Kategorie

Opamid (Indapamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Opamid?

Opamid to lek zawierający jako substancję czynną indapamid. Jest lekiem moczopędnym o przedłużonym uwalnianiu. Powoduje nieznaczne zwiększenie objętości wytwarzanego moczu. Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi u dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaOpamid
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana preżelatynizowana
 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu 

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie

Nadciśnienie tętnicze

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub inne składniki pomocnicze
 • ciężka choroba nerek
 • niski poziom potasu we krwi
 • ciężka choroba wątroby
 • encefalopatia wątrobowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroby nerek
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc
 • reakcje uczuleniowe na światło
 • osłabienie wzroku, ból oka
 • obniżenie stężenia potasu lub sodu
 • podwyższony poziom wapnia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • niskie stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni
Nie łączyć z
 • litem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • beprydylem 
 • cyzaprydem
 • difemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną  
 • halofantryną
 • pentamidyną 
 • mizolastyną 
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę 
 • doustnymi kortykosteroidami
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • baklofenem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • metforminą
 • środkami zawierającymi jod
 • tabletkami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami hamującymi czynność układu odpornościowego
 • tetrakozaktydem
Ciąża

Nie należy stosować leku Opamid w okresie ciąży i w czasie jej planowania.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Opamid przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Lek stosowany tylko u osób dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Opamid może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. W takiej sytuacji należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Opamid? 

Lek Opamid działa poprzez hamowanie resorpcji zwrotnej sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej nerek, dzięki czemu zwiększa ilość wydalanego moczu i wykazuje działanie obniżające ciśnienie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Opamid?

Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Opamid?

Lek Opamid należy stosować:

 • jedną tabletkę na dobę (rano)
 • niezależnie od posiłków
 • połykając w całości
 • popijając wodą

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Opamid

Bardzo duża dawka leku Opamid może powodować:

 • nudności
 • wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • kurcze mięśni
 • zawroty głowy
 • senność
 • dezorientacja
 • zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach

Pominięcie zastosowania leku Opamid

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Opamid 

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku, ponieważ leczenie lekiem Opamid jest długotrwałe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Opamid?

Nie należy stosować leku Opamid, jeśli u pacjenta:

 • wystąpi uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub inne substancje pomocnicze tego leku
 • występuje ciężka choroba nerek
 • występuje ciężka choroba wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (degeneracyjna choroba mózgu)
 • występuje za małe stężenie potasu we krwi 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, również Opamid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • niskie stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni

Niezbyt częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • wymioty
 • reakcje alergiczne, głównie skórne, takie jak wysypki skórne, plamica (czerwone punkty na skórze) u pacjentów ze skłonnością do reakcji alergicznych lub astmatycznych

Rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż​​​​​​​ 1 na 1000 osób):

 • uczucie zmęczenia, ból głowy, mrowienie, kłucie
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, zaparcia), suchość w ustach
 • zwiększone ryzyko odwodnienia u pacjentów w podeszłym wieku i chorych z niewydolnością serca

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż​​​​​​​ 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia rytmu serca, niskie ciśnienie krwi
 • choroby nerek
 • zapalenie trzustki, nieprawidłowa czynność wątroby
 • zmiany liczby krwinek, takie jak trombocytopenia, leukopenia
 •  oraz anemia
 • obrzęk naczynioruchowy i/lub pokrzywka, ciężkie reakcje skórne. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się obrzękiem skóry kończyn lub twarzy, obrzękiem ust lub języka, obrzękiem błony śluzowej gardła lub dróg oddechowych, co może powodować duszność lub trudności w przełykaniu
 • nadwrażliwość na światło po ekspozycji na promienie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA

Częstość nieznana:

 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia
 • mogą występować zmiany w wynikach badań laboratoryjnych: zmniejszone stężenie potasu we krwi, zmniejszone stężenie sodu we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego, substancji, która może spowodować lub nasilić dnę moczanową, zwiększone stężenie glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę, zwiększone stężenie wapnia we krwi, podwyższony poziom enzymów wątrobowych
 • nieprawidłowy zapis EKG
 • zagrażający życiu częstoskurcz komorowy
 • zapalenie wątroby
 • omdlenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Opamid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występuja:

 • choroby wątroby
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroby nerek
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc
 • reakcje uczuleniowe na światło
 • osłabienie wzroku, ból oka (objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka)
 • obniżenie stężenia potasu lub sodu
 • podwyższony poziom wapnia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Opamid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Opamid w okresie ciąży i w czasie jej planowania.

Opamid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Opamid przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Opamid jednocześnie z:

 • litem (zwiększenie stężenia litu we krwi)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, preparaty naparstnicy)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki)
 • beprydylem (stosowanym w leczeniu dławicy piersiowej, powodującej ból w klatce piersiowej)
 • cyzaprydem (stosowanym w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego)
 • difemanilem (stosowanym w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną, podawaną dożylnie (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń)
 • halofantryną (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii)
 • pentamidyną (stosowaną w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc)
 • mizolastyną (stosowaną w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności serca)
 • doustnie podawanymi kortykosteroidami, stosowanymi w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • baklofenem (stosowanym w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)
 • metforminą (stosowaną w leczeniu cukrzycy)
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena)
 • tabletkami zawierającymi wapń lub innymi środkami uzupełniającymi niedobór wapnia
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami hamującymi czynność układu odpornościowego (po przeszczepieniu narządów lub stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub ciężkich chorób reumatycznych lub dermatologicznych)
 • tetrakozaktydem (stosowanym w leczeniu choroby Crohna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Opamid a alkohol

Brak danych.

Opamid a prowadzenie pojazdów

Lek Opamid może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. W takiej sytuacji należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Opamid?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego