Kategorie

Nystatyna Teva (Nystatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nystatyna Teva?

Nystatyna Teva zawiera w składzie antybiotyk polienowy o działaniu przeciwgrzybiczym.

Podstawowe informacje

NazwaNystatyna Teva
Nazwa międzynarodowaNystatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej 100 000 j.m./ ml
 • tabletki dojelitowe 500 000 j.m.
PostaćGranulat do sporządzania zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej, Tabletki dojelitowe
Skład - substancja czynna

Nystatyna

Skład - substancje pomocnicze

Granulat:

 • parahydroksybenzoesan propylu
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • kwas benzoesowy
 • cytrynian sodu
 • pektyna
 • wanilina
 • sacharyna sodowa
 • sacharoza

Tabletki dojelitowe:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • sodowy glikolan skrobi typ A
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • kopolimer kwasu metakrylowego typ C
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • cytrynian trietylu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • wodoroweglan sodu
 • laurylosiarczan sodu
Dostępne opakowania
 • granulat 1 butelka 5,8 g (28 ml)
 • tabletki 16 sztuk
Działanie / właściwości
 • antybiotyk polienowy
 • grzybostatyczne, grzybobójcze, także wobec drożdży i grzybów drożdżakopodobnych z rodzaju Candida
Zastosowanie
 • grzybice przewodu pokarmowego
 • grzybice jamy ustnej i przełyku (wyłącznie granulat)
 • profilaktyka przeciwgrzybicza u pacjentów leczonych antybiotykami lub kortkosteroidami
Przeciwwskazania

Uczulenie na nystatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie stosować w przypadku grzybic układowych
 • pacjenci z niewydolnością nerek

Dotyczące jedynie granulatu:

 • nietolerancja niektórych cukrów
 • lek zawiera kwas benzoesowy
 • lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie:

 • nudności, wymioty, biegunka
 • reakcje alergiczne  - wysypka, pokrzywka

Bardzo rzadkie:

 • zespół Stevensa - Johnsona
Nie łączyć z

Brak interakcji.

Ciąża

Lek może być stosowany jedynie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wskazana jest ostrożność podczas stosowania u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Granulat może być stosowany u niemowląt

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu lub wpływ nieznany.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nystatyna Teva?

Lek wykazuje zarówno aktywność grzybostatyczną jak i grzybobójczą. Nystatyna działa na wiele szczepów drożdży i grzybów drożdżakopodobnych, w szczególności na drożdżaki z rodzaju Candida, m.in. Candida albicans. Nie działa jednak na dermatofity i na bakterie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nystatyna Teva?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • grzybica przewodu pokarmowego
 • grzybica jamy ustnej i przełyku (wyłącznie granulat)
 • profilaktyka przeciwgrzybicza u pacjentów leczonych antybiotykami lub kortykosteroidami

Dawkowanie

Jak stosować lek Nystatyna Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Granulat

Przed każdym użyciem należy wstrząsnąć butelką. Zawiesinę przed połknięciem należy trzymać w ustach możliwie długo.

Dorośli

 • grzybice jamy ustnej: 100 000 j.m. 4 razy na dobę
 • grzybice przewodu pokarmowego: 500 000 j.m. -  1 000 000 j.m. co 6 godzin
 • profilaktyka przy kuracji antybiotykami: 500 000 j.m. co 8 godzin

Niemowlęta, dzieci i młodzież

 • grzybica jamy ustnej (pleśniawki): 100 000 j.m. 4 razy na dobę
 • grzybice przewodu pokarmowego: 200 000 j.m. - 2 000 000 j.m. w 4 dawkach podzielonych

Lek może być także stosowany zewnętrznie do pędzolowania jamy ustnej 2 - 3 razy na dobę.

 

Tabletki dojelitowe

Dorośli

 • profilaktycznie: 500 000 j.m. co 8 - 12 godzin
 • leczniczo: zwykle 500 000 j.m. co 6 godzin, lekarz może zwiększyć dawkę do 1 000 000 j.m co 6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa nystatyny wynosi 6 000 000 j.m. w dawkach podzielonych, kuracja moze trwać do 3 tygodni. Należy kontynuować przyjmowanie leku przez 48 godzin po ustąpieniu objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nystatyna Teva

Przedawkowanie nie powoduje toksycznych działań ogólnych ze względu na znikome wchłanianie z przewodu pokarmowego.

Pominiecie zastosowania leku Nystatyna Teva

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej, jednak unikając sytuacji stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nystatyna Teva?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na nystatynę lub pozostałe składniki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nystatyna Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Rzadko obserwuje się (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • nudności, wymioty, biegunkę
 • reakcje alergiczne: wysypke, pokrzywkę

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zespół Stevensa - Johnsona

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nie stosować w przypadku grzybic układowych
 • u pacjentów z niewydolnością nerek nystatyna może wyjątkowo pojawić się w niewielkich stężeniach we krwi

Dotyczące jedynie granulatu:

 • nietolerancja niektórych cukrów, lek zawiera sacharozę
 • lek zawiera kwas benzoesowy, który może wywołać podrażnienie lub zwiększać ryzyko żółtaczki u noworodków
 • lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, możliwe reakcje alergiczne typu późnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nystatyna Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek może negatywnie wpływać na płód. Dopuszcza się stosowanie leku u kobiet w ciąży w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. 

Nystatyna Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy nystatyna przenika do mleka, dlatego u kobiet karmiących piersią powinna być stosowana z ostrożnością.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Interakcje Nystatyny Teva z innymi lekami nie są znane.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nystatyna Teva a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem. 

Nystatyna Teva a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn bądź wpływ ten jest nieznany. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nystatyna Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Tabletki przechowuje się w temperaturze poniżej 25°C, natomiast granulat w temperaturze 2 - 8°C, po sporządzeniu maksymalnie przez 7 dni.

 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego