OFF! Max, spray przeciw komarom i kleszczom, 100 ml

OFF! Max, spray przeciw komarom i kleszczom, 100 ml

Cena: 17,99 zł

Cena jednostkowa: 17,99 zł za 100 ml
Wysyłamy w 1 dzień roboczy!
Dostępny

OFF! Max, spray przeciw komarom i kleszczom, 100 ml - opis produktu

Spray zapewnia długotrwałą ochronę przed komarami i kleszczami.
 
Wskazania: ochrona przed komarami i kleszczami.
 
Sposób użycia: nie używać u dzieci poniżej 6 roku życia. Nie nakładać na ręce dzieci. Nie stosować na opalonej,
podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Stosować wyłącznie zewnętrznie. Każdorazowo przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości około 15-20cm spryskać powierzchnię odsłoniętej skóry. Nie pryskać bezpośrednio na twarz i szyję. Najpierw spryskać dłonie i dopiero tak nakładać preparat na powierzchnię twarzy. Unikać kontaktu z ustami i oczami. 
 
Składniki: ikarydyna 16% (16g/100g).
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Środki ostrożności: skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 
Pierwsza pomoc: wdychanie: przenieść na świeże powietrze. W przypadku wdychania produktu zasięgnąć pomocy medycznej.
 
Kontakt przez skórę: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 
Kontakt z oczami: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
 
Połknięcie: jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
 
Producent:
SC Johnson Sp z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa