Kategorie

Normodipine (Amlodipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Normodipine?

Lek Normodipine zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej.

Podstawowe informacje

NazwaNormodipine
Nazwa międzynarodowaAmlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg 
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Amlodypina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Obniża ciśnienie tętnicze. 

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
 • naczynioskurczowa dławica piersiowa
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • nasilone niedociśnienie
 • wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedawno przebyty zawał serca
 • niewydolność serca
 • choroby wątroby
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • ostre zwiększenie ciśnienia krwi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • obrzęki
 • zawroty głowy
 • senność
 • kołatanie serca
 • zaczerwienienia twarzy
 • ból brzucha
 • nudności
 • obrzęk kostek
 • zmęczenie 
 • kurcze mięśni 
Nie łączyć z
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną
 • zielem dziurawca
 • werapamilem, diltiazemem
 • dantrolenem
 • takrolimusem
 • symwastatyną
 • cyklosporyną
Ciąża

Zasadność stosowania leku Normodipine ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek Normodipine jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyści przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka. 

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci poniżej 6 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli zażywany lek powoduje nudności, zawroty głowy, zmęczenie. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Normodipine?

Lek Normodipine zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając krwi łatwiejszy przepływ. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca ułatwia dopływ krwi do mięśnia sercowego, zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co zapobiega bólom w klatce piersiowej. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Normodipine?

Lek Normodipine stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego krwi
 • przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej
 • naczynioskurczowej dławicy piersiowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Normodipine?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. 

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat:

Zalecana doustna dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę jeśli po 4 tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg raz na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży w tym przedziale wiekowym. 

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

Brak dostępnych danych. 

Sposób podawania leku Normodipine:

 • zaleca się stosowanie leku codziennie o tej samej porze, popijając szklanką wody
 • lek można stosować niezależnie od posiłków
 • nie należy stosować leku z sokiem grejfrutowym 

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zwykły schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Schemat dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie został ustalony. Leczenie amlodypiną należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie, w razie potrzeby, stopniowo ją zwiększać.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zaleca się zwykły schemat dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zastosowanie zbyt wielu tabletek może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić:

 • zawroty głowy
 • uczucie pustki w głowie
 • omdlenia
 • osłabienie
 • wstrząs
 • chłodna i wilgotna skóra
 • omdlenia

Należy wtedy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Decyzję o długości trwania terapii lekiem Normodipine podejmuje lekarz. Wcześniejsze zaprzestanie stosowania leku może skutkować nawrotem choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Normodipine? 

Amlodypina jest przeciwwskazana u pacjentów:

 • z nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny, amlodypinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • z ciężkim niedociśnieniem
 • ze wstrząsem (w tym wstrząsem kardiogennym)
 • ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory
 • z niewydolnością serca po przebyciu ostrego zawału serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Normodipine może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Normodipine i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub problemy z oddychaniem
 • obrzęk powiek, twarzy oraz ust
 • obrzęk języka oraz gardła powodujący duże problemy z oddychaniem
 • ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silny świąd, pęcherze, łuszczenie się oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej lub inne reakcje alergiczne
 • zawał serca, zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszącym złym samopoczuciem

Jeśli którekolwiek z często występujących działań niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta lub jeśli trwa ponad tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęki 

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia)
 • kołatanie serca (świadomość rytmu serca), zaczerwienienie
 • ból brzucha, nudności
 • obrzęk kostek, zmęczenie, osłabienie
 • zaburzenia widzenia
 • skurcze mięśni

Jeśli nasili się którykolwiek z poniżej opisanych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność
 • drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia
 • drętwienie lub mrowienie kończyn, brak odczuwania bólu
 • niskie ciśnienie krwi
 • szum uszny
 • zaburzenia rytmu serca (w tym zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, migotanie przedsionków)
 • kaszel
 • kichanie i (lub) katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty
 • utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze, zmiana koloru skóry
 • zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu
 • zaburzenia erekcji, dyskomfort i powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból, złe samopoczucie
 • bóle stawów lub mięśni, ból pleców
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • dezorientacja

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia
 • nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie
 • obrzęk dziąseł
 • zawał serca
 • nieżyt żołądka
 • zapalenie trzustki
 • nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które mogą mieć wpływ na niektóre wyniki badań
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • wrażliwość na światło
 • ciężkie reakcje skórne (obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona) i inne reakcje alergiczne
 • zaburzenie obejmujące sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • drżenie
 • usztywnienie postawy
 • maskowatość twarzy
 • spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia, chwiejny chód

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • niedawno przebyty zawał serca
 • niewydolność serca
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy)
 • choroba wątroby
 • konieczność zwiększenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Normodipine a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w ciąży.

Normodipine a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego. Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Normodipine może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • przeciwgrzybiczymi (ketokonazol, itrakonazol)
 • inhibitorami proteazy stosowanymi w leczeniu HIV (rytonawir, indynawir, nelfinawir)
 • antybiotykami (ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna)
 • zielem dziurawca
 • lekami stosowanymi w chorobach serca (werapamil, diltiazem)
 • dantrolenem 
 • symwastatyną 
 • takrolimusem
 • cyklosporyną 

Stosowanie leku Normodipine z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów podczas stosowania leku Normodipine. Mogą one spowodować zwiększenie stężenia substancji czynnej we krwi, co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Normodipine a alkohol

Brak danych. 

Normodipine a prowadzenie pojazdów

Lek Normodipine wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Szczególną ostrożność należy zachować na początku leczenia. Zdolność reagowania może ulec osłabieniu, jeśli pacjent przyjmujący amlodypinę odczuwa zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Normodipine?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 300 C
 • lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego