Kategorie

Opacorden (Amiodaroni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Opacorden?

Opacorden jest lekiem zawierającym amioradonu chlorowodorek. Wykorzystywany jest w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Podstawowe informacje

NazwaOpacorden
Nazwa międzynarodowaAmiodaroni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Amiodaronu chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6 000
 • czerwień koszenilowa
 • lak
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

60 tabletek

Działanie / właściwości

Antyarytmiczne

Zastosowanie

Leczenie i zapobieganie:

 • zaburzeń rytmu serca w  zespole Wolffa-Parkinsona-White’a
 • migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczu nadkomorowego i węzłowego
 • komorowych zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu, gdy inne leki nie są skuteczne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amiodaron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na jod
 • choroba tarczycy obecnie lub w przeszłości
 • pacjent przyjmuje leki wywołujące nieregularne bicie serca
 • bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • blok przedsionkowo-komorowy IIº lub IIIº, z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym stymulatorem
 • ciąża lub okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca
 • podeszły wiek pacjenta
 • choroby tarczycy
 • przebyta operacja pomostów naczyniowych
 • przebyte lub planowane zabiegi chirurgiczne
 • jednoczesne przyjmowanie sofosfubiru i amiodaronu może prowadzić do bradykardii
 • monitorowanie EKG oraz stężenia potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • mikrozłogi w rogówce, tworzące się tuż pod źrenicą
 • łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, zaburzenia smaku)
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz w badaniach krwi
 • nadwrażliwość na światło

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zbyt wolne bicie serca
 • niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy
 • drżenia pochodzenia pozapiramidowego, koszmary senne, zaburzenia snu
 • ciemnoszare lub niebieskawe zabarwienie skóry
 • zaparcie
 • swędząca, czerwona wysypka
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • lekami stosowanymi w zakażeniach
 • winkaminą
 • cyzaprydem
 • lekami stosowanymi w schizofrenii
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • lekami wydłużającymi odcinek QT
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca
 • antagonistami wapnia
 • lekami przeczyszczającymi
 • sofosbuwirem
 • amfoterycyną B
 • lekami przeciwzapalnymi
 • lekami moczopędnymi
 • lekami znieczulającymi
 • tetrakozaktydem
 • cyklosporyną, takrolimusem
 • lekami obniżającymi poziom cholesterolu
 • syldenafilem
 • fentanylem
 • dihydroergotaminą, ergotaminą
 • lekami przeciwlękowymi
 • kolchicyną
 • flekainidem
 • kolchicyną
 • lidokainą
 • warfaryną, dabigatraną
 • fenytoiną
 • digoksyną
Ciąża

Leku Opacorden nie wolno stosować przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Opacorden nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Opacorden może pływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Opacorden?

Lek Opacorden zawiera substancję czynną amiodaronu chlorowodorek, który przywraca regularną pracę serca, działa antyarytmicznie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Opacorden?

Lek Opacroden stosuje się w leczeniu oraz zapobieganiu:

 • zaburzeń rytmu serca w  zespole Wolffa-Parkinsona-White’a
 • migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczu nadkomorowego i węzłowego
 • komorowych zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu, gdy inne leki nie są skuteczne

Dawkowanie

Jak stosować lek Opacorden?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • dawka zwykle stosowana to 200 mg, 3 razy na dobę przez tydzień
 • lekarz może zadecydowac o zmianie dawki leku 
 • dawka podtrzymująca to 100 mg- 200 mg na dobę
 • lek może być stosowany w dawce 200 mg co drugi dzien lub w dawce 100 mg codziennie

Pacjenci w podeszłym wieku

Konieczna jest stała kontrola czynności serca i tarczycy w tej grupie pacjentów. Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki leku.

Zasady przyjmwania leku:

 • lek należy przyjmować doustnie, popijać wodą
 • tabletkę należy połknąć w całości
 • tabletek nie należy rozgniatać ani żuć

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Opacorden:

Należy niezwłocznie udać się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego. Objawy przedawkowania: splątanie, osłabienie, zmęczenie, powolne bicie serca, zaburzenia czynności wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Opacorden:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

Przerwanie stosowania leku Opacorden:

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Opacorden należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Opacorden?

Leku Opacorden nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na amiodaron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na jod
 • choroba tarczycy
 • pacjent przyjmuje leki wywołujące nieregularne bicie serca
 • bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • blok przedsionkowo-komorowy IIº lub IIIº, z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym stymulatorem
 • ciąża lub okres karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Opacorden może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Opacorden i niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej w razie wystąpienia poniższych działań niepożądanych:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zażółcenie oczu i skóry, bóle brzucha, utrata apetytu, zmęczenie, gorączka, zwiększona aktywność aminotransferaz w badaniach krwi, są to (objawy ostrego zaburzenia czynności wątroby lub niewydolności wątroby)
 • duszność i kaszel bez odkrztuszania; mogą to być objawy zagrażającego życiu śródmiąższowego zapalenia płuc lub zwłóknienia płuc, zapalenia opłucnej, zarostowego zapalenia oskrzelików płucnych z zapaleniem płuc lub wystąpienia skurczu oskrzeli i/lub bezdechu w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia rytmu serca lub ich zaostrzenie, czasami z zatrzymaniem czynności serca, zaburzenia przewodzenia w mięśniu sercowym (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy różnego stopnia)
 • drętwienie, osłabienie mięśni, kłucie i pieczenie; mogą to być objawy czuciowo-ruchowej obwodowej neuropatii (choroba nerwów) i (lub) miopatii (choroba mięśni), zwykle przemijające po zakończeniu leczenia lekiem Opacorden

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie lub obniżona ostrość wzroku; mogą to być objawy neuropatii nerwu wzrokowego, która może powodować ślepotę
 • zawroty głowy, zmęczenie i krótki oddech; mogą to być objawy znacznego zwolnienia rytmu serca, zatrzymania czynności węzła zatokowego
 • wysypki skórne będące objawem zapalenia naczyń krwionośnych
 • ból głowy nasilający się rano lub po wysiłku, nudności, drgawki, omdlenie, zaburzenia widzenia lub dezorientacja; mogą to być objawy zaburzeń czynności mózgu z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • zaburzenia koordynacji ruchów

Częstość nieznana:

 • obrzęk warg, twarzy lub języka, trudności w oddychaniu i przełykaniu (obrzęk Quinckego)
 • pokrzywka
 • neutropenia, agranulocytoza objawiająca się skłonnością do zakażeń
 • nieregularne bicie serca; może to być objawem zagrażającej życiu arytmii typu torsades de pointes
 • odkrztuszanie z krwią, jako objaw krwotoku płucnego
 • zahamowanie czynności szpiku, ziarniniak
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • nagłe zapalenie trzustki
 • zmniejszenie łaknienia
 • sztywność, drżenie i niepokój ruchowy (parkinsonizm)
 • nieprawidłowe odczuwanie zapachów (parosmia)
 • splątanie
 • reakcje skórne zagrażające życiu charakteryzujące się występowaniem wysypki, pęcherzy, złuszczaniem się skóry i bólem (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN), zespół Stevensa-Johnsona (SJS), pęcherzowe zapalenie skóry, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)

 

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • mikrozłogi w rogówce, tworzące się tuż pod źrenicą
 • łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, zaburzenia smaku) zwykle występujące podczas stosowania dawki nasycającej leku i ustępujące po zmniejszeniu dawki amiodaronu
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz w badaniach krwi
 • nadwrażliwość na światło

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zbyt wolne bicie serca
 • niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy
 • drżenia pochodzenia pozapiramidowego, koszmary senne, zaburzenia snu
 • ciemnoszare lub niebieskawe zabarwienie skóry podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leku
 • zaparcie
 • swędząca, czerwona wysypka

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. skrót SIADH) objawiający się złym samopoczuciem, osłabieniem, dezorientacją, nudnościami, utratą apetytu, poddenerwowaniem
 • przewlekłe choroby wątroby (pseudoalkoholowe zapalenie wątroby, marskość wątroby)
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • zapalenie najądrza, impotencja
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową, zespołem ostrej niewydolności oddechowej, czasami zakończone zgonem, szczególnie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym 
 • rumień podczas zabiegu radioterapii, wysypki skórne, zwykle niespecyficzne, złuszczające zapalenie skóry, łysienie
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi w badaniach diagnostycznych

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie libido

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Opacorden należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • niewydolność serca
 • podeszły wiek pacjenta
 • choroby tarczycy
 • przebyta operacja pomostów naczyniowych
 • przebyte zabiegi chirurgiczne
 • jednoczesne przyjmowanie sofosfubiru i amiodaronu może prowadzić do bradykardii, należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpią: wolne lub nieregularne bicie serca lub problemy dotyczące rytmu serca, duszność lub nasilenie istniejącej duszności, ból w klatce piersiowej,  zawroty głowy, kołatanie serca, stan bliski omdlenia lub omdlenie

Przed zabiegami chirurgicznymi należy poinformowac lekarza o przyjmowaniu leku. Podanie znieczulenia pacjentom leczonym Opacordenem może spowodować: spowolnione bicie serca, niskie ciśnienie krwi i zaburzenia pracy serca.

Pacjenci leczeni Opacordenem powinni być poddawani kontroli stężenia porasu we krwi oraz powinno być u nich mochitorowane EKG.

Zbyt wysokie dawki leku Opacorden mogą przyczynić się do pojawienia się bradykardii oraz zaburzeń przewodzenia, w takich sytuacjach konieczne jest odstawienie leku.

Przerwanie leczenia lekiem Opacorden powinno nastąpić w przypadku pojawienia się reakcji skórnych wskazujących na zespołu Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielania się naskórka.

Amiodaron i jego metabolity mogą odkładać się w rogówce oka, mogą pojawić się zaburzenia widzenia, obniżenie ostrości, należy udać sie do okulisty.

Leczenie amiodaronem może prowadzić do zaburzeń czynności wątroby, które są odwracalne i ustają po zakończeniu leczenia.

Lek Opacorden może wpływać toksycznie na płuca, prowadzić do neuropatii obwodowej, miopatii o cieżkim przebiegu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Opacorden a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Opacorden nie wolno stosować przez kobiety w ciąży, ponieważ może on powodować uszkodzenia płodu.

Opacorden a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Opacorden nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Opacorden nie należy łączyć z:

 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • lekami stosowanymi w zakażeniach
 • winkaminą
 • cyzaprydem
 • lekami stosowanymi w schizofrenii
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • lekami przeciwalergicznymi

Pacjent powinien poinformować lekarza stosowaniu:

 • lekami wydłużającymi odcinek QT
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca
 • antagonistami wapnia
 • lekami przeczyszczającymi
 • sofosbuwirem

Nasilenie działań niepożądnaych leku Opacorden obserwuje się podczas jednoczesnego stosowania z:

 • amfoterycyną B
 • lekami przeciwzapalnymi
 • lekami moczopędnymi
 • lekami znieczulającymi
 • tetrakozaktydem

Lek Opacrorden może nasilać działanie następujących leków:

 • cyklosporyna, takrolimus - leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu
 • leki obniżające stężenie cholesterolu - statyny np. symwastatyna, prowastyna
 • syldenafil - lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji
 • fentanyl - silny lek przeciwbólowy
 • dihydroergotamina, ergotamina - leki przeciwmigrenowe
 • midazolam, triazolam - leki stosowane w stanach lękowych i w celu uspokojenia przed zabiegami operacyjnymi
 • kolchicyna - lek stosowany w dnie moczanowej
 • flekainid - lek stosowany w leczeniu arytmii: leczenie będzie prowadzone pod ścisłą kontrolą
 • lidokaina - lek stosowany głównie do miejscowego znieczulenia
 • warfaryna, dabigatran - leki regulujące krzepnięcie krwi
 • fenytoina - lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych
 • digoksyna - lek stosowany w chorobach serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Opacorden a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Opacorden powinno być ograniczone, ponieważ może zwiększyć ryzyko powstania zaburzeń wątroby.

Opacorden a prowadzenie pojazdów

Lek Opacorden może powodować zaburzenia widzenia. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Opacorden?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego