Kategorie

Nebivolol Genoptim (Nebivololum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nebivolol Genoptim?

Lek Nebivolol Genoptim zawiera substancję czynną nebiwolol, należący do grupy selektywnych leków beta - adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaNebivolol Genoptim
Nazwa międzynarodowaNebivololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nebiwolol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza
 • polisorbat 80
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • zapobieganie przyspieszeniu czynności serca
 • kontrolowanie siły skurczu serca
 • rozszerzające naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • leczenie łagodnej i przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
  • bardzo wolna czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę)
  • niektóre inne ciężkie zaburzenia rytmu serca
  • niewydolność serca lub jeśli pacjent otrzymuje dożylnie leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca
  • astma lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • nieleczony guz chromochłonny
  • guz znajdujący się w górnej części nerki
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • uczulenie
 • łuszczyca obecnie lub w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo - komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek
Nie łączyć z
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, hydrochinidyna, cibenzolina, flekainid, dyzopiramid, lidokaina, meksyletyna, propafenon)
 • niedihydropirydynowymi antagonistami wapnia, np. werapamil
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym, np. klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metylodopa, rylmenidyna
Ciąża

Leku nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Nebivolol Genoptim u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ten może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nebivolol Genoptim?

Nebiwolol zawarty w leku Nebivolol Genoptim działa na układ sercowo - naczyniowy. Wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia, powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nebivolol Genoptim?

Lek Nebivolol Genoptim stosuje się w leczeniu:

 • podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
 • łagodnej i przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat i starszych

Dawkowanie

Jak stosować lek Nebivolol Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)

 • zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Należy starać się przyjmować dawkę codziennie o tej samej porze
 • u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od połowy tabletki raz na dobę
 • wpływ na ciśnienie tętnicze jest widoczny po 1 - 2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie jest uzyskiwane po 4 tygodniach

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • leczenie rozpoczyna i monitoruje doświadczony lekarz
 • lekarz rozpocznie leczenie od ¼ tabletki na dobę. Po 1 - 2 tygodniach leczenia dawka ta może być zwiększona do połowy tabletki na dobę, następnie do 1 tabletki na dobę i kolejno do 2 tabletek na dobę, aż do uzyskania najlepszej dawki dla pacjenta. Lekarz określa właściwą dawkę na każdym etapie leczenia, a pacjent powinien ściśle przestrzegać jego zaleceń
 • maksymalna zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, czyli 10 mg nebiwololu
 • pacjent będzie wymagał ścisłej obserwacji przez doświadczonego lekarza przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i za każdym razem, kiedy dawka leku będzie zwiększana
 • w razie konieczności, lekarz może zmniejszyć dawkę leku
 • nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca
 • pacjenci z ciężką niewydolnością nerek nie powinni stosować tego leku
 • lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze
 • lekarz może zalecić stosowanie leku Nebivolol Genoptim w skojarzeniu z innymi lekami, właściwymi w leczeniu choroby pacjenta

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Nebivolol Genoptim u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebivolol Genoptim

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy przedawkowania leku Nebivolol Genoptim to:

 • bardzo wolna czynność serca (bradykardia)
 • niskie ciśnienie tętnicze, które może prowadzić do omdleń
 • duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej (skurcz oskrzeli)
 • ostra niewydolność serca

Pominięcie zastosowania leku Nebivolol Genoptim

W razie pominięcia dawki leku Nebivolol Genoptim, ale przypomnienia sobie o tym niewiele później w tym samym dniu, należy zażyć zapomnianą dawkę tak szybko jak to możliwe. W przypadku znacznego opóźnienia, np. kilka godzin i zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną, wyznaczoną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku. Należy unikać wielokrotnego pomijania przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku Nebivolol Genoptim

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem przyjmowania leku Nebivolol Genoptim. Nie należy nagle przerywać stosowania leku, gdyż może to spowodować niebezpieczne nasilenie objawów. Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leku Nebivolol Genoptim w leczeniu przewlekłej niewydolności serca, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o połowę w odstępach tygodniowych.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nebivolol Genoptim? 

Leku Nebivolol Genoptim nie należy stosować:

 • gdy pacjent ma uczulenie na nebiwolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono jedno lub więcej z poniższych zaburzeń:
  • niskie ciśnienie tętnicze
  • ciężkie zaburzenia krążenia w kończynach górnych lub dolnych
  • bardzo wolną czynność serca (mniej niż 60 skurczów na minutę)
  • niektóre inne ciężkie zaburzenia rytmu serca, np. blok przedsionkowo - komorowy drugiego i trzeciego stopnia czy zaburzenia przewodzenia w sercu
  • niewydolność serca, która niedawno wystąpiła lub nasiliła się lub jeśli pacjent otrzymuje dożylnie leki wspomagające pracę serca z powodu wstrząsu kardiogennego w przebiegu ostrej niewydolności serca
  • astmę lub świszczący oddech (obecnie lub w przeszłości)
  • nieleczony guz chromochłonny
  • guz znajdujący się w górnej części nerki (w nadnerczu)
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zaburzenia przemiany materii (kwasica metaboliczna), np. kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nebivolol Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, przebiegające z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości)
 • nagły obrzęk, szczególnie wokół warg, oczu lub języka, z możliwością wystąpienia nagłych problemów z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy)

Podczas stosowania nebiwololu w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego odnotowano:

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna, swędzenie
 • duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem oskrzeli
 • koszmary nocne

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 leczonych):

 • omdlenie
 • nasilenie łuszczycy

Częstość nieznana:

 • rodzaj wysypki skórnej objawiającej się bladoczerwonymi, uniesionymi, swędzącymi guzkami, będącej wynikiem alergii lub bez podłoża alergicznego (pokrzywka)

W badaniu klinicznym, w którym lek Nebivolol Genoptim stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, odnotowano:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca
 • zawroty głowy

Często (do 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania)
 • nietolerancja leku
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo -  komorowy pierwszego stopnia)
 • obrzęk kończyn dolnych, np. obrzęk okolicy kostek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nebivolol Genoptim należy omówić to z lekarzem bądź farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z poniższych stanów:

 • nieprawidłowo wolna czynność serca
 • ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala)
 • nieleczona przewlekła niewydolność serca
 • blok serca I stopnia (łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca)
 • zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia
 • utrzymujące się problemy z oddychaniem
 • cukrzyca (lek Nebivolol Genoptim nie wpływa na stężenie cukru we krwi, ale może maskować objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi (np. kołatanie serca, szybka czynność serca))
 • nadczynność tarczycy (lek Nebivolol Genoptim może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występującej przy tej chorobie)
 • uczulenie (lek Nebivolol Genoptim może nasilać reakcję na pyłki lub inne substancje uczulające (alergeny))
 • łuszczyca (łuszczące się, różowe plamy) lub łuszczyca w przeszłości
 • planowany zabieg chirurgiczny - przed znieczuleniem należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Nebivolol Genoptim
 • w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku Nebivolol Genoptim w leczeniu niewydolności serca oraz należy omówić to z lekarzem

Stan pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca na początku leczenia monitorować będzie doświadczony lekarz.

Nie należy nagle przerywać leczenia, jeśli nie jest to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nebivolol Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Nebivolol Genoptim nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jego zastosowanie jest konieczne.

Nebivolol Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nebivolol Genoptim podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków równocześnie z lekiem Nebivolol Genoptim:

 • leki stosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca (takie jak amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil)
 • leki uspokajające oraz przeciwpsychotyczne (stosowane w zaburzeniach psychicznych), np. barbiturany (stosowane także w padaczce), fenotiazyna (stosowana także w przypadku wymiotów i nudności), tiorydazyna
 • leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptylina, paroksetyna, fluoksetyna
 • leki stosowane do znieczulenia podczas operacji
 • leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenicy
 • baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni)
 • amifostyna (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów)

Wszystkie powyższe leki, jak również nebiwolol, mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze i (lub) czynność serca

 • leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka (leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku) - lek Nebivolol Genoptim należy przyjmować w trakcie posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Nebivolol Genoptim a alkohol

Brak danych.

Nebivolol Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek ten może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nebivolol Genoptim?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego