Kategorie

NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml (Insulinum aspartum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml?

Lek NovoRapid Penfill to insulina aspart wytwarzana w Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA. Obniża stężenie glukozy we krwi. Jest stosowana w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i powyżej. 

Podstawowe informacje

NazwaNovoRapid Penfill 100 j.m./ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum aspartum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Skład - substancja czynna

Insulina aspart

Skład - substancje pomocnicze
 • glicerol
 • fenol
 • metakrezol
 • chlorek cynku
 • dwuwodny fosforan disodu
 • chlorek sodu
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 wkładów po 3 ml
 • 10 wkładów po 3 ml
Działanie / właściwości

Zmniejsza stężenie glukozy we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • hiperglikemia
 • cukrzycowa kwasica ketonowa
 • hipoglikemia
 • zakażenia i stany gorączkowe
 • choroby nerek, wątroby lub mające wpływ na nadnercza, przysadkę mózgową lub tarczycę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia
Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO)
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • salicylanami
 • steroidami anabolicznymi
 • sulfonamidami
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • lekami tiazydowymi
 • glikokortykosteroidami
 • hormonami tarczycy
 • sympatykomimetykami
 • hormonem wzrostu
 • danazolem
 • oktreotydem
 • lanreotydem
Ciąża

Insulina NovoRapid Penfill może być stosowana przez kobiety ciężarne.

Karmienie piersią

Insulina NovoRapid Penfill może być stosowana przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Insulina NovoRapid Penfill może być stosowana u dzieci od 2 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Obniżone lub zwiększone stężenie glukozy we krwi może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dlatego u niektórych pacjentów należy rozważyć, czy wykonywanie tych czynności jest możliwe.

Działanie i właściwości

Jak działa lek NovoRapid Penfill?

Działanie insuliny aspart NovoRapid Penfill polega na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi, dzięki wychwytowi glukozy w następstwie wiązania się insuliny z jej receptorami w komórkach mięśniowych i tłuszczowych z jednoczesnym hamowaniem uwalniania glukozy z wątroby.

NovoRapid Penfill to szybko działający analog insuliny. Po podaniu podskórnym:

 • początek działania następuje w ciągu od 10 do 20 minut
 • maksymalne działanie występuje między 1. a 3. godziną po wstrzyknięciu
 • całkowity czas działania wynosi od 3 do 5 godzin

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek NovoRapid Penfill?

Insulina NovoRapid Penfill jest stosowana do leczenia cukrzycy u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek NovoRapid Penfill?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • NovoRapid Penfill powinien być podawany bezpośrednio przed posiłkiem, a w razie potrzeby może być podawany wkrótce po nim
 • lek jest przeznaczony do stosowania z systemami podawania insuliny firmy Novo Nordisk i igłami NovoFine lub NovoTwist
 • NovoRapid Penfill przeznaczony jest wyłącznie do podawania we wstrzyknięciach podskórnych za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku w okolicę brzucha, udo, ramię, okolicę mięśnia naramiennego lub okolicę pośladkową, zmieniając zawsze miejsce w obrębie tego samego obszaru
 • podskórne wstrzyknięcie w okolicę brzucha zapewnia szybsze wchłanianie niż w przypadku wstrzyknięć w inne miejsca
 • czas działania może różnić się w zależności od dawki, miejsca wstrzyknięcia, przepływu krwi, temperatury i aktywności fizycznej pacjenta

Dorośli i dzieci w wieku od 2 lat

Dawkowanie leku NovoRapid jest indywidualne i określone zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi i na tej podstawie dostosowywać dawkę insuliny.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Zaleca się szczególnie staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi oraz indywidualne dostosowanie dawki insuliny aspart.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Mogą one zmniejszyć zapotrzebowanie pacjenta na insulinę, dlatego zaleca się szczególnie staranne monitorowanie stężenia glukozy we krwi oraz indywidualne dostosowanie dawki insuliny aspart.

Zmiana stosowanych rodzajów insulinowych produktów leczniczych

Zaleca się ścisłą kontrolę stężenia glukozy w trakcie zmiany insuliny jak i w pierwszych tygodniach po jej zmianie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku NovoRapid Penfill?

Insuliny NovoRapid Penfill nie należy stosować w przypadku występowania u pacjenta nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek NovoRapid Penfill może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, wykwity skórne
 • zaburzenia refrakcji
 • retinopatia cukrzycowa
 • lipodystrofia
 • miejscowa reakcja uczuleniowa
 • obrzęk

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • neuropatia obwodowa

Częstość nieznana:

 • amyloidoza skórna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa

Do ich wystąpienia może prowadzić nieodpowiednie dawkowanie lub przerwanie leczenia.

Pierwsze objawy hiperglikemii, pojawiające się stopniowo w ciągu kilku godzin lub dni, to:

 • wzmożone pragnienie
 • częstsze oddawanie moczu
 • nudności i wymioty
 • senność
 • zaczerwieniona sucha skóra
 • suchość w ustach
 • utrata apetytu
 • zapach acetonu w wydychanym powietrzu

W cukrzycy typu I nieleczona hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej.

Hipoglikemia (dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do jej zapotrzebowania)

Mozę do niej dojść w przypadku pominięcia posiłku lub nieplanowanego, dużego wysiłku fizycznego. W przypadku wystąpienia hipoglikemii lub jej podejrzenia nie wolno pacjentowi wstrzykiwać insuliny.

Równocześnie występujące choroby (zwłaszcza zakażenia i stany gorączkowe) zwykle zwiększają zapotrzebowanie pacjenta na insulinę. Współistniejące choroby nerek, wątroby lub mające wpływ na nadnercza, przysadkę mózgową lub tarczycę mogą spowodować potrzebę zmiany dawki insuliny.

Zmiana stosowanych rodzajów insulinowych produktów leczniczych

Powinna odbywać się ona pod ścisłą kontrolą lekarza.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Mogą to być:

 • ból
 • zaczerwienienie
 • pokrzywka
 • stan zapalny
 • zasinienie
 • obrzęk
 • świąd

Ryzyko wystąpienia takich reakcji można zmniejszyć przez zmiany miejsc wstrzyknięć w obrębie jednego obszaru.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina NovoRapid Penfill może być stosowana przez kobiety w ciąży. W okresie ciąży lub jej planowania u pacjentek z cukrzycą zalecana jest jednak zwiększona kontrola stężenia glukozy i jego monitorowanie.

NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma ograniczeń w stosowaniu insuliny NovoRapid Penfill w czasie karmienia piersią. Może być jednak konieczne dostosowanie dawki leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące zmniejszać zapotrzebowanie pacjenta na insulinę:

 • doustne leki przeciwcukrzycowe
 • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)
 • leki blokujące receptory beta - adrenergiczne - mogą też maskować objawy hipoglikemii
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • salicylany
 • steroidy anaboliczne
 • sulfonamidy

Leki mogące zwiększać zapotrzebowanie pacjenta na insulinę:

 • doustne leki antykoncepcyjne
 • leki tiazydowe
 • glikokortykosteroidy
 • hormony tarczycy
 • sympatykomimetyki
 • hormon wzrostu
 • danazol

Leki mogące zwiększać lub zmniejszać zapotrzebowanie pacjenta na insulinę:

 • oktreotyd
 • lanreotyd

Jeśli stosuje się leczenie skojarzone pioglitazonu z insuliną może wystąpić niewydolność serca, w szczególności u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju niewydolności krążenia z przyczyn sercowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml a alkohol

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny.

NovoRapid Penfill 100 j.m./ ml a prowadzenie pojazdów

U pacjentów, u których są słabo nasilone albo nie występują objawy zapowiadające hipoglikemię lub u których hipoglikemia występuje często, należy rozważyć, czy możliwe jest prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Obniżone lub zwiększone stężenie glukozy we krwi może prowadzić do osłabienia koncentracji i zwolnienia czasu reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek NovoRapid Penfill?

Insulinę NovoRapid Penfill należy przechowywać:

 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • przed otwarciem - w lodówce, w temperaturze 2˚C - 8˚C, nie zamrażać
 • podczas stosowania i doraźny zapas - w temperaturze poniżej 30˚C, nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego