Kategorie

Omacor (Omega triglycerides)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Omacor ?

Omacor jest lekiem, który zawiera w swoim składzie wysoko oczyszczone wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Należy do grupy leków obniżających poziom cholesterolu i triglicerydów.
Lek Omacor jest stosowany:

 • razem z innymi lekami w leczeniu po zawale serca
 • w leczeniu niektórych typów zaburzeń charakteryzujących się zwiększonym poziomem triglicerydów (tłuszczów) we krwi, gdy zmiana diety okazała się niewystarczająca

Podstawowe informacje

NazwaOmacor
Nazwa międzynarodowaOmega triglycerides
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1000 mg 

PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Estry etylowe kwasów omega-3

Skład - substancje pomocnicze

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • glicerol
 • woda oczyszczona
 • średniołańcuchowe triglicerydy
 • lecytyna (soja)
Dostępne opakowania
 • 20 kapsułek
 • 28 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Lek obniżający poziom cholesterolu i triglicerydów.

Zastosowanie
 • w leczeniu niektórych typów zaburzeń charakteryzujących się zwiększonym poziomem triglicerydów (tłuszczów) we krwi, gdy zmiana diety okazała się niewystarczająca
 • razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu po zawale mięśnia sercowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, soję lub substancję pomocniczą
 • u pacjentów uczulnych na orzeszki ziemne lub soję, gdyż lek zawiera w swym składzie olej sojowy
 • u pacjentów powyżej 70 roku życia dane kliniczne dotyczące stosowania leku są ograniczone
 • nie stosować u kobiet w ciąży
 • nie stosować u kobiet karmiących piersią
 • nie stosować u dzieci
 • nie stosować u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia krwotoków
 • nie stosować u pacjnetów z niewydolnościa nerek
 • nie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśłi pacjent ma zaplanowany lub przebył ostatnio zabieg chirurgiczny, ze względu na wydłużenie czasu krwawienia
 • jeśli pacjent przebył niedawno uraz
 • u pacjenta z nieprawidłową czynnością nerek
 • u pacjenta z niekontrolowaną cukrzycą
 • jeśli u pacjenta wystepuje upośledzenie czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ryby
 • jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję
 • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, tj. warfaryna
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • problemy żołądkowe takie jak wzdęcia, bóle, zaparcie, biegunka, niestrawność (dyspepsja), gazy, odbijanie, refluks żołądkowy, nudności i wymioty
Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

W przypadku przyjmowania leków przeciwdziałających tworzeniu się skrzepów krwi w tętnicach,takich jak warfaryna, mogą być konieczne dodatkowe badania krwi i zmiana dawki leków rozrzedzających krew.

Ciąża

Lek nie powienien byc stosowany w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Omacor u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu lub nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Omacor?

Lek Omacor działa na lipidy osocza poprzez obniżanie stężenia triglicerydów w wyniku obniżania stężenia VLDL (lipoprotein o bardzo niskiej gęstości), przy czym substancja ta wpływa również na hemostazę i ciśnienie tętnicze. Lek podwyższa stężenie cholesterolu HDL. Omacor obniża syntezę triglicerydów w wątrobie, ponieważ EPA i DHA są słabo wykorzystywanymi substratami enzymów odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów i hamują estryfikację innych kwasów tłuszczowych. Wzrost zawartości peroksysomów powstających w procesie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych w wątrobie przyczynia się również do spadku stężenia triglicerydów przez zmniejszenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych dostępnych do ich syntezy. Zahamowanie tej syntezy prowadzi do obniżenia stężenia VLDL. Omacor podwyższa stężenie cholesterolu LDL u niektórych pacjentów z hipertriglicerydemią.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Omacor?

Lek Omacor jest stosowany po zawale mięśnia sercowego (łącznie z innymi standardowo stosowanymi lekami, np. statynami, produktami leczniczymi przeciwpłytkowymi, beta adrenolitykami, inhibitorami ACE) oraz  w hipertriglicerydemii, czyli nadmiarze trójglicerydów (gdy stosowanie wyłącznie diety nie wystarcza do osiągnięcia pożądanych efektów).

Dawkowanie

Jak stosować lek Omacor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniamo lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Połykać kapsułki popijając wodą.

Kapsułki mogą być przyjmowane podczas posiłków, aby uniknąć dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Lekarz zadecyduje jak długo należy przyjmować ten lek

Po zawale mięśnia sercowego

Jedna kapsułka na dobę.

Hipertriglicerydemia

Początkowo podaje się 2 kapsułki na dobę.

Jeśli nie zostanie uzyskana wystarczająca odpowiedź terapeutyczna, dawkę można zwiększyć do 4 kapsułek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omacor

Przypadkowe przedawkowanie leku nie powinno wzbudzać niepokoju, ponieważ zwykle nie wymaga specjalnego postępowania.

Należy jednak zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Omacor

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją od razu, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwukrotnie większej niż zalecona przez lekarza) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Omacor?

Leku Omacor nie należy stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, soję lub substancję pomocniczą
 • u pacjentów uczulnych na orzeszki ziemne lub soję, gdyż lek zawiera w swym składzie olej sojowy
 • u pacjentów powyżej 70 roku życia dane kliniczne dotyczące stosowania leku są ograniczone
 • u kobiet w ciąży
 • u kobiet karmiących piersią
 • u dzieci
 • u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia krwotoków
 • u pacjetów z niewydolnością nerek
 • u pacjentów z niewydolnością wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Omacor może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • problemy żołądkowe takie jak wzdęcia, bóle, zaparcie, biegunka, niestrawność (dyspepsja), gazy, odbijanie, refluks żołądkowy, nudności i wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • wysokie stężenie cukrów we krwi
 • dna moczanowa
 • zawroty głowy
 • zaburzenia smaku
 • bóle głowy
 • niskie ciśnienie krwi
 • krwawienia z nosa
 • obecność krwi w kale
 • wysypka

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10000):

 • reakcje nadwrażliwości
 • swędząca wysypka (pokrzywka)
 • zaburzenia wątroby z możliwymi zmianami w wynikach badań laboratoryjnych

Częstość nieznana:

 • świąd

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Omacor należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • jeśłi pacjent ma zaplanowany lub przebył ostatnio zabieg chirurgiczny, ze względu na wydłużenie czasu krwawienia
 • jeśli pacjent przebył niedawno uraz
 • u pacjenta z nieprawidłową czynnością nerek
 • u pacjenta z niekontrolowaną cukrzycą
 • jeśli u pacjenta wystepuje upośledzenie czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ryby
 • jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję
 • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, tj. warfaryna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omacor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omacor nie powinien być stosowany podczas ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Omacor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Omacor nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Omacor z:

 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

W przypadku przyjmowania leków przeciwdziałających tworzeniu się skrzepów krwi w tętnicach, takich jak warfaryna, mogą być konieczne dodatkowe badania krwi i zmiana dawki leków rozrzedzających krew.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omacor a alkohol

Brak danych.

Omacor a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Omacor wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę jakichkolwiek narzędzi, czy maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Omacor?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Nie zamrażać. 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego