6 lat, 10 ml

Kategorie

Nasivin Classic 0,5 mg/ ml, aerozol do nosa dla dorosłych i dzieci od 6 lat, 10 ml

Cena jednostkowa: 146,90 zł za 100 mililitrów

Cena
14,69 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Lek Nasivin Classic to łatwy w aplikacji spray do nosa, który przywraca możliwość swobodnego oddychania podczas kataru. Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek, który odpowiada za zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa. Po zastosowaniu Nasivin Classic zmniejsza się również ilość produkowanego śluzu, a odblokowane trąbki słuchowe niwelują dyskomfort towarzyszący katarowi

Zmniejszenie ilości zalegającej wydzieliny pozwala zmniejszyć ryzyko zakażeń bakteryjnych, a dodatkowo stosowanie leku Nasivin Classic zgodnie z instrukcją zawartą w dołączonej ulotce pozwala zmniejszyć czas trwania kataru. Preparat nie zawiera konserwantów i może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Wskazania

Ze względu na działanie składnika aktywnego lek Nasivin Classic polecany jest do stosowania w:

 • obrzęku błon śluzowej nosa występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
 • naczyniowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
 • naczyniowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
 • alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
 • zapaleniu zatok przynosowych,
 • zapaleniu trąbki słuchowej,
 • zapaleniu ucha środkowego.

Skład

Nasivin Classic aerozol do nosa 10 ml – skład

1 ml roztworu zawiera:

 • substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg (1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitra zawiera 22,5 mikrograma oksymetazoliny chlorowodorku),
 • substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Działanie

Substancja czynna leku, jaką jest oksymetazoliny chlorowodorek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanej wydzieliny. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe.

Dawkowanie

Dawkowanie aerozolu Nasivin Classic 

 • Lek Nasivin Classic jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego (również w zapaleniu trąbki słuchowej i w zapaleniu ucha środkowego).
 • Dorośli i dzieci wieku powyżej 6 lat :1 dawka aerozolu Nasivin Classic do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.
 • Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.
 • Opakowanie leku powinno być używane tylko przez jedną osobę.
 • Lek Nasivin Classic może być tylko stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
 • Leku nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 6 lat.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia doustnego leku mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto może wystąpić: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia (spowolnienie czynności serca), nagłe obniżenie ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.
 

Przeciwwskazania

Leku Nasivin Classic nie należy stosować:

 • jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów),
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Okres ważności leku Nasivin Classic po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 miesięcy. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

 • Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 • W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. reaktywnego przekrwienia).
 • Przedłużone lub częste stosowanie, jak również stosowanie większych niż zalecane dawek leku Nasivin Classic, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.
 • Długotrwałe stosowanie lub nadużywanie oksymetazoliny może także prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku (tachyfilaksji) (nieznana częstość występowania – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

 • pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

 

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.

 

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • ból głowy, bezsenność lub zmęczenie.

Interakcje

Stosowanie leków zawierających oksymetazolinę, takich jak Nasivin Classic, jednocześnie z niektórymi lekami stosowanymi w depresji, takimi jak inhibitory MAO typu tranylcyprominy i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich długotrwałego stosowania lub przedawkowania. Może to prowadzić do stosowania coraz większych dawek lub częstszego stosowania leku, co z kolei może skutkować stałym stosowaniem leku.
 • W przypadku długotrwałego stosowania lub nadużywania leku należy natychmiast zaprzestać jego stosowania.
 • Stałe stosowanie leku Nasivin Classic prowadzić może do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa), a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).
 • Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku. Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).
 • Nasivin Classic może być stosowany ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku:
  • leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi,
  • zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania,
  • ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze),
  • guza chromochłonnego nadnerczy,
  • zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)

Podmiot odpowiedzialny

P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego