OFF! Sport Insect Repellent, atomizer przeciw insektom, 100ml

OFF! Sport Insect Repellent, atomizer przeciw insektom, 100ml

Cena: 18,99 zł

Cena jednostkowa: 18,99 zł za 100 ml
Wysyłamy w 10 dni roboczych
Dostępny
Rodzaj: Produkt biobójczy
Producent: OFF

OFF! Sport Insect Repellent, atomizer przeciw insektom, 100ml - opis produktu

OFF! Sport Insect Repellent atomizer przeciw insektom-repelent, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i kleszczy aż do 8 godzin.

Wskazania: ochrona przed komarami i kleszcze. Nawet w warunkach pocenia się i wilgotności.

Sposób użycia: używać zgodnie z przeznaczeniem. Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, 15-20cm od skóry, spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry, spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio- spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku zanikania efektu ochronnego preparatu. U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą dorosłych. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Do użytku zewnętrznego.

Składniki: Ikarydyna 20% (20g/100g).

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności: łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Pierwsza pomoc: kontakt przez skórę: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

Kontakt z oczami: przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

Połknięcie: jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

Producent:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa.