Kategorie

Nurofen 200 mg, dla dzieci od 6 lat, 6 tabletek powlekanych

Cena
6,49 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Nurofen 200mg to lek w postaci białych, okrągłych, powlekanych tabletek przeznaczonych dla dzieci od 6. roku życia. W swoim składzie zawiera ibuprofen, substancję czynną, która zaliczana jest do NLPZ czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, stosowanych w celu łagodzenia bólu różnego pochodzenia, gorączki i stanów zapalnych. Nurofen jest przeznaczony do doraźnego stosowania.

Wskazania

Lek Nurofen 200mg stosuje się od 6. roku życia (u osób o masie ciała powyżej 20kg):

 • w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów, stawów, kości i mięśni, nerwobóle, bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena),
 • w gorączce o różnym pochodzeniu (m.in. w przypadku gorączki występującej w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych),
 • w trakcie bolesnych miesiączek.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: ibuprofen (Ibuprofenum) 200mg,
 • substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka cukrowa: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000; tusz do nadruku: Opacode S-1-277001 (szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Zazwyczaj stosowane dawkowanie wynosi od 7 do 10mg/kg masy ciała 3 do 4 razy na dobę, co odpowiada dawce 20-30mg/kg mc na dobę. Zaleca się, aby w leczeniu bólu i gorączki nie przekraczać dawki dobowej 30mg/kg mc./dobę.
 • Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg): 1 tabletka 200mg. W razie potrzeby 1 tabletka co 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600mg).
 • Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40kg): 1 tabletka 200mg. W razie potrzeby 1 tabletka co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg).
 • Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40kg): dawka początkowa to 2 tabletki, potem w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popijać wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.
 • Osoby w podeszłym wieku: nie ma konieczności modyfikacji dawki.
 • Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania.
 • Jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.
 • U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość którykolwiek ze składników leku.
 • Zaobserwowane w przeszłości reakcje alergiczne (np. nieżyt błony śluzowej nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa), które wystąpiły po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
 • Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
 • Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym przyjmowaniem NLPZ.
 • Ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.
 • Skaza krwotoczna.
 • III trymestr ciąży.
 • Nie stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20kg.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 25°C.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano wymienione poniżej działania niepożądane. W przypadku stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach i długotrwale mogą wystąpić inne działania niepożądane.
 • U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania poniższych objawów, jak również innych, niewymienionych poniżej, należy odstawić lek i poradzić się lekarza.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • niestrawność, ból brzucha, nudności,
 • bóle głowy,
 • różnego rodzaju wysypki skórne,
 • pokrzywka i świąd.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie,
 • szumy uszne,
 • drażliwość, zmęczenie.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna,
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie po długotrwałym użyciu, powodująca wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi i obrzęki, hipernatremia (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów, małopłytkowość – zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie (np. wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa),
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, tachykardię (przyspieszenie akcji serca), spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs),
 • niewydolność serca i obrzęk,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.

Interakcje

 • Należy unikać stosowania leku Nurofen jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym, o ile lekarz nie zalecił stosowania małych dawek (nie więcej niż 75mg/dobę) oraz z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ, gdyż może to zwiększyć ryzyko występowania działań niepożądanych.
 • Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio, lub o lekach, które pacjent ma zamiar przyjmować, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty.
 • Lek Nurofen może mieć wpływ na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen, np.
  • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna (kwas acetylosalicylowy), warfaryna, tyklopidyna),
  • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril,
  • leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),
  • leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
  • glikozydy nasercowe,
  • lit i metotreksat,
  • cyklosporyna,
  • mifepryston,
  • takrolimus,
  • zydowudyna,
  • antybiotyki chinolonowe.
 • Niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Nurofen. Dlatego też przed zastosowaniem leku Nurofen z innymi lekami zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Zanim rozpocznie się stosownie leku Nurofen należy poradzić się lekarza, jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej:
  • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
  • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;
  • nadciśnienie tętnicze i/lub zaburzenie czynności serca;
  • zaburzenia czynności wątroby;
  • zaburzenia czynności nerek;
  • zaburzenia krzepnięcia krwi;
  • czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości (po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli);
  • choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy).
 • Należy unikać stosowania leku Nurofen jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.
 • Istnieje ryzyko pojawienia się krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą doprowadzić do śmierci bez wystąpienia ostrzegawczych objawów. Mogą one również wystąpić u pacjentów, u których pojawiły się objawy ostrzegawcze. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast zaprzestać stosowania leku. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, zwłaszcza osoby starsze, powinni poinformować lekarza o wystąpieniu wszelkich nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.
 • Równoległe, długotrwałe stosowanie różnych przeciwbólowych leków może być przyczyną uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
 • Stosowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko udaru lub zawału serca, zwłaszcza gdy leki te stosowane są w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i wydłużać czasu leczenia.
 • Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nurofen pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:
  • występują u niego choroby serca, takie jak dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), niewydolność serca lub jeśli przeszedł atak serca, operację pomostowania bądź jeżeli występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli miał jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
  • choruje on na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, stwierdzono u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
 • W wyniku stosowania leków z grupy NLPZ stwierdzono rzadko występujące ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, tzw. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Największe ryzyko pojawienia się ciężkich reakcji występuje na początku leczenia, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania leku. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości.
 • Leki zaliczane do grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), mogą mieć niekorzystny wpływ na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
 • Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji, które wystąpiły w przeszłości.
 • Lek Nurofen zawiera sacharozę i sód. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci stosujący dietę z ograniczeniem sodu powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Przypadki przedawkowania są rzadkie, jeśli jednak przypadkowo została przyjęta zbyt duża dawka leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 • Objawy przedawkowania: u większości pacjentów mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. Cięższe zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, zaś bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić drgawki. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna (nadmiar kwasów we krwi), a okres krzepnięcia krwi (tzw. INR) może się wydłużyć. Może wystąpić ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów chorych na astmę może wystąpić zaostrzenie objawów.
 • Leczenie przedawkowania: nie ma swoistej odtrutki. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na podtrzymywaniu czynności życiowych do czasu usunięcia leku z organizmu. Lekarz będzie kontrolować czynność serca i objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Rozważy podanie doustnie węgla aktywnego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się drgawek lekarz poda dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą lekarz poda leki rozszerzające oskrzela.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

 • nie stosować u dzieci ważących mniej niż 20kg;
 • stosowanie leku Nurofen 200mg u odwodnionych dzieci i młodzieży niesie ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

 • osoby w podeszłym wieku są w większym stopniu narażone na wystąpienie działań niepożądanych niż osoby młodsze.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią bądź przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty;
 • w trakcie pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku Nurofen;
 • stosowanie leku podczas ostatniego trymestru ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym;
 • Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiecego. Nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego nie ma konieczności przerwania karmienia podczas krótkotrwałego przyjmowania leku w zaleconych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • nie przewiduje się wpływu leku Nurofen na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn po zastosowaniu zalecanych dawek i określonego czasu trwania leczenia.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Rejestracja
lek