Kategorie

Noctofer (Lormetazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Noctofer?

Lek Noctofer zawiera substancję czynną lormetazepam należącą do benzodiazepin. Jest to lek o działaniu nasennym, stosowanym u osób dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaNoctofer
Nazwa międzynarodowaLormetazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Lormetazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • żelatyna
 • talk
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie
 • leczenie zaburzen snu
 • przygotowanie do zabiegów chirurgicznych lub badań diagnostycznych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub inne leki z grupy benzodiazepin, lub którykolwiek ze składników leku
 • niewydolność oddechowa
 • częste, krótkie przerwy w oddychaniu podczas snu
 • ciężka niewydolność wątroby i nerek
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • miastenia
 • ostra porfiria
 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • pacjentci z chorobami nerek lub wątrony lub niewydolnością oddechową
 • pacjenci cierpiący na depresję
 • pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub leków
 • występowanie następujących zjawisk w trakcie przyjmowania leku Noctofer: tolerancja, uzależnienie od leku, wystąpienie objawów odstawiennych, zjawisko z odbicia po odstawieniu leku, niepamieć następcza, wystąpienie reakcji psychotycznych i paradoksalnych u dzieci i osób starszych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • senność
 • zawroty głowy
 • spowolnienie reakcji
Nie łączyć z
 • fluwoksaminą, fluoksetyną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • lekami stosowanymi w bezsenności
 • lekami stosowanymi w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność
 • lekami stosowanymi w padaczce
 • ryfampicyną
 • ketokonazolem
 • lekami znieczulającymi
 • lekami przeciwbólowymi
 • lekami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe
 • alkoholem
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku jeśli pacjentka karmi piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności dotycząacych stosowania leku. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W okresie przyjmowania leku Noctofer nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona z powodu wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych obniżających koncentrację.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Noctofer?

Lek Noctofer wykazuje działanie nasenne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Noctofer?

Lek Noctofer jest stosowany w doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu, gdy pacjent ma trudności w zasypianiu, przebudza się w godzinach porannych lub w trakcie nocy często przebudza się. Dodatkowo lek jest wykorzystywany w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych lub badań diagnostycznych. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Noctofer?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli:

Zaburzenia snu:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 0,5 mg do 1 mg pół godziny przed snem
 • gdy dawki zazwyczaj stosowane okazują się nieskuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg na dobę

Przygotowywanie do operacji lub do uciążliwych badań diagnostycznych:

 • przed zabiegiem chirurgicznym lub badaniem diagnostycznym nalezy przyjść 1 mg 
 • ewentualnie lek można przyjąć w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg 2 mg pół godziny przed snem

Sposób podawania leku:

 • tabletki nalezy popić wodą
 • leczenie zaczyna się od najmniejszej skutecznej dawki
 • czas trwania leczenia ustala lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noctofer

W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie udać się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Objawy przedawkowania leku to: zaburzenia świadomości, senność, splątanie, niewyraźna mowa. W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić: niezborność ruchowa, niedociśnienie, osłabienie mięśni, zaburzenie oddychania, śpiączka a nawet zgon

Pominięcie zastosowania leku Noctofer

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. W przypadku, gdy pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Noctofer

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ możliwe jest ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku, dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Noctofer?

Leku Noctofer nie należy stosować gdy u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na lormetazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin, lub którykolwiek ze składników leku
 • niewydolność oddechowa
 • częste, krótkie przerwy w oddychaniu podczas snu
 • zaburzenia świadomości
 • jaskrę z wąskim kątem przesączania
 • miastenię (choroba powodująca osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie)
 • ostrą porfirię (rzadka choroba metaboliczna związana z krwią)
 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Noctofer może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 1 000):

 • dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój, drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

 • ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka, lub świszczącego oddechu, lub duszności

Inne działania niepożadane:

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • senność
 • zawroty głowy
 • spowolnienie reakcji

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 1 000):

 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • brak apetytu
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne mogące rozwinać się podczas stosowania leku w dawkach terapeutycznych
 • senność, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu płciowego
 • zaburzenia widzenia
 • nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej
 • drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni
 • zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • ogólne osłabienie

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

 • zmiana liczby niektórych krwinek
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki
 • omdlenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Noctofer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • po kilku tygodniach stosowania leku, jego skutecznośc może się zmniejszyć w wyniku rozwinięcia się tolerancji na lek, może również dojść do uzależnienia psychicznego i fizycznego pacjenta od leku
 • nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy, dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe
 • odstawieniu leku Noctofer może towarzyszyć tzw, zjawisko z „odbicia”, jego objawami są: zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. Odstawianie leku powinno odbywać się stopniowo poprzez zmniejszenia dawki leku
 • lek może powodować niepamięć następczą, pojawiającą się najczęściej po kilku godzinach od podania leku. Aby zapobiec temu zjawisku lek należy przyjąć pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienić odpowiednich warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin
 • dzieci i osóby w podeszłym wieku przyjmujące Noctofer narażone są na wystąpienie nieprawidłowych reakcji psychicznych i paradoksalnych (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy, zaburzenia zachowania). Wystąpienie takich reakcji wymaga konsultacji z lekarzem.

Specjalne grupy pacjentów:

 • pacjenci w podeszłym wieku, konieczne jest zmniejszenie dawki leku
 • pacjentci z chorobami nerek lub wątrony lub niewydolnością oddechową
 • pacjenci cierpiący na depresję, podawanie pacjentom z depresją jedynie leku Noctofer może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych
 • pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub leków, w tej grupie pacjentów występuje duże ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noctofer a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Noctofer a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zachodzi konieczność podania leku matce, należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków:

 • fluwoksamina, fluoksetyna i inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych
 • leki stosowane w bezsenności
 • leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność
 • leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina)
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • leki stosowane do znieczulenia ogólnego
 • silne leki przeciwbólowe (np. morfina, kodeina) - narkotyczne leki przeciwbólowe stosowane jednocześnie z lorazepamem mogą nasilać euforię, co może prowadzić do szybszego uzależnienia psychicznego
 • leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. Baclofen)
 • alkohol - może on nasilać działanie leku i prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak: pobudzenie psychoruchowe, agresywne zachowanie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noctofer a alkohol

Podczas przyjmowania leku Noctofer nie należy spożywać alkoholu. Lek może nasilać działanie alkoholu i prowadzić do wystepowania agresywnych zachowań oraz pobudzenia psychoruchowego.

Noctofer a prowadzenie pojazdów

W okresie przyjmowania leku Noctofer nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona z powodu wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych obniżających koncentrację.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Noctofer?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego