Kategorie

Nemedan (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nemedan?

Lek Nemedan zawiera chlorowodorek memantyny. Jest on antagonistą receptorów NMDA, które biorą udział w przekaźnictwie impulsów nerwowych ważnych w kontekście procesów uczenia się oraz zapamiętywania.

Podstawowe informacje

NazwaNemedan
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Dawka 10 mg

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • powidon K 30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 5 cp
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400

Dawka 20 mg

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 2910
 • hydroksypropyloceluloza
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • zmniejsza otępienie
 • poprawia przekazywanie impulsów nerwowych
 • polepsza pamięć
Zastosowanie

Leczenie choroby Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • równoczesne stosowanie amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu i innych leków z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Nie łączyć z
 • amantadyną
 • ketaminą
 • dekstrometorfanem
 • dantrolenem
 • baklofenem
 • cymetydyną
 • ranitydyną
 • prokainamidem
 • chinidyną
 • chininą
 • nikotyną
 • hydrochlorotiazydem i wszystkimi lekami złożonymi zawierającymi hydrochlorotiazyd
 • lekami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi, takimi jak lewodopa, bromokryptyna
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Nie jest zalecane podawanie memantyny kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące memantynę nie powinny karmić piersią. 

Dzieci

Lek Nemedan nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku choroby Alzheimera zdolność prowadzenia pojazdów często bywa upośledzona, dlatego należy skonsultować się z lekarzem. Dodatkowo lek Nemedan wywiera wpływ na szybkość reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego wykonywanie tych czynności może być przeciwwskazane.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nemedan?

Lek Nemedan wpływa na receptory NMDA, co poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Memantyna pozytywnie wypływa na stan pacjenta w domenach funkcji poznawczych, ogólnej ocenie klinicznej oraz codziennego funkcjonowania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nemedan?

Lek Nemedan stosuje się w leczeniu choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nemedan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Nemedan należy stosować doustnie, raz na dobę. Tabletki należy przyjmować regularnie, o tej samej porze każdego dnia, aby zapewnić skuteczność leczenia. Lek należy połykać, popijając wodą, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletki można dzielić na połowę.

Maksymalna dawka dobowa to 20 mg.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w ciągu pierwszych trzech tygodni dawkę należy zwiększać stopniowo, o 5 mg co tydzień, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, według poniższego schematu:

 • pierwszy tydzień (dzień 1-7): pół tabletki 10 mg, czyli 5 mg na dobę
 • drugi tydzień (dzień 8-14): jedna tabletka 10 mg na dobę
 • trzeci tydzień (dzień 15-21): półtorej tabletki 10 mg, czyli 15 mg na dobę
 • począwszy od czwartego tygodnia: jedna tabletka 20 mg raz na dobę
 • zalecana dawka podtrzymująca to 20 mg na dobę

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczność modyfikacji dawki. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz prowadzący ustali odpowiednie dawkowanie. Konieczne jest monitorowanie czynności nerek w odstępach czasu określonych przez lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj zażycie zbyt dużej dawki leku Nemedan nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W przypadku znacznego przedawkowania może być konieczne wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu leku, należy przyjąć kolejną dawkę leku Nemedan o zwykłej porze. Nie powinno się stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Lek należy stosować dopóty, dopóki przynosi korzystne efekty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nemedan?

Leku Nemdan nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pacjentów poniżej 18. roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nemedan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje psychotyczne
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby

Przy chorobie Alzheimera może pojawić się depresja, myśli samobójcze i próby samobójcze. U pacjentów leczonych lekiem Nemedan były zgłaszane takie przypadki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nemedan należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • padaczka
 • przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • równoczesne stosowanie amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu i innych leków z grupy antagonistów NMDA

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nemedan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Nemedan w okresie ciąży, nie jest on zalecany, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Nemedan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące lek Nemedan nie powinny karmić piersią ze względu na prawdopodobieństwo przenikania substancji czynnej do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • amantadyna - stosowanie jednocześnie z memantyną wiąże się z ryzykiem wystąpienia psychozy farmakotoksycznej
 • ketamina - równoczesne podawanie tych związków może prowadzić do zwiększenia częstości oraz nasilenia działań niepożądanych
 • dekstrometorfan - jednoczesne stosowanie powoduje nasilenie działań niepożądanych
 • lewodopa, bromokryptyna - jednoczesne stosowanie nasila działania niepożądane
 • cymetydyna, ranitydyna - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu
 • prokainamid, chinidyna, chinina - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu
 • nikotyna - połączenie to może prowadzić do zwiększenia stężenia nikotyny w osoczu
 • hydrochlorotiazyd - podczas jednoczesnego stosowania może dojść do zmniejszenia stężenia hydrochlorotiazydu w surowicy
 • doustne leki przeciwzakrzepowe - wskazane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego lub wartości INR u pacjentów
 • leki antycholinergiczne stosowane zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit - połączenie to może nasilić działanie cholinolityków
 • barbiturany, neuroleptyki - Nemedan stosowany z tymi lekami, może spowodować osłabienie ich działania
 • dantrolen - jednoczesne stosowanie może spowodować osłabienie działania dantrolenu
 • baklofen - jednoczesne stosowanie może spowodować osłabienie działania baklofenu

Stosowanie leku Nemedan z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli:

 • pacjent dokonał niedawno lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania, takich jak przejście na ścisłą dietę wegetariańską
 • rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową
 • rozpoznano u pacjenta ciężkie zakażenia dróg moczowych

W powyższych przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania dawki leku przez lekarza prowadzącego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nemedan a alkohol

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Nemedan z alkoholem.

Nemedan a prowadzenie pojazdów

W przypadku choroby Alzheimera zdolność prowadzenia pojazdów często bywa upośledzona, dlatego należy skonsultować się z lekarzem. Dodatkowo lek Nemedan wywiera wpływ na szybkość reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego wykonywanie tych czynności może być przeciwwskazane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nemedan?

 • tabletki podzielone na połowy lub tabletki w całości, po wyjęciu z blistra, mogą być przechowywane do 7 dni
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego