Kategorie

Nurofen dla dzieci 60 mg, czopki , 10 sztuk

Cena
16,89 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Nurofen dla dzieci to lek w postaci czopków przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia, które osiągnęły masę ciała wynoszącą 6 kg. Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka oraz ból o nasileniu małym do umiarkowanego. Substancją czynną produktu leczniczego jest ibuprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączko i przeciwzapalnie. Mechanizm działania ibuprofenu opiera się na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i podwyższoną temperaturę ciała. Lek Nurofen dla dzieci stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane np. gdy występują wymioty. Opakowanie produktu zawiera 10 czopków.

Wskazania

 • Objawowe leczeni gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego (bóle w trakcie ząbkowania, bóle zębów, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na wskutek uszkodzenia tkanek miękkich).
 • Nurofen dla dzieci należy stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3 miesiąca życia, o masie ciała nie mniejszej niż 6,0 kg.

Skład

1 czopek zawiera:

 • substancję czynną: 60 mg ibuprofenu,
 • ponadto lek zawiera: tłuszcz stały (Wiepsol H 15), tłuszcz stały (Witepsol W 45).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Nurofen dla dzieci należy stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3 miesiąca życia, o masie ciała nie mniejszej niż 6,0 kg. Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 10 mg na kg masy ciała. Odstęp między dawkami nie powinien być mniejszy niż 6 godzin. Maksymalna całkowita dobowa dawka ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kg masy ciała, podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek. Dla leku Nurofen dla dzieci można zastosować następujące wytyczne (masa ciała dziecka jest tu ważniejsza niż wiek):

 • Dziecko o masie 6-8 kg (3 do 9 miesięcy): 1 czopek. W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6-8 godzin. Nie więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin.
 • Dziecko o masie 8-12,5 kg (9 miesięcy do 2 lat): 1 czopek. W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6 godzin, Nie więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin.
 • Czopki przeznaczone są do stosowania doodbytniczego.
 • Przed zastosowaniem czopek można ogrzać w dłoniach.
 • Do krótkotrwałego stosowania.
 • W przypadku niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilają się.

Przeciwwskazania

Leku Nurofen dla dzieci nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
 • jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i (lub) rąk lub pokrzywka po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),
 • jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ;
 • jeśli pacjent ma lub miał dwa lub więcej epizody wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia;
 • u pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem;
 • u pacjentów z niewyjaśnionym zaburzeniami powstawania krwi;
 • u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów);
 • jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
 • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
 • u niemowląt o wadze poniżej 6,0 kg (poniżej 3 miesiąca życia).

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U pacjenta mogą wystąpić znane działania niepożądane typowe dla NLPZ (patrz poniżej). W razie wątpliwości należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. U osób w podeszłym wieku stosujących ten lek występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z działaniami niepożądanymi.

Należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią poniższe objawy:

 • objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, smoliste stolce, wymioty z obecnością krwi lub ciemnych cząstek wyglądających jak fusy kawy,
 • objawy bardzo rzadkiej, ale poważnej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie objawów astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z oddychaniem, szybka akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Reakcja taka może wystąpić nawet podczas pierwszego przyjęcia leku,
 • poważne reakcje skórne, takie jak wysypka pokrywająca całe ciało, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy.

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią inne możliwe działania niepożądane.

Często: (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • dolegliwości żołądkowe, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi w żołądku i (lub) w jelitach, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka, zlokalizowane podrażnienie odbytnicy,
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
 • zaburzenia widzenia,
 • różne wysypki skórne,
 • reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • szumy uszne (dzwonienie w uszach),
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, bóle w boku i (lub) bóle brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek),
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita,
 • niewydolność serca, zawał serca i obrzęk twarzy lub rąk,
 • oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle oraz obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniem czynności nerek), obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy), zapalna choroba nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Jeśli wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów, lub jeśli pacjent czuje się źle, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Dla dzieci i natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek,
 • reakcje psychotyczne i depresja, 
 • wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń,
 • kołatanie serca,
 • zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być przebarwienia skóry), szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolności wątroby, ostre zapalenie wątroby,
 • zaburzenia produkcji krwinek - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione siniaczenie. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno leczyć się samodzielnie lekami przeciwbólowymi lub lekami obniżającymi gorączkę (lekami przeciwgorączkowymi),
 • ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną,
 • opisywano pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem (np., martwicze zapalenie powięzi) wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeżeli wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie udać się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwzakaźnego (antybiotykoterapia),
 • podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko takich objawów. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie).

Częstość nieznana: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych:

 • reaktywność dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność.
 • Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).
 • Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen dla dzieci i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. 

Leki takie jak Nurofen dla dzieci mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami. Podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci należy unikać leków:

 • niektórych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
 • niektórych leków przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptory betaadrenergiczne, antagoniści angiotensyny II),
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, z wyjątkiem małych dawek zleconych przez lekarza),
 • innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2,
 • niektórych innych leków mogących wpływać na leczenie ibuprofenem lub podlegać takiemu wpływowi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe) - ponieważ może wzrastać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca) - ponieważ działanie digoksyny może ulec nasileniu,
 • glikokortykosteroidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu) - ponieważ może wzrastać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • leki przeciwpłytkowe - ponieważ może wzrosnąć ryzyko krwawienia,
 • kwas acetylosalicylowy (małe dawki) - ponieważ działanie rozrzedzające krew może ulec zmniejszeniu,
 • leki rozrzedzające krew (np. warfaryna) - ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków,Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki) - ponieważ działanie fenytoiny może ulec nasileniu,
 • selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (w leczeniu depresji) - ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji) - ponieważ działanie litu może ulec nasileniu,
 • probenecyd i sulfinpirazon (w leczeniu dny) - ponieważ wydalanie ibuprofenu może ulec opóźnieniu,
 • leki przeciwnadciśnieniowe i leki moczopędne ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków oraz może wzrosnąć ryzyko nefrotoksyczności,
 • leki moczopędne oszczędzające potas ponieważ może wystąpić hiperkaliemia,
 • metotreksat (w leczeniu raka i reumatyzmu) ponieważ działanie metotreksatu może ulec nasileniu,
 • takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne) - ponieważ może wystąpić uszkodzenie nerek,
 • zydowudyna (w leczeniu HIV/AIDS) ponieważ zastosowanie leku Nurofen może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u osób HIV(+) chorujących na hemofilię,
 • pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe) - ponieważ możliwe są interakcje,
 • antybiotyki z grupy chinolonów - ponieważ może wzrosnąć ryzyko drgawek,
 • inhibitory CYP2C9 - jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z worykonazolem oraz flukonazolem (inhibitory CYP2C9) obserwowano zwiększenie ekspozycji na S(+)- ibuprofen o około 80 do 100%. Zmniejszenie dawki ibuprofenu należy rozważyć podczas jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C9, szczególnie gdy duże dawki ibuprofenu są podawane z worykonazolem lub flukonazolem.

Stosowanie leku Nurofen dla dzieci z alkoholem

 • Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci. Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane, takie jak te, które wpływają na przewód pokarmowy lub ośrodkowy układ nerwowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed zastosowaniem czopków należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:
  • jeżeli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (układowy toczeń rumieniowaty - SLE lub mieszana choroba tkanki łącznej).
  • jeśli u pacjenta występują pewne wrodzone zaburzenia tworzenia krwi (np. ostra przerywana porfiria),
  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia,
  • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna),
  • jeśli u pacjenta występują choroby odbytnicy lub odbytu,
  • jeśli pacjent kiedykolwiek miał wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca,
  • jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek,
  • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby,
  • jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby alergiczne lub astma, ponieważ może pojawić się duszność,
  • jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłą obturacyjną chorobę układu oddechowego, występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych; reakcje alergiczne mogą występować pod postacią napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki,
  • jeśli pacjent ma chorobę serca, przebył udar lub uważa, że może mieć zwiększone ryzyko wystąpienia tych chorób (np., jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu lub pacjent pali tytoń). W takim przypadku należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą,
 • Leki takie jak Nurofen dla dzieci mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. Ryzyko takie jest większe po podaniu dużych dawek oraz podczas długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia, który wynosi 24 godziny dla niemowląt od 3 do 5 miesięcy życia oraz 3 dni u dzieci powyżej 6 miesiąca życia.
 • Podczas długotrwałego stosowania leku Nurofen dla dzieci, wymagane jest regularne sprawdzanie parametrów czynności wątroby i nerek, a także morfologii krwi.  
 • Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy wymagany czas konieczny do kontroli objawów.
 • U osób w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Nawykowe stosowanie (niektórych) leków przeciwbólowych może prowadzić do ciężkich zaburzeń nerek. Ryzyko to może wzrosnąć podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Należy więc tego unikać.
 • Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może nasilać te dolegliwości. W przypadku podejrzenia lub pewności, że taka sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej i przerwać leczenie. Polekowego bólu głowy należy spodziewać się u pacjentów, u których często lub codziennie występują bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.
 • Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być śmiertelne i nie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi; mogą one także wystąpić u pacjentów, u których pojawiły się objawy ostrzegawcze. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, lek należy natychmiast odstawić.
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne) lub leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy).
 • Jednoczesne stosowanie z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2), takimi jak celekoksyb lub etorykoksyb, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, dlatego należy tego unikać.
 • Jeśli u pacjenta występuje ospa wietrzna (varicella) należy unikać stosowania leku Nurofen dla dzieci.
 • Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.
 • Nadzór medyczny jest szczególnie wymagany bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym.
 • Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Reakcje skórne

 • Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Nurofen dla dzieci. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen dla dzieci i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, lub uważa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku. Ciąża Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci. Leku nie stosować w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. 
 • Lek przenika do mleka matki, ale może być stosowany w trakcie karmienia piersią, jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy okres czasu.
 • Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Podczas krótkotrwałego stosowania, lek nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.