Kategorie

Nodofree (Dorzolamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nodofree?

Nodofree to krople oczne zawierające dorzolamid. Działanie obniżające ciśnienie w oku (oczach) wykorzystywane jest w leczeniu jaskry. Preparat pozbawiony jest konserwantów.

Podstawowe informacje

NazwaNodofree
Nazwa międzynarodowaDorzolamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Dorzolamid

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksyetyloceluloza 6400 - 11900 mPa-s
 • mannitol
 • cytrynian sodu
 • wodorotlenek sodu
 • woda wysokooczyszczona
Dostępne opakowania
Działanie / właściwości
 • zmniejsza ilość wydzielanej cieczy wodnistej
 • obniża podwyższone ciśnienie w oku
 • inhibitor anhydrazy węglanowej
Zastosowanie
 • leczenie jaskry
 • zmniejszenie podwyższonego cisnienia w oku (oczach)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia odczynu pH krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z wątrobą
 • kamica nerkowa
 • ubytki rogówki
 • alergia na jakiekolwiek leki
 • przebyta operacja oczu lub planowany zabieg okulistyczny
 • uraz lub infekcja oczu
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • lek może wywołać silne reakcje alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste ( mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczucie pieczenia i kłucia

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • choroby rogówki z bólem oka i niewyraźnym widzeniem (powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki)
 • łzawienie
 • wydzielina ze swędzeniem oczu (zapalenie spojówek)
 • podrażnienie lub zapalenie powiek
 • niewyraźne widzenie
 • ból głowy
 • nudności
 • gorzki smak w ustach
 • zmęczenie
Nie łączyć z

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Dopuszcza się stosowanie leku u dzieci i niemowląt.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Do momentu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nodofree?

Dorzolamid, inhibitor anhydrazy węglanowej, zmniejsza ilość wydzielanej cieczy wodnistej w oku. W efekcie dochodzi do obniżenia podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Lek nie zwęża źrenicy i nie wywołuje ślepoty nocnej czy kurczu akomodacji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nodofree?

Lek Nodofree stosowany jest w leczeniu:

 • jaskry
 • zwiększonego ciśnienia w oku

Lek może być stosowany w mono - jak i politerapii w połączeniu z beta - adrenolitykami podawanymi miejscowo.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nodofree?

Ten lek nalezy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Monoterapia

3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka lub oczu

Politerapia z lekami beta - adrenolitycznymi

2 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka lub oczu (rano i wieczorem)

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego do podania miejscowego należy zachować co najmniej 10 minut przerwy między kolejnymi preparatami, maść aplikując zawsze jako ostatnią.

W sytuacji zmiany innego leku okulistycznego na Nodofree należy przerwać stosowanie poprzedniego leku po podaniu zaleconej dawki jednego dnia i rozpocząć stosowanie kropli Nodofree kolejnego dnia.

Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza do oka lub jego okolic. Niewłaściwe stosowanie roztworów przeznaczonych do podowania do oczu może prowadzić do zakażenia ich bakteriami. Drobnoustroje te mogą wywołać infekcje oczu, a stosowanie zainfekowanych kropli może skutkować uszkodzeniem oka prowadzącym nawet do utraty wzroku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nodofree

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku przypadkowego połknięcia leku.

Pominięcie zastosowania leku Nodofree

W przypadku pominięcia dawki leku, krople należy zaaplikować możliwie najszybciej. Jeśli zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki i powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Nodofree

Nie należy samodzielnie przerywać kuracji. Przed odstawieniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nodofree?

Leku Nodofree nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek lub zaburzeń odczynu pH krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nodofree może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Nodofree i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i/ lub gardła, co może spowodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry

Działania niepożądane obserwowane bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • pieczenie i kłucie oczu

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • choroby rogówki z bólem oka i niewyraźnym widzeniem (powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki)
 • łzawienie
 • wydzielina ze swędzeniem oczu (zapalenie spojówek)
 • podrażnienie lub zapalenie powiek
 • niewyraźne widzenie
 • ból głowy
 • nudności
 • gorzki smak w ustach
 • zmęczenie 

Niezbyt często (u 1 do10  na 1000 osób):

 • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadko (u 1 do na 10.000 osób):

 • mrowienie i/ lub drętwienie rąk i/ lub stóp
 • przemijająca krótkowzroczność
 • powstawanie płynu pod siatkówką (odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym)
 • ból oka
 • tworzenie się strupów na powiekach
 • niskie ciśnienie w oku
 • obrzęk rogówki
 • podrażnienie oka z zaczerwienieniem
 • kamienie w nerkach
 • zawroty głowy
 • krwawienie z nosa
 • podrażnienie gardła
 • suchość w jamie ustnej
 • miejscowa wysypka
 • ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem skóry (zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka)
 • reakcje alergiczneL: pokrzywka, wysypka, swędzenie
 • obrzęk warg, oczu i jamy ustnej, duszność i świszczący oddech

O nieznanej częstości:

 • uczucie obcego ciała w oku
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nodofree należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent:

 • ma lub miał problemy z wątrobą
 • miał kamicę nerkową
 • ma stwierdzony ubytek rogówki
 • ma alergię na jakikolwiek lek
 • jest po operacji oczu lub jest ona planowana
 • ma infekcję oczu lub uraz oczu
 • nosi soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przez zakropleniem leku i założyć po co najmniej 15 - minutowej przerwie od momentu aplikacji leku

W momencie wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia, obrzęku lub innych problemów z okiem lub powieką, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej na Nodofree, należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nodofree a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Nodofree w ciąży.

Nodofree a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu przez pacjenta innego inhibitora anhydrazy węglanowej np. acetazolamidu bądź sulfonamidów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nodofree a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Nodofree a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku takich jak zawroty głowy czy zaburzenia widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nodofree?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C
 • po pierwszym otwarciu butelki - przechowywać przez 90 dni w temperaturze poniżej 25ºC
 • lek należy wyrzucić po upływie 90 dni od pierwszego otwarcia butelki

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego