Kategorie

Nebilenin (Nebivololum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nebilenin?

Lek Nebilenin zawiera substancję czynną nebiwolol, należący do grupy selektywnych leków beta - adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych.

Podstawowe informacje

NazwaNebilenin
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon typ A
 • poloksamer
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • rozszerzające naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • leczenie przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niskie ciśnienie tętniczego krwi (ciśnienie skurczowe lub „górne” ciśnienie jest mniejsze niż 90 mmHg)
 • słabe krążenie krwi w kończynach
 • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku)
 • zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak zespół chorej zatoki lub blok przedsionkowo - komorowy) i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika
 • ostra niewydolność serca lub leczenie dożylne (przez „kroplówkę” dożylną) dla wspomożenia pracy serca
 • trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
 • guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)
 • ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
 • kwasica metaboliczna
 • jeżeli pacjent stosuje leki zawierające floktafeninę albo sultopryd
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych
 • łagodny blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • alergia
 • łuszczyca
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo - komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek
Nie łączyć z
 • floktafeniną (NLPZ)
 • sultoprydem
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon)
 • antagonistami wapnia, np. werapamil czy dilitiazem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym, np. klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna
Ciąża

Leku Nebilenin nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Nebilenin podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nebilenin nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ten może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Wówczas nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nebilenin?

Nebiwolol zawarty w leku Nebilenin działa na receptory beta - adrenergiczne oraz rozszerza naczynia krwionośne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nebilenin?

Lek Nebilenin stosuje się w leczeniu:

 • podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych

Dawkowanie

Jak stosować lek Nebilenin? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę
 • u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od połowy tabletki raz na dobę
 • może upłynąć do 4 tygodni zanim lek zacznie w pełni działać

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu
 • pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i za każdym razem, kiedy dawka leku będzie zwiększana
 • lekarz może zmniejszyć dawkę leku w razie potrzeby
 • pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku

Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu

Lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

Lekarz może zdecydować o jednoczesnym stosowaniu innego leku wskazanego dla danego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebilenin

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą lub udać się do szpitala. Najczęstsze objawy przedawkowania leku Nebilenin to:

 • wolna czynność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca
 • utrudnienie oddychania lub świszczący oddech

Pominięcie zastosowania leku Nebilenin

W razie pominięcia dawki leku Nebilenin, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później, należy zażyć zapomnianą dawkę tak szybko jak to możliwe. W przypadku znacznego opóźnienia, np. kilka godzin lub cała doba i zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku Nebilenin

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem przyjmowania leku. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może doprowadzić to do przemijającego zaostrzenia objawów niewydolności serca. Dotyczy to głównie pacjentów z dusznicą bolesną.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nebilenin? 

Leku Nebilenin nie należy stosować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi (ciśnienie skurczowe lub „górne” ciśnienie jest mniejsze niż 90 mmHg)
 • gdy pacjent ma słabe krążenie krwi w kończynach
 • jeśli pacjent ma bardzo wolną czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku)
 • gdy u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia przewodzenia w sercu (takie jak zespół chorej zatoki lub blok przedsionkowo - komorowy) i pacjent nie ma wszczepionego rozrusznika
 • w przypadku ostrej niewydolności serca lub leczenia dożylnego (przez „kroplówkę” dożylną) dla wspomożenia pracy serca
 • gdy pacjent ma trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
 • jeżeli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
 • w przypadku kwasicy metabolicznej (tak jak u pacjentów z cukrzycą kiedy stężenie glukozy we krwi staje się zbyt wysokie i odczyn krwi jest zbyt kwaśny)
 • jeżeli pacjent stosuje leki zawierające floktafeninę albo sultopryd

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nebilenin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna
 • ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech
 • koszmary nocne

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10000):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Częstość nieznana:

 • obrzęk skóry twarzy lub kończyn, warg, języka, błon śluzowych gardła i dróg oddechowych, powodujący skrócenie oddechu lub problemy z połykaniem
 • reakcje alergiczne z wysypką skórną (reakcje uczuleniowe)

W badaniu klinicznym, w którym lek Nebilenin stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, odnotowano:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • nieregularna czynność serca
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nebilenin należy omówić to z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu)
 • łagodny (pierwszego stopnia) blok przedsionkowo - komorowy w sercu
 • ból w klatce piersiowej wywołany skurczem tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala)
 • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub zespół Raynauda, bóle podobne do skurczu mięśni podczas chodzenia
 • długotrwałe trudności z oddychaniem
 • cukrzyca: Nebilenin nie wpływa na stężenie glukozy we krwi, ale może maskować objawy małego stężenia glukozy we krwi (np. drżenie, szybka czynność serca)
 • nadczynność tarczycy, ponieważ lek Nebilenin może maskować nieprawidłowo szybką czynność serca w przebiegu tego zaburzenia
 • alergia, gdyż reakcje alergiczne mogą być bardziej nasilone i może być konieczne zastosowanie większej ilości leków do ich leczenia
 • zmiany skórne określane jako łuszczyca, ponieważ lek Nebilenin może zaostrzać jej objawy
 • noszenie soczewek kontaktowych, ponieważ lek Nebilenin może zmniejszać wydzielanie łez i powodować suchość oczu

W razie ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku Nebilenin w leczeniu niewydolności serca oraz należy omówić to z lekarzem.

W przypadku planowanej operacji i konieczności zastosowania znieczulenia, ważne jest, aby pacjent poinformował chirurga lub stomatologa o stosowaniu leku Nebilenin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebilenin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Nebilenin nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Nebilenin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nebilenin podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to szczególnie:

 • diltiazemu lub werapamilu (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub innych zaburzeń dotyczących serca). podczas leczenia lekiem Nebilenin nie należy podawać dożylnie werapamilu
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i skurczu naczyń krwionośnych serca (antagoniści wapnia), np. amlodypina, felodypina, lacydypina, nifedypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina
 • innych leków przeciwnadciśnieniowych lub azotanów organicznych stosowanych w leczeniu bólu w klatce piersiowej
 • klonidyny, guanfacyny, moksonidyny, metylodopy, rylmenidyny (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (nieregularna czynność serca), np. chinidyna, hydrochinidyna, amiodaron, cybenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (stosowane w leczeniu depresji), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz) lub barbituranów (stosowane w leczeniu padaczki)
 • leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (insuliny i leki w postaci doustnej)
 • digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca)
 • przeciwzapalnych leków przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) stosowane w przypadku bólu i stanu zapalnego – należy pamiętać, że małe dawki dobowe kwasu acetylosalicylowego (np. 50 mg lub 100 mg), stosowanego w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, można bezpiecznie stosować z lekiem Nebilenin
 • leków stosowanych w leczeniu astmy, niedrożnego nosa lub pewnych zaburzeń dotyczących oczu, takich jak jaskra (podwyższone ciśnienie w oku) lub rozszerzenie źrenic
 • środków znieczulających: należy zawsze poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Nebilenin, zanim pacjent zostanie poddany znieczuleniu
 • cymetydyny (stosowana w leczeniu nadkwasoty) - lek Nebilenin należy przyjmować podczas posiłku, a leki zobojętniające pomiędzy posiłkami
 • leków wpływających na metabolizm nebiwololu, czyli terbinafina (stosowana w przypadku zakażeń grzybiczych lub drożdżakowych), bupropion (wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu), chlorochina (stosowana w leczeniu malarii lub reumatoidalnego zapalenia stawów), lewomepromazyna (stosowana w leczeniu psychoz), paroksetyna, fluoksetyna, tiorydazyna (stosowane w leczeniu depresji)
 • amifostyny (lek o działaniu protekcyjnym, stosowany podczas chemio- lub radioterapii)
 • baklofenu (lek zwiotczający mięśnie)
 • meflochiny (lek przeciwmalaryczny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebilenin a alkohol

Brak danych.

Nebilenin a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować zawroty głowy lub zmęczenie. Gdy takie objawy występują, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Występowanie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nebilenin?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego