Ortanol Max 20mg, 14 kapsułek dojelitowych

Ortanol Max 20mg, 14 kapsułek dojelitowych

Cena: 12,09 zł

Wysyłamy w 10 dni roboczych
Dostępny
Rodzaj: Lek
Producent: SANDOZ OTC

Ortanol Max 20mg, 14 kapsułek dojelitowych - opis produktu

Ortanol MAX zawiera substancję czynną - omeprazol, dzięki której wpływa na zmniejszenie ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku, a tym samym leczy objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, takie jak zgaga i, powstający w wyniku odbijania treści z żołądka, kwaśny posmak w ustach. Należy do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Ma postać twardych kapsułek dojelitowych, z białym wieczkiem i trzonem, zawierających granulki (peletki) w kolorze od białawego do jasnobrązowego.

Wskazania
Krótkotrwałe leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Skład
1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera:

 • substancję czynną: omeprazol 20mg,
 • substancje pomocnicze: granulki: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian; kapsułka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Działanie
Wpływa na zmniejszaniu ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Zwykle stosowana dawka leku: 1 kapsułka (20mg) 1 raz na dobę przez 14 dni. Jeśli po 2 tygodniach stosowania objawy nie ustąpią, należy poradzić się lekarza. W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2 lub 3 kolejne dni.
 • Zaleca się przyjmować kapsułkę rano, na czczo lub w trakcie posiłku. Należy ją połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno jej rozgryzać ani żuć, ponieważ zawiera peletki z substancją czynną, omeprazolem. Otoczka peletek chroni lek przed rozkładem w żołądku na skutek działania kwasu i umożliwia jego wchłanianie z jelita. Ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.
 • W przypadku trudności w połykaniu kapsułki, kapsułkę można otworzyć i jej zawartość można: albo połknąć, popijając połową szklanki wody albo wymieszać ze szklanką: wody niegazowanej, z dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. pomarańczowym, jabłkowym lub ananasowym) lub z musem jabłkowym. Mieszaninę należy sporządzać zawsze bezpośrednio przed spożyciem (nie będzie klarowna). Następnie wypić ją natychmiast po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut. W celu upewnienia się, że pacjent wypił całą dawkę leku, szklankę z ewentualną pozostałością peletek należy napełnić do połowy wodą, zamieszać płyn i wypić. Nie używać wody gazowanej ani mleka.
 • W razie przyjęcia większej dawki leku Ortanol MAX niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku, powinien przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej kapsułki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. ezomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
 • Przyjmowanie leku zawierającego nelfinawir (stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ortanol MAX należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

 • Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • W przypadku zauważenia któregokolwiek spośród poniżej wymienionych rzadkich, lecz ciężkich działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku Ortanol MAX i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
  • nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna),
  • zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienie w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,
  • zażółcenie skóry, ciemna barwa moczu i uczucie zmęczenia, co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100):

 • objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów,
 • nudności, wymioty,
 • bóle głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1000):

 • obrzęk stóp i okolic kostek,
 • bezsenność (zaburzenia snu),
 • zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność,
 • odczucie wirowania (zawroty głowy),
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby,
 • wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry,
 • ogólne złe samopoczucie i brak energii.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

 • problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi, co może spowodować osłabienie, powstawanie siniaków lub łatwiejszy rozwój zakażeń,
 • reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka i gardła, gorączka, świszczący oddech,
 • małe stężenie sodu we krwi, co może spowodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni,
 • uczucie pobudzenia, splątania lub depresja,
 • zaburzenia smaku,
 • zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie),
 • nagła duszność (skurcz oskrzeli),
 • suchość w jamie ustnej,
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • pleśniawki (zakażenie grzybicze), które mogą pojawić się na dziąsłach,
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka z zażółceniem skóry, ciemnym zabarwieniem moczu i uczuciem osłabienia,
 • wypadanie włosów (łysienie),
 • wysypka skórna w wyniku narażenia na promienie słoneczne,
 • ból stawów lub mięśni,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek),
 • zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 do 10 osób na 10 000):

 • zmiany w morfologii krwi, w tym agranulocytoza (brak białych krwinek),
 • agresja,
 • widzenie, odczuwanie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy),
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu,
 • nagły rozwój ciężkiej wysypki lub pęcherzy na skórze albo złuszczanie skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i ból stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
 • osłabienie mięśni,
 • powiększenie piersi u mężczyzn,
 • zmniejszenie stężenia magnezu we krwi (hipomagnezemia),
 • niestrawność.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

 • mikroskopowe zapalenie jelita grubego (które może się objawiać m.in. wodnistą biegunką, kurczowym bólem brzucha, wzdęciem),
 • wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

W bardzo rzadkich przypadkach Ortanol MAX może wpływać na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z gorączką z poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia (takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej, albo utrudnienie oddawania moczu), należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia na podstawie wyników badania krwi ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy). Ważne, aby pacjent w takiej sytuacji poinformował lekarza o przyjmowanym leku.

Nie należy niepokoić się powyżej wymienionymi działaniami niepożądanymi. Możliwe jest, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich.

Interakcje
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to istotne, ponieważ Ortanol MAX może mieć wpływ na sposób działania niektórych innych leków, jak również niektóre inne leki wpływać na działanie leku Ortanol MAX.

 • Nie wolno przyjmować leku Ortanol MAX, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
 • Pacjent powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli przyjmuje klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów).
 • Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
  • ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);
  • digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);
  • diazepam (stosowany w leczeniu padaczki lub w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni);
  • fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki); jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Ortanol MAX;
  • leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K; lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Ortanol MAX;
  • ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);
  • atazanawir lub sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV);
  • takrolimus (stosowany m.in. po przeszczepieniu narządów);
  • ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji);
  • cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego);
  • klarytromycyna (antybiotyk);
  • erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów);
  • metotreksat (stosowany np. w leczeniu chorób nowotworowych lub chorób reumatoidalnych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Nie należy stosować leku Ortanol MAX przez dłużej niż 14 dni bez porozumienia z lekarzem.
 • W przypadku braku poprawy lub gdy objawy się nasilą, należy poradzić się lekarza. Ortanol MAX może maskować objawy innych chorób, dlatego, jeśli przed lub w trakcie jego stosowania wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów lub stanów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:
  • nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie,
  • wymioty, również krwawe,
  • smoliste stolce (również z domieszką krwi),
  • ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż stosowanie omeprazolu może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia biegunki zakaźnej,
  • ból żołądka lub niestrawność,
  • stwierdzone wcześniej owrzodzenie żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego,
  • stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni,
  • ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni,
  • żółtaczka lub ciężka choroba wątroby,
  • wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.
 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Ortanol MAX należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Ortanol Max, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.
 • Jeżeli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.
 • Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi (oznaczenie stężenia chromograniny A).
 • Nie należy przyjmować leku Ortanol MAX zapobiegawczo.

Ortanol MAX z jedzeniem i piciem:

 • lek można przyjmować na czczo (na pusty żołądek) lub podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutaą przed zastosowaniem tego leku. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka będzie mogła przyjmować Ortanol MAX w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

 • lek Ortanol MAX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn;
 • w przypadku wystąpienia możliwych działań niepożądanych, jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.