Nolpaza Control 20mg, 14 tabletek

Nolpaza Control 20mg, 14 tabletek

Cena: 8,99 zł

Zamówienia złożone do 15:00 wyślemy jeszcze dziś!
Dostępny
Rodzaj: Lek
Producent: KRKA OTC

Nolpaza Control 20mg, 14 tabletek - opis produktu

Nolpaza Control to lek przeznaczony dla osób dorosłych, stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku. Cofanie się kwasu z żołądka do przełyku może prowadzić do pojawienia się stanu zapalnego, który może wywoływć ból. Może ono również powodować bolesne pieczenie w klatce piersiowej, sięgające aż do gardła oraz uczucie kwaśnego smaku w ustach. Nolpaza Control może usuwać dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, jednak należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Wskazania
Krótkotrwałe lecznenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak:

 • zgaga,
 • kwaśne odbijanie.

Skład
1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: pantoprazol 20mg (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego),
 • substancje pomocnicze: w rdzeniu tabletki: mannitol, krospowidon (typ A), krospowidon (typ B), sodu węglan bezwodny, sorbitol, wapnia stearynian oraz w otoczce tabletki: hypromeloza, powidon (K25), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E 172), glikol propylenowy, makrogol 6000, talk oraz kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) zawierający: sodu laurylosiarczan, polisorbat 80.

Działanie
Lek zmniejsza ilość kwasu żołądkowego.

Dawkowanie

 • Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
 • Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać i nie dzielić, obficie popijając wodą.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nolpaza control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nolpaza control, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie. Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancję czynną leku lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
 • Stosowanie przez pacjenta inhibitorów proteazy wirusa HIV, takich jak atazanawir, czy nelfinawir.
 • Ze względu na brak danych dotyczących stosownania tego leku w grupie wiekowej poniżej 18 roku życia nie powinien być on stosowany przez dzieci i młodzież.
 • Ciąża i okres karmienia piersią.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

 • Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku i zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)):

 • reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)):

 • wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.

Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana):

 • zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 leczonych pacjentów):

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • biegunka, nudności, wymioty,
 • wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,
 • zaparcia,
 • suchość w jamie ustnej,
 • ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
 • wysypka skórna lub pokrzywka,
 • swędzenie skóry,
 • osłabienie,
 • wyczerpanie lub złe samopoczucie,
 • zaburzenia snu,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi,
 • złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 leczonych pacjentów):

 • zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,
 • zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie,
 • bóle stawów,
 • bóle mięśni,
 • zmiany masy ciała,
 • podwyższona temperatura ciała,
 • obrzęk kończyn,
 • depresja,
 • zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),
 • powiększenie piersi u mężczyzn,
 • wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • zaburzenia orientacji,
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”),
 • zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom,
 • współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • omamy,
 • splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy),
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi, obniżenie stężenia magnezu we krwi,
 • zapalenie jelita grubego, powodujące uporczywą wodnistą biegunkę,
 • wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi ub farmaceucie o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, przyjmował ostatnio lub zamierza przyjmować w trakcie stosowania Nolpaza Control.
 • Ze względu na hamujący wpływ na skuteczność działania innych leków. Z tego względu należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, tym bardziej jeżeli zawierają którąkolwiek z następujących substancji czynnych:
  • inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażeniaHIV) (nie wolno stosować leku Nolpaza control jednocześnie z inhibitorami proteazy wirusa HIV),
  • ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),
  • warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom) (oże być konieczne dodatkowe badanie krwi),
  • metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych) w przypadku stosowania metotrekasatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Nolpaza control, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.
 • Nie należy stosować leku Nolpaza control wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).
 • Nolpaza control można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, lub ich połączenia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Nolpaza Control, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:
  • leczy się z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez minimum 4 tygodnie,
  • jest w wieku ponad 55 lat i codziennie przyjmuje leki na niestrawność wydawane bez recepty,
  • jest w wieku ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub dotychczasowe objawy choroby refluksowej zmieniły charakter,
  • przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka,
  • występują u niego problemy z wątrobą lub żółtaczkę,
  • znajduje się pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób,
  • będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy,
  • kiedykowiek wystąpiła u niego reakcja skórna w wyniku stosowania leków o podobnym działaniu do Nolpaza Control
  • planowane jest u niego specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A),
  • przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV jednocześnie z pantoprazolem, należy w takim przypadku poprosić lekarza o szczegółowe zalecenia,
 • Bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien byc przyjmowamny przez okres dłuższy niż 4 tygodnie. W przypadku gdy objawy choroby refluksowej utrzymują się dłużej niż przez 2 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem, który zdecyduje o konieczności długotrwałego przyjmowania leku.
 • Długotrwałe przyjmowanie leku Nolpaza Control może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, do których należą:
 • Ograniczone wchłanianie i niedobór witaminy B12 w przypadku małego stężenia witaminy B12 w ogranizmie,
  • złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, zwłaszcza, jeżeli pacjent choruje już na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy,
  • zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.
 • Jeżeli po zastosowaniu leku pacjent zauważy u siebie następujące objawy, powinien natychmiast poinformować lekarza:
  • niezamierzona utrata masy ciała,
  • wymioty, szczególnie nawracające,
  • krwawe wymioty, które wyglądem mogą przypominać ciemne fusy po kawie,
  • krew w kale, kał czarny lub smolisty,
  • problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania,
  • bladość i osłabienie,
  • ból w klatce piersiowej,
  • ból brzucha,
  • ciężkie lub uporczywe biegunki,
 • Wystąpienie u pacjenta wysypki skórnej, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych- może być konieczne natychmiastowe przerwanie stosowania leku Nolpaza Control. Należy wówczas powidzieć o wszystkich innych występujących działaniach niepożądanych.
 • Zauważenie przez pacjenta złagodzenia objawów refluksu i zgagi już po pierwszym dniu stosowania leku Nolpaza Control nie oznacza, że jest to lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
 • Pacjenci, którzy od pewnego czasu cierpią z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinni przebywać pod regularną kontrolą lekarza.
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Jeżeli pacjent po zażyciu tego leku odczuje zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, powinien zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.
 • Lek zawiera sorbitol, w związku z tym pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję, niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem.
 • W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy natychmiast poinformować o tym lekarza oraz w miarę możliwości pokazać mu ulotkę.
 • W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy uzupełniać jej podwójną dawką, a następną dawkę przyjąć kolejnego dnia o zwykłej porze.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nolpaza

Bardzo liczna grupa Polaków cierpi na chorobę refluksową przełyku – nic, więc dziwnego, że na rynku pojawia się coraz więcej produktów, takich jak Nolpaza, których zadaniem jest załagodzić związane z tą dolegliwością nieprzyjemne objawy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zgagę związaną z refluksem, czy z przewlekłą chorobą refluksową – każdy, kto choć raz miał do czynienia z tym nieprzyjemnym stanem, wie zbyt dobrze, jak bardzo jest frustrujący i niewygodny. Co więcej, nieleczony i długotrwały może nawet również prowadzić do raka, co sprawia, że niezwykle ważne jest, aby jak najszybciej szukać pomocy – nie tylko doraźnej, która łagodzi objawy jak Nolpaza, ale i ogólnej, lekarskiej likwidującej przyczyny – dzięki, której można zminimalizować ryzyko rozwinięcia się choroby do tego zatrważającego stadium.

Nolpaza – kiedy sięgnąć po ten produkt?

Aby wiedzieć, kiedy można szukać pomocy w produktach, takich jak objawy Nolpaza ważne jest, by zrozumieć objawy związane z refluksem.

Do najczęściej wymienianych należą:

 • trudności w połykaniu,
 • pieczenie w gardle i przełyku,
 • chrypka.

Każde z osobna i wszystkie razem wzięte nieuchronnie mogą sprawić, że życie osoby, która musi się z nimi zmagać, nie będzie w pełni normalne i funkcjonalne. Objawy wynikające z choroby refluksowej przełyku ujemnie wpływają, bowiem na:

 • nawyki żywieniowe,
 • wydajność pracy,
 • sen,
 • ogólną jakość życia.

Różne strategie obierają osoby zmagające się z tymi dolegliwościami. Niektóre z nich próbują zmienić swój styl życia, aby samodzielnie poradzić sobie z tymi objawami, podczas gdy inne przyjmują leki zobojętniające sok żołądkowy lub inne leki dostępne bez recepty, takie jak Nolpaza. Czasem łączą te metody – szukając ulgi. Bez względu na to, jaki sposób radzenia sobie ze zgagą i krótkotrwałym refluksem się wybierze, najważniejsze do zapamiętania jest to, że jeśli objawy są bardzo nasilone i/lub długotrwałe niezbędne jest skontaktowanie się z lekarzem, gdyż tylko taki specjalista jest w stanie dokładnie ocenić indywidualny stan, by na tej podstawie zapewnić wybór leczenia, które w końcu zapewni pełną ulgę, na którą każdy zasługuje.

Ponadto, dzięki rozmowie z takim specjalistą można poznać kluczowe informacje dotyczące zgagi, a w szczególności na tematy takie jak:

 • przyczyny,
 • objawy,
 • diagnozowanie,
 • dostępne opcje leczenia.

W ten sposób można długofalowo poprawić swoją, jakość życia, natomiast celem radzenia sobie z doczesnymi, krótkotrwałymi objawami warto sięgnąć po produkty takie jak Nolpaza, które właśnie są tworzone w tym celu.

Nolpaza – wskazania i działanie

Tak jak zostało to już kilkakrotnie podkreślone, osoby dorosłe, którym dokuczają typowe objawy choroby refluksowej przełyku, jak kwaśne odbijanie czy zgaga szukają doraźnej pomocy w produktach farmakologicznych. Nolpaza jest właśnie takim środkiem, dlatego zmagając się z wyżej wymienionymi dolegliwościami, warto rozważyć jej zastosowanie.

Swoje działanie opiera o substancję czynną, jaką jest pantoprazol, dlatego, jeśli dana osoba, wykazuje nadwrażliwość na ten składnik, absolutnie nie powinna sięgać po produkt z jego zawartością i w takim przypadku niestety Nolplaza nie jest zalecana i należy szukać ulgi w objawach refluksu w innych produktach. Sam pantoprazol natomiast działa poprzez blokowanie enzymu wytwarzającego kwas żołądkowy i właśnie przez to zmniejsza jego ilość w żołądku, blokując wyżej wymienione objawy i w efekcie – daje szansę na upragnioną ulgę.

Nolpaza – skład i dawkowanie

Oprócz wyżej wymienionego pantoprazolum każda tabletka środka Nolpaza zawiera również i inne substancje pomocnicze, dzięki którym ma takie, a nie inne działania, jak również taką, a nie inną formę.

Wybrane substancje pomocnicze znajdujące się w Nolpaza to:

 • laurylosiarczan sodu,
 • hydromeloza,
 • dwutlenek tytanu (E17),
 • glikol propylenowy,
 • bezwodny węglan sodu.

Połączenie wyżej wymienionych i pozostałych składników przekłada się na szczególne zalecenia, jeśli chodzi o sposób dawkowania tego preparatu. Producent w informacjach zamieszczonych w opisie produktu, jak również w ulotce załączonej do opakowania przypomina przede wszystkim o najważniejszych zasadach, zgodnie, z którymi należy przyjmować Nolpaza:
1. Po rozpoczęciu stosowania leku należy kontynuować jego przyjmowanie przez 2-3 dni.
2. Niewskazane jest przekraczanie dobowej dawki przekraczającej 20 mg.
3. Optymalna dawka Nolpaza to w ujęciu dobowym 1 tabletka.

Stosując się do wyżej wymienionych zaleceń, zwiększa się prawdopodobieństwo bezpiecznego i efektownego stosowania produktu.