Kategorie

Nexpram (Escitalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nexpram?

Nexpram to lek przeciwdepresyjny zawierający escitalopram - selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i obsesyjno - kompulsyjnych.

Podstawowe informacje

NazwaNexpram
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram (w postaci szczawianu)

Skład - substancje pomocnicze

Substancje pomocnicze znajdujące się w granulkach:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • kopowidon (K 90-100)
 • skrobia kukurydziana

Substancje pomocnicze znajdujące się na zewnątrz granulek:

 • celuloza mikrokrystaliczna krzemowana
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka Opadry OY-S-58910:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • talk
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • zwiększa stężenie serotoniny w mózgu
 • selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny
Zastosowanie

Leczenie:

 • dużych epizodów depresyjnych
 • zespołu leku napadowego z lub bez agorafobii
 • zaburzeń lękowych uogólnionych
 • lęku społecznego
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO (selegiliny, moklobemidu) lub linezolidu
 • pacjenci z nieprawidłowym rytm serca od urodzenia lub pacjenci z przebytym epizodem nieprawidłowego rytmu serca widocznego w EKG
 • jednoczesne przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub leków, które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • zwiększona skłonność do krwawień lub tworzenia się siniaków
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • choroby serca lub ostatnio przebyty zawał serca
 • niskie tętno spoczynkowe i/ lub niedobór elektrolitów w skutek przyjmowania leków moczopędnych, przewlekłej biegunki lub wymiotów
 • szybkie lub nieregularne tętno, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy przy zmianie pozycji na stojącą
 • problemy ze wzrokiem w przeszłości np. podwyższone ciśnienie w oku
 • pojawienie sie u pacjenta chorującego na zaburzenia afektywne dwubiegunowe fazy maniakalnej
 • objawy, takie jak: niepokój lub trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu
 • wystąpienie myśli samobójczych lub o samookaleczeniu
 • zmniejszone stężenie potasu i magnezu we krwi
 • wydłużenie odstępu QT
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności
 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zaburzenia łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie
 • drżenie, uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego, trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III 
 • lekami przeciwpsychotycznymi (pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna)
 • halofantryną
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna)
 • inhibitorami MAO
 • linezolidem
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że jest to bezwględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią stosując lek Nexpram.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna indywidualnej reakcji organizmu na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nexpram?

Escitalopram zwiększa stężenie serotoniny w mózgu poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nexpram?

Lek Nexpram jest wskazany w leczeniu:

 • duzych epizodów depresji
 • zespołu lęku napadowego z lub bez agorafobii
 • fobii społecznej
 • zaburzeń lękowych uogólnionych
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Nexpram?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • tabletki należy przyjmować jeden raz na dobę, połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (najlepiej szklanką wody)
 • lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • w razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części
 • tabletek nie należy żuć

Dorośli

Depresja

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę
 • dawka może zostać zwiększona przez lekarza do dawki maksymalnej - 20 mg na dobę

Zespół lęku napadowego

 • dawka początkowa leku wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia
 • następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę
 • maksymalna dawka dobowa to 20 mg 

Zespół lęku społecznego

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę
 • dawka może zostać zmniejszona przez lekarza do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na lek

Zaburzenia lękowe uogólnione

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

 • zalecana dawka początkowa leku Nexpram to 5 mg raz na dobę
 • dawka może być zwiększona przez lekarza do 10 mg na dobę

Pacjent może odczuć poprawę dopiero po kilku tygodniach leczenia, które powinno być kontynuowane przez co najmniej 6 miesięcy od momentu uzyskania poprawy.  

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nexpram

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Możliwe objawy przedawkowania to:

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • pobudzenie
 • śpiączka
 • nudności
 • wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej

Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Nexpram.

Pominięcie zastosowania leku Nexpram

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jeśli pacjent przypomniał sobie przed zaśnięciem o nieprzyjęciu leku, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę.
Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Nexpram

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarz zaleci stopniowe, trwające kilka tygodni zmniejszanie dawki leki Nexpram pod koniec leczenia.

Nagłe odstawienie leku może powodować wystąpienie objawów odstawiennych, których nasilenie jest zależne od czasu terapii i przyjmowanej. Należą do nich:

 • zawroty głowy
 • uczucie mrwienia, pieczenia, wrażenie porażenia prądem elektrycznym (również w głowie)
 • zaburzenia snu
 • uczucie niepokoju
 • ból głowy
 • nudności
 • biegunka
 • pocenie się (poty nocne)
 • niepokój ruchowy lub pobudzenie
 • drżenie
 • uczucie dezorientacji lub splątania
 • chwiejność emocjonalna lub drażliwość
 • zaburzenie widzenia
 • palpitacje serca

U większości pacjentów objawy odstawienia leku są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. Jeśli objawy będą ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nexpram?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na escitalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie równolegle inhibitorów MAO (selegiliny, moklobemidu) lub linezolidu
 • wrodzony nieprawidłowy rytm serca lub przebyty epizod nieprawidłowego rytmu serca (widoczny w EKG)
 • przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub leków, które mogą wpłynąć na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nexpram może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane przeważnie ustępują po paru tygodniach leczenia.
Należy pamiętać, że niektóre z nich mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych niezbyt częstych (u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • nietypowe krwawienia, w tym z przewodu pokarmowego

Rzadkich (u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

 • obrzęk skóry, języka, warg, krtani lub twarzy, pokrzywka lub trudności w oddychaniu lub połykaniu (ciężka reakcja alergiczna)
 • wysoka gorączka, pobudzenie, dezorientacja, drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym

O nieznanej częstości:

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami stanu zagrażającego życiu (torsades de pointes)
 • myśli i zachowania samobójcze

Pozostałe działania niepożądane leku

Bardzo częste (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności
 • ból głowy

Częste (u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zaburzenia łaknienia
 • niepokój, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego, trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku
 • zasłabnięcia
 • rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • nieregularne lub obfite miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • krwawienie z nosa

Rzadkie (u nie więcej niż 1 osoby na 1 000):

 • agresja
 • depersonalizacja
 • omamy
 • wolne bicie serca

O nieznanej częstości:

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi, objawiające się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni i splątaniem
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • objawy nietypowych krwawień w skórze i błonach śluzowych (wybroczyny)
 • niski poziom liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH)
 • mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zmiany rytmu serca, widoczne w EKG

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nexpram należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent choruje na padaczkę; w razie wystąpienia napadów drgawkowych po raz pierwszy lub zwiększenia ich częstości, należy przerwać przyjmowanie leku Nexpram
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, lekarz może zmodyfikować dawkę leku 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę - escytalopram może wpływać na stężenie glukozy we krwi co może wymuszać dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych
 • jeśli u pacjenta występuje hiponatremia
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień lub tworzenia się siniaków
 • jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • jeśli pacjent choruje lub chorował na serce lub miał ostatnio zawał serca
 • jeśli pacjent ma niskie tętno spoczynkowe i/ lub wie, że występuje u niego niedobór soli z powodu przewlekłej biegunki lub wymiotów bądź w wyniku stosowania leków moczopędnych
 • jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne tętno, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy przy zmianie pozycji na stojącą - objawy te mogą świadczyć o zaburzeniach rytmu serca
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry
 • jeśli pacjent ma hipokaliemie lub hipomagnezemię
 • jeśli u pacjenta lub członka jego rodziny występuje zaburzenie serca zwane „wydłużeniem odstępu QT”
 • gdy u pacjenta chorującego na zaburzenia afektywne dwubiegunowe wystąpi faza maniakalna, objawiająca się niezwykłymi, szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym poczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną
 • jeśli pojawią się w pierwszych tygodniach leczenia objawy, takie jak niepokój lub trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu
 • jeśli u pacjenta pojawią się myśli dotyczące samookaleczenia lub myśli samobójcze , objawy te mogą nasilać się na początku stosowania leku; prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest większe u pacjentów dorosłych w młodym wieku oraz u pacjentów, którzy doświadczyli takich myśli w przeszłości

W przypadku jedniczesnego stosowania z innymi lekami wpływającymi na układ serotoninergiczny może wystąpić zespół serotoninowy, objawiający się pobudzeniem, drżeniem, drgawkami klonicznymi mięśni czy hipertermią.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie jest zalecany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nexpram a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, chyba że lekarz po rozważeniu korzyści i ryzyka uzna to za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie leku Nexpram w ostatnich 3 miesiącach ciąży może spowodować u noworodka:

 • trudności w oddychaniu
 • sinienie skóry
 • drgawki
 • wahania temperatury ciała
 • trudności w pobieraniu pokarmu
 • wymioty
 • hipoglikemia
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożone odruchy
 • drżenia, nerwowość, drażliwość,
 • letarg, płaczliwość, senność i trudności w zasypianiu

Ponadto istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkiego powikłania, zwanego zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka (PPHN). jego objawy to przyspieszony oddech i sinica, pojawia się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli którykolwiek z wspomnianych objawów wystąpi u noworodka, należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub położną.

W okresie ciąży nie należy nagle przerywać stosowania leku Nexpram.

Nexpram a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 
Escytalopram prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy karmić piersią stosując lek Nexpram.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie wolno przyjmować leku Nexpram jednocześnie z lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami, które mogą wpływać na rytm serca, takimi jak:

 • leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • odwracalne, selektywne inhibitory MAO-A (moklobemid) 
 • nieodwracalne inhibitory MAO-B (selegilina)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, linezolid, pentamidyna
 • leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (np. astemizol, mizolastyna)

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leku Nexpram z:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) zawierającymi takie substancje czynne jak: fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina - jeśli pacjent przyjmował jeden z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Nexpram, natomiast po zakończeniu stosowania leku Nexpram należy zaczekać 7 dni, zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • litem i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptanem i podobnymi lekami
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazolem - mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • flukonazolem, fluwoksaminą, tiklopidyną, mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • zielem dziurawca
 • kwasem acetylosalicylowym, NLPZ - tami - mogą nasilać tendencję do krwawień
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem, lekarz na podstawie wykonanych badań oceni, czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest odpowiednia
 • meflochiną, bupironem, neuroleptykami i lekami przeciwdepresyjnymi, ze względu na ryzyko obniżenia progu drgawkowego
 • flekainidem, propafenonem, metoprololem, rysperidonem, haloperidolem, klomipraminą, nortryptyliną, tiorydazyną - może być konieczna modyfikacja dawkowania leku Nexpram
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi - wzrasta ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nexpram a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Nexpram.

Nexpram a prowadzenie pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna indywidualnej reakcji organizmu na lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nexpram?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego