Kategorie

Noxizol (Zolpidemi tartras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Noxizol?

Lek Noxizol zawiera jako substancję czynną winian zolpidemu. Stosowany jest do krótkotrwałego leczenia bezsenności u osób dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaNoxizol
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa Typ A
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Lek ma działanie nasenne.

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na zolpidem lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • zespół bezdechu sennego
 • myasthenia gravis (osłabienie mięśni)
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek lub skłonność do złamań kości
 • jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • występujące w przeszłości problemy z oddychaniem
 • występujące w przeszłości choroby psychiczne, lęk lub zaburzenia psychotyczne
 • objawy depresji lub przebyta w przeszłości depresja
 • skłonność do nadużywania alkoholu lub leków (obecnie lub w przeszłości)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • osłabienie pamięci
 • problemy ze snem nasilające się po przyjęciu tego leku
 • omamy
 • biegunka
 • nudności lub wymioty
 • ból brzucha
 • zakażenie dróg oddechowych
 • ból głowy
 • uczucie zmęczenia lub pobudzenia
 • koszmary senne
Nie łączyć z
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • innymi lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub zmniejszającymi lęk
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak kodeina, morfina
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak fenytoina, karbamazepina
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami hamującymi enzymy wątrobowe (np. ketokonazol)
 • fluwoksaminą i cyprofloksacyną
 • lekami zwiotczajacymi mięśnie
 • ryfampicyną
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Następnego dnia po zastosowaniu leku mogą wystąpić obajwy, takie jak ospałość, senność, zawroty głowy, dezorientacja, wydłużenie czasu na podjęcie szybkich decyzji, niewyraźne lub podwójne widzenie, obniżona czujność. Odstęp między przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu powinien wynosić minimum 8 godzin.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Noxizol?

Lek Noxizol wykazuje działanie nasenne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Noxizol?

Lek Noxizol stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u osób dorosłych, jeżeli to zaburzenie jest ciężkie, upośledzające prawidłowe funkcjonowanie lub prowadzi do skrajnego wyczerpania.

Dawkowanie

Jak stosować lek Noxizol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka leku Noxizol wynosi 10 mg na 24 godziny, jednak lekarz może przepisać niższą dawkę
 • lek przyjmuje się doustnie, bezpośrednio przed snem, popijając płynem
 • pacjent powinien zachować co najmniej 8 godzin odstępu pomiędzy przyjęciem leku a wykonywaniem czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji
 • dawka maksymalna to 10 mg na 24 godziny

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni

 • zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg, jeżeli działanie leku jest zbyt słabe i pacjent dobrze toleruje leczenie
 • nie należy przekraczać zalecanej dawki

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg, jeżeli działanie leku jest zbyt słabe i pacjent dobrze toleruje leczenie

Czas trwania leczenia

Czas podawania leku powinien być jak najkrótszy. Zazwyczaj wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Maksymalny okres leczenia, w tym stopniowe zakończenie leczenia, wynosi cztery tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Noxizol

Jeśli doszło do przedawkowania, pacjent może stać się bardzo szybko senny, co przy dużych dawkach leku może doprowadzić do śpiączki lub nawet śmierci. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala lub lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent pominie dawkę leku przed pójściem spać i przypomni sobie o tym w nocy, może przyjąć zapomnianą dawkę jedynie, gdy bedzie miał zapewnione 7-8 godzin nieprzerwanego snu. Jeśli nie jest to możliwe, należy pominąć dawkę leku i przyjąć ją kolejnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku

Lek należy odstawiać stopniowo, gdyż nagłe odstawienie leku może przyczynić się do nasilenia objawów choroby. Może także wystąpić lęk, niepokój i zmiany nastroju. Objawy te ustępują z upływem czasu.

Jeśli pacjent jest uzależniony od leku Noxizol, nagłe przerwanie leczenia może wywołać następujące objawy:

 • ból głowy
 • ból mięśni
 • lęk
 • napięcie
 • niepokój
 • splątanie
 • rozdrażnienie
 • senność

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić inne objawy, takie jak:

 • nadwrażliwość na bodźce akustyczne
 • omamy
 • drętwienie i mrowienie w kończynach
 • utrata poczucia rzeczywistości
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości)
 • napady drgawek

Takie objawy mogą wystąpić również pomiędzy dawkami, zwłaszcza, jeśli dawka jest duża.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Noxizol?

Leku Noxizol nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na zolpidem lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • zespołu bezdechu sennego
 • myasthenia gravis (osłabienie mięśni)
 • ciężkiej niewydolności oddechowej
 • dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Noxizol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystapią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Noxizol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcje alergiczne, takie jak wysypka trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • osłabienie pamięci
 • problemy ze snem nasilające się po przyjęciu leku
 • omamy

Niezbyt często (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenie widzenia lub podwójne widzenie

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie poziomu świadomości
 • upadki, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku

Istnieją doniesienia dotyczące osób, które po przyjęciu leku nasennego wykonują różne czynności podczas snu i nie pamiętają tego po przebudzeniu. Obejmuje to prowadzenie pojazdu we śnie, chodzenie we śnie i współżycie płciowe we śnie. Alkohol i niektóre leki stosowane w leczeniu depresji lub lęku zwiększają ryzyko wystąpienia tych poważnych zdarzeń.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • nudności lub wymioty
 • ból brzucha
 • zakażenie dróg oddechowych
 • ból głowy
 • uczucie zmęczenia lub pobudzenia
 • koszmary senne

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • uczucie splątania lub drażliwość

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • świąd skóry lub wysypka skórna
 • nadmierne pocenie
 • spowolnione oddychanie (depresja oddechowa)
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji (ataksja)
 • nadużywanie
 • uczucie niepokoju, agresja, złość lub nietypowe zachowanie
 • depresja
 • myślenie o rzeczach, które nie są prawdziwe (urojenia)
 • zmiany w popędzie płciowym
 • zmiany w aktywności enzymów wątrobowych
 • zmiany w chodzie
 • słabsze niż zwykle działanie leku Noxizol

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noxizol, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent jest osobą w podeszłym wieku lub ma skłonność do złamań kości
 • pacjent wstaje w nocy - powinien wtedy bardzo uważać, gdyż lek może powodować zmniejszenie napięcia mięśni, co zwiększa ryzyko upadku, a w konsekwencji złamań biodra
 • pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia oddychania, gdyż podczas przyjmowania leku Noxizol oddech może stać się płytszy
 • u pacjenta w przeszłości występowały choroby psychiczne, lęk lub zaburzenia psychotyczne, gdyż zolpidem może ujawnić lub nasilić objawy choroby
 • pacjent ma objawy depresji lub w przeszłości miał depresję
 • pacjent ma lub miał skłonność do nadużywania alkoholu lub leków. U tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko uzależnienia od leku Noxizol (objawy fizycznego lub psychicznego przymusu zażywania leku) i zwiększa się ono wraz z dawką i trwaniem leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noxizol a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Jeśli lek jest przyjmowany w końcowym etapie ciąży lub podczas porodu, dziecko może urodzić się z objawami z odstawienia.

Noxizol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku, gdyż zolpidem przenika do mleka w niewielkich ilościach.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem terapii lekiem Noxizol, gdyż ich jednoczesne stosowanie może nasilić senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego:

 • leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające lub zmniejszające lęk
 • leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenytoina i karbamazepina
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • narkotyczne leki przeciwbólowe, takie jak kodeina, morfina
 • leki przeciwhistaminowe
 • leki hamujące enzymy wątrobowe (np. ketokonazol)
 • leki stosowane w depresji, w tym dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji)
 • fluwoksamina i cyprofloksacyna

Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy, może powodować zmniejszenie działania leku Noxizol. Nasilenie działania leku Noxizol może nastąpić przy równoczesnym stosowaniu leków zwiotczających mięśnie.

Jednoczesne stosowanie leku Noxizol i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki terapii zastępczej i niektóre leki stosowane w kaszlu) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe.

Podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, setraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy, których nie ma w rzeczywistości (omamy wzrokowe).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noxizol a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie uspokajające leku Noxizol.

Noxizol a prowadzenie pojazdów

Lek wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Następnego dnia po zastosowaniu leku mogą wystąpić obajwy, takie jak ospałość, senność, zawroty głowy, dezorientacja, wydłużenie czasu na podjęcie szybkich decyzji, niewyraźne lub podwójne widzenie, obniżona czujność. Odstęp między przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu powinien wynosić minimum 8 godzin.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Noxizol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego